Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2015 z dne 3. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2015 z dne 3. 11. 2015

Kazalo

3291. Sprememba letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2015, stran 9135.

  
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 22. oktobra 2015 sprejel
S P R E M E M B O  L E T N E G A  N A Č R T A 
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2015 
1. člen 
V letnem načrtu ravnanja s premičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2015 (Uradni list RS, št. 26/15, 31/15) se spremeni:
II. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2015, ki vsebuje:
– načrt pridobivanja premičnega premoženja v posamični vrednosti nad 10.000,00 EUR za leto 2015 (Priloga 3) in
– načrt razpolaganja s premičnim premoženjem v posamični vrednosti nad 10.000,00 EUR za leto 2015 (Priloga 4).
2. člen 
Ta načrt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-02-0026/2015
Žalec, dne 22. oktobra 2015
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost