Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2015 z dne 6. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2015 z dne 6. 11. 2015

Kazalo

3311. Pravilnik o prepovedi vpogleda v povzetek podatkov o pacientu v Centralnem registru podatkov o pacientih, stran 9213.

  
Na podlagi tretje alineje četrtega odstavka 14.d člena Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00 in 47/15) ministrica za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o prepovedi vpogleda v povzetek podatkov o pacientu v Centralnem registru podatkov o pacientih 
1. člen 
Ta pravilnik določa natančnejše pogoje, vsebino in postopek posredovanja pisne izjave pacienta, s katero pacient prepove vpogled v povzetek podatkov o pacientu (v nadaljnjem besedilu: prepoved) v Centralnem registru podatkov o pacientih (v nadaljnjem besedilu: CRPP).
2. člen 
(1) Pacient lahko kadarkoli poda prepoved.
(2) Če pacient začasno ali trajno ni sposoben odločati o sebi, lahko prepoved poda pacientov zdravstveni pooblaščenec, ki ga je pacient za to pooblastil po zakonu, ki ureja pacientove pravice, pacientov zakoniti zastopnik ali druga oseba, ki jo pacient za to pooblasti.
(3) Prepoved lahko poda tudi pacient, ki je dopolnil 15 let starosti in je v skladu z zakonom, ki ureja pacientove pravice, sposoben razumeti pomen in posledice svoje odločitve. Za pacienta, ki še ni dopolnil 15 let starosti, lahko prepoved podajo njegovi starši ali skrbnik.
3. člen 
(1) Prepoved se poda za:
– izvajalca zdravstvene dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) v Republiki Sloveniji ali
– državo izvajalca.
(2) Prepoved vsebuje naslednje podatke o pacientu:
– osebno ime,
– EMŠO ali ZZZS številka zavarovane osebe,
– datum in kraj podaje prepovedi,
– podpis pacienta, če pacient sam poda prepoved.
(3) V primeru iz drugega ali tretjega odstavka prejšnjega člena prepoved poleg podatkov iz prejšnjega odstavka vsebuje tudi naslednje podatke o osebi iz drugega ali tretjega odstavka prejšnjega člena:
– osebno ime,
– razmerje do pacienta (pravna podlaga);
– naslov stalnega in začasnega prebivališča,
– EMŠO ali ZZZS številka zavarovane osebe,
– datum in kraj podaje prepovedi,
– podpis.
4. člen 
(1) Prepoved se poda v pisni obliki in velja do njenega preklica.
(2) Prepoved se lahko poda na spletnem mestu zVEM, z vlogo, podpisano z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom, ali s posredovanjem prepovedi osebnemu zdravniku pacienta, ki prepoved posreduje v CRPP najpozneje do konca delavnika.
5. člen 
(1) Pacient ali oseba iz drugega ali tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika lahko prepoved prekliče na spletnem mestu zVEM, z vlogo, podpisano z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom, ali z obvestilom preklica prepovedi osebnemu zdravniku pacienta, ki preklic prepovedi posreduje v CRPP najpozneje do konca delavnika.
(2) Preklic prepovedi vsebuje podatke iz drugega in tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika.
6. člen 
(1) Obrazec o prepovedi je v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Obrazec o preklicu prepovedi je v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-58/2015/27
Ljubljana, dne 29. oktobra 2015
EVA 2015-2711-0027
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti