Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2015 z dne 3. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2015 z dne 3. 11. 2015

Kazalo

3289. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec, stran 9122.

  
Na podlagi 16., 95. in 103. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na 8. redni seji dne 22. oktobra 2015 sprejel
O D L O K 
o kategorizacije občinskih javnih cest v Občini Žalec 
1. člen 
Ta odlok določa občinske javne ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen 
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v mestu Žalec ter naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– v zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ) v mestu Žalec ter naseljih z uvedenim uličnim sistemom;
– v mestne ceste in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK) v mestu Žalec ter naseljih z uvedenim uličnim sistemom.
Občinske kolesarske poti se kategorizirajo kot javne poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).
3. člen 
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Žalec in ceste med naselji v Občini Žalec in naselji v sosednjih občinah;
– ceste v mestu Žalec in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen 
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
Zap. št.
Št. ceste
Št. odseka
Potek ceste ali odseka
Začetek odseka
Konec odseka
Dolžina odseka v občini
Dolžina odseka v sosednji občini
Namen uporabe
1
490010
Petrovče – Liboje – Košnica
1.1
 
490011
Petrovče – Kasaze
C 447
C 490030
1753
V
1.2
 
490012
Kasaze – Liboje
C 490030
C 490090
3164
V
1.3
 
490013
Liboje – Košnica
C 490090
C 5
1666
2489
V
2
490020
Žalec – Griže – Liboje
2.1
 
490021
Žalec – Migojnice
C 490050
C 490030
2165
V
2.2
 
490022
Migojnice – Zabukovica
C 490030
C 490090
3172
V
2.3
 
490023
Zabukovica – Liboje
C 490090
C 490010
2602
V
3
490030
Šentrupert – Kaplja vas – Dolenja vas – Griže – Kasaze
3.1
 
490034
Šešče – Griže
C 490100
C 490020
1605
1849
V
3.2
 
490035
Migojnice – Kasaze
C 490020
C 490010
2693
V
4
490040
Levec – letališče
4.1
 
490041
Levec – letališče
C 447
Z LET
457
V
5
490060
Šempeter – Vrbje
5.1
 
490061
Šempeter – Vrbje
C 490100
C 490570
2457
V
6
490080
Zabukovica – Matke
6.1
 
490081
Zabukovica – Matke
C 490020
C 490100
4004
3505
V
7
490090
Liboje – Zagreben – Zabukovica
7.1
 
490091
Liboje – Zabukovica
C 490010
C 490020
6928
V
8
490100
Šempeter – Šešče – Matke – Griže
8.1
 
490101
Šempeter – Roje
C 447
C 490060
686
V
8.2
 
490102
Roje – Šešče
C 490060
C 490030
1123
295
V
8.3
 
490104
Matke – Griže
C 490080
C 490030
3039
757
V
9
490310
Žalec – Dobriša vas – Petrovče
9.1
 
490311
Žalec – Petrovče
O 490162
C 490010
1637
V
10
490350
Šempeter – Zalog – 694
10.1
 
490351
Šempeter – Zalog
C 490410
C 490370
2617
701
V
11
490380
ELES Podlog – Zg. Grušovlje
11.1
 
490381
ELES – Zg. Grušovlje
C 490390
C 490350
2018
V
12
490390
Podlog – Pekel – Kale – Ponikva
12.1
 
490391
Podlog – Sp. Ponikva
C 490410
O 490392
3283
V
12.2
 
490392
Sp. Ponikva – Ponikva
O 490391
C 490400
3282
V
13
490400
V. Pirešica – Studence – Ponikva – Podkraj
13.1
 
490401
V. Pirešica – Studence
C 4
O 490402
3283
V
13.2
 
490402
Studence – Podkraj
O 490401
C 450160
2614
V
14
490410
Gotovlje – Podlog – Šempeter
14.1
 
490411
Gotovlje – Podlog
C 447
C 490390
2376
V
14.2
 
490412
Podlog – Šempeter
O 490411
C 447
1577
V
15
490420
Gotovlje – Jedert – Gotoveljski zalog – ELES
15.1
 
490421
Gotovlje – ELES
C 490410
C 490390
4873
V
16
490430
Gotovlje – Ložnica
16.1
 
490431
Gotovlje – Ložnica
C 490420
C 490440
452
V
17
490440
Žalec – Ložnica – 4 – Pernovo – Lopata – Celje
17.1
 
490441
Žalec – V. Pirešica
C 447
C 4
3854
V
17.2
 
490442
V. Pirešica – Pernovo
C 4
C 490460
2185
V
17.3
 
490443
Pernovo – Podgora
C 490460
C 032040
1381
V
17.4
 
490444
Podgora – Lopata
C 032040
C 032010
228
1781
V
18
490450
Hramše – Gorca – Pernovo
18.1
 
490451
Hramše – Gorca
C 490460
O 490452
3094
V
18.2
 
490452
Gorca – Pernovo
O 490451
C 490440
2493
V
19
490460
Galicija – Hramše – Pristova
19.1
 
490461
Galicija – Železno
C 490440
O 490461
1357
V
19.2
 
490462
Železno – Hramše
O 490461
C 490450
2096
V
19.3
 
490463
Hramše – Pristova
C 490450
C 429
1243
440
V
20
490470
Galicija – Zavrh pri Galiciji – Šmartno v Rožni dolini
20.1
 
490471
Galicija – Zavrh – Šmartno/R.d.
C 490460
C 032010
2628
2610
V
21
490480
Arja vas – Ruše
21.1
 
490481
Arja vas – Ruše
C 490630
C 032050
1564
V
22
490570
Žalec – Vrbje
22.1
 
490571
Žalec – Vrbje
C 490050
C 490020
2039
V
23
490630
Arja vas
23.1
 
490631
Arja vas
C 447
C 451
2173
V
24
490640
Zg. Ložnica – Juteks – 451
24.1
 
490641
Zg. Ložnica – Juteks – 451
C 490440
C 451
688
V
25
032040
Lopata – Podgora
25.1
 
032041
Lopata – Podgora
C 032010
C 490440
1247
1676
V
26
032050
Medlog – Babno – Zaloška gorica
26.1
 
032053
Babno – Ruše
C 5
O 032054
255
775
V
26.2
 
032054
Ruše – Zaloška Gorica
C 490480
C 4
2348
V
27
038040
Celje – Petriček – Kasaze
27.1
 
038041
Celje (krožišče Partizanske ceste in Čopove ulice) – Kasaze
C 032310
C 490010
2383
3080
V
28
450010
Zg. Črnova – Sp. Črnova
28.1
 
450011
Zg. Črnova – Sp. Črnova
C 4
C 4
1932
3082
V
29
450160
Podkraj – Arnače
29.1
 
450161
Podkraj – Arnače
C 4
C 694
3723
2425
V
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Žalec je 104,437 km.
5. člen 
Lokalne ceste v mestu Žalec in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so:
– zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ):
Zap. št.
Št. ceste
Št. 
odseka
Potek ceste ali odseka
Začetek odseka
Konec odseka
Dolžina odseka v občini
Dolžina odseka v sosednji občini
Namen uporabe
1
490050
447 – Žalec – 447
1.1
490051
447 – Žalec – cerkev
C 447
O 490052
1492
V
1.2
490052
cerkev – Žalec – 447
O 490051
C 447
896
V
2. 
490070
447 – AP Žalec
2.1
490071
447 – AP Žalec
C 490050
C 447
456
V
3
490160
Vrbje – Žalec (pokopališče)
3.1
 
490161
Cesta žalskega tabora
C 490570
C 490020
894
V
3.2
 
490162
Ob železnici – nadvoz
C 490020
C 490050
997
V
Skupna dolžina lokalnih zbirnih cest (LZ) v Občini Žalec je 4,735 km.
– mestne in krajevne ceste (LK):
Zap. št.
Št. ceste
Št. odseka
Potek ceste ali odseka
Začetek odseka
Konec odseka
Dolžina odseka v občini
Dolžina odseka v sosednji občini
Namen uporabe
1
490360
Šempeter (Šolska ulica – Savinjska ulica)
1.1
 
490361
Šolska – Savinjska
C 447
C 447
1235
V
2
490510
Žalec (Prešernova – Levstikova – Ul. Talcev)
2.1
 
490511
Prešernova – Ul. talcev
C 490050
C 490020
422
 
V
3
490520
Žalec (Hmeljarska – Ul. Ivanke Uranjek)
3.1
 
490521
Hmeljarska – I. Uranjek
C 490020
C 490050
419
 
V
4
490530
Žalec (Kidričeva – Bevkova)
4.1
 
490531
Kidričeva – Bevkova
C 490070
C 490050
465
 
V
5
490540
Žalec (Cankarjeva – Šilihova – Aškerčeva)
5.1
 
490541
Cankarjeva – Aškerčeva
C 490050
C 490050
782
 
V
6
490610
Žalec (Gotoveljska cesta)
6.1
 
490611
Gotoveljska cesta
C 447
C 490050
373
 
V
7
490620
Žalec (Savinova – Levstikova)
7.1
 
490621
Savinova – Levstikova
C 490050
C 490510
513
 
V
8
490650
Žalec (TUŠ)
8.1
 
490651
Žalec (TUŠ)
C 447
O 490652
159
V
8.2
490652
Žalec (TUŠ) – Stadion
O 490651
O 490071
124
V
9
490660
Šempeter (Starovaška – Ob rimski nekropoli)
9.1
 
490661
Starovaška ulica
O 490101
O 992011
535
V
9.2
490662
Ob rimski nekropoli
O 992011
O 490101
272
V
10
490670
Šempeter (Hmeljarska ulica)
10.1
 
490671
Hmeljarska ulica
O 490361
O 490661
264
 
V
11
490690
Žalec zahod
11.1
 
490691
Žalec zahod cesta J
O 490611
O 490692
167
 
V
11.2
 
490692
Žalec zahod cesta J
O 490691
O 490693
66
 
V
11.3
 
490693
Žalec zahod cesta G
O 490692
O 490694
132
 
V
11.4
 
490694
Žalec zahod cesta F
O 490693
C 447
85
 
V
12
493900
Ceste – Ločica 3
12.1
 
493903
Ločica – Dobrteša
C 694
C 447
229
320 
V
Skupna dolžina lokalnih krajevnih cest (LK) v Občini Žalec je 6,242 km.
6. člen 
Javne poti (JP) v mestu Žalec so:
Zap. št.
Št. ceste
Št. odseka
Potek ceste ali odseka
Začetek odseka
Konec odseka
Dolžina odseka v občini
Dolžina odseka v sosednji občini
Namen uporabe
1
992910
Žalec – industrijska cona
1.1
 
992911
Zlati Križ – Novo Celje
C 447
C 490310
205
 
V
1.2
 
992912
Hmeljarska do Šlandrov
O 490521
O 490052
415
 
V
1.3
 
992913
Vrečerjeva ulica
O 992912
Z HŠ 11a
77
 
V
1.4
 
992914
Ulica Nade Cilenšek
O 490521
O 992912
181
 
V
1.5
 
992916
Pečnikova ulica
O 490021
O 490521
192
 
V
1.6
992917
Ulica talcev (VDC)
O 490511
O 490021
150
V
1.7
992918
Zlati križ
O 490052
O 992911
244
V
2
992920
Žalec – južno od železnice
2.1
 
992921
Cesta na Lavo
O 490162
Z HŠ 9
464
 
V
2.2
 
992922
Kajuhova ulica
O 490161
O 490021
341
 
V
2.3
992923
ind. cona Ferralit
O 490161
O 490161
223
V
2.4
992924
do Cesta na Vrbje 5
O 490571
Z HŠ 5
109
V
2.5
992925
odcep zbirni center
O 490021
Z ZC
170
V
2.6
992926
Kovinarstvo Rožič – Ribogojnica
O 490021
Z HŠ 41
638
V
3
992930
Žalec – Maistrova – Čopova
3.1
 
992931
Maistrova ulica
O 490611
Z HŠ 4
88
 
V
3.2
 
992932
Čopova ulica
O 490531
O 490651
146
 
V
3.3
 
992933
Prežihova ulica
O 490531
Z HŠ 2
79
 
V
3.4
 
992934
Kidričeva ulica
O 490531
Z HŠ 9
212
 
V
3.5
 
992935
Arničeva ulica
O 992934
Z HŠ 3
98
 
V
3.6
 
992936
Ulica Janka Kača
O 992935
Z HŠ 3
97
 
V
3.7
 
992937
Bevkova – Čopova
O 490531
Z HŠ 6
240
 
V
3.8
992938
Čopova – h. Staneta
O 992932
C 490070
137
V
3.9
992939
TUŠ – Bevkova
O 490651
O 992937
139
V
4
992940
Žalec – Partizanska do Levstikova
4.1
 
992941
Šprajčeva ulica
C 490510
O 992942
139
 
V
4.2
 
992942
Triglavska ulica – Ona on
O 490621
O 490511
337
 
V
4.3
 
992943
Gregorčičeva ulica
O 992942
Z HŠ 13
157
 
V
4.4
 
992944
Ulica bratov Letonja
O 992942
O 992945
175
 
V
4.5
 
992945
Ulica Florjana Pohlina
O 490621
O 992942
174
 
V
4.6
 
992946
Partizanska 38 – 41
O 992947
Z HŠ 41
56
 
V
4.7
 
992947
Partizanska 1 – 28
O 992948
O 992948
193
 
V
4.8
 
992948
Partizanska 23 – 2
O 490621
O 490571
366
 
V
4.9
 
992949
Levstikova – tržnica
O 490511
O 490051
127
 
V
5
992950
Žalec – pokopališče
5.1
 
992951
Hausenbichlerjeva
O 490541
Z HŠ 7
120
 
V
5.2
 
992952
Župančičeva ulica
O 992954
O 992971
185
 
V
5.3
 
992953
Ipavčeva ulica
O 992954
O 992971
190
 
V
5.4
 
992954
Bilgerjeva ulica – Stritarjeva ulica
O 992959
Z HŠ 3
415
 
V
5.5
 
992955
Kvedrova 1 – 21
O 992954
O 992959
291
 
V
5.6
 
992956
Kvedrova 8 – 23
O 992955
O 992959
195
 
V
5.7
 
992958
Šarhova ulica
O 992954
O 992959
226
 
V
5.8
 
992959
Pokopališka cesta
O 490052
Z HŠ 21
374
 
V
6
992970
Žalec – šola
6.1
 
992971
Trubarjeva ulica
O 490541
Z HŠ 10
196
 
V
6.2
 
992972
Nikola Tesle 4 – 12
O 992971
O 992974
70
 
V
6.3
 
992973
Nikola Tesle 1 – 11
O 992974
Z HŠ 11
40
 
V
6.4
 
992974
Nikola Tesle 2 – 14
O 992971
O 992979
183
 
V
6.5
 
992975
Efenkova ulica
O 992971
Z HŠ 6
73
 
V
6.6
 
992976
Pohorska ulica
O 992971
Z HŠ 6
63
 
V
6.7
 
992977
Oničeva ulica
O 490541
Z HŠ 5
90
 
V
6.8
 
992978
Velenjska cesta
O 490052
O 490541
121
 
V
6.9
 
992979
Mavrica
O 490541
O 993081
274
 
V
7
992980
Žalec – Vodnikova do Prežihova
7.1
 
992981
Tomšičeva ulica
O 490611
O 490051
481
 
V
7.2
 
992982
Gubčeva ulica
O 490611
Z HŠ 8
88
 
V
7.3
 
992983
Vodnikova ulica
O 490611
Z HŠ 6
106
 
V
7.4
 
992984
Roševa ulica
O 490531
Z HŠ 10
124
 
V
7.5
 
992985
Jurčičeva ulica
O 490531
Z HŠ 20
125
 
V
7.6
 
992986
Žalec zahod cesta I
O 490611
O 490692
438
 
V
Skupna dolžina javnih poti (JP) v mestu Žalec je 10,837 km.
7. člen 
Javne poti v naseljih in med naselji so:
Zap. št.
Št. ceste
Št. odseka
Potek ceste ali odseka
Začetek odseka
Konec odseka
Dolžina odseka v občini
Dolžina odseka v sosednji občini
Namen uporabe
1
990400
Ceste Podgora
1.1
 
990401
Podgora1
O 032041
O 990402
203
 
V
1.2
 
990402
Podgora2
O 032041
O 490443
1381
 
V
1.3
990403
do Galicija 62b (Hnjilica)
O 990402
Z HŠ 62b
292
V
1.4
990404
odcep Galicija 51 (Podpečan)
O 490443
Z HŠ 51
125
V
1.5
990405
Podgora – Šentjungert do 16
C 032040
Z HŠ 16
90
316
V
1.6
990406
Galicija 57b – Galicija 57d
O 990402 
Z HŠ 57d
253
V
2
990410
 
Velika Pirešica – za šolo
2.1
 
990411
do V. Pirešica 5k
O 490452
Z HŠ 5k
130
 
V
2.2
 
990412
do V. Pirešica 5h
O 990411
Z HŠ 5h
63
 
V
3
990420
Velika Pirešica – Krimi
3.1
 
990421
Velika Pirešica – Krimi
C 4
C 4
165
 
V
4
990430
 
Železno – Pernovo
4.1
 
990431
Železno – Pernovo
C 990490
C 490440
1680
 
V
4.2
990432
do Železno 7a
O 990431
Z HŠ 7a
449
V
5
990440
 
Železno – mimo Korel
5.1
 
990441
Železno – mimo Korel
O 990491
O 990431
381
 
V
5.2
990442
mimo Galicija 29 (rezervoar)
O 990491
O 990431
147
V
6
990450
 
Železno – soseska
6.1
 
990451
Železno soseska
C 990490
Z HŠ 23
262
 
V
7
990460
 
Zelenjak – Vencelj
7.1
 
990461
Zelenjak – povezovalna
O 490452
O 490452
366
 
V
8
990470
 
Žabja vas
8.1
 
990471
Žabja vas
C 990480
Z HŠ 2
620
 
V
9
990480
 
Grmovje – Puša
9.1
 
990481
Grmovje – Puša
O 490442
C 4
1195
 
V
10
990490
 
Železno – Galicija
10.1
 
990491
Železno – Galicija
O 490442
O 490462
2173
 
V
11
990500
 
Galicija – šola
11.1
 
990501
Galicija – šola
C 990490
Z HŠ 1a
361
 
V
12
990510
 
Galicija – Groblek
12.1
 
990511
Galicija – Groblek
O 490461
Z HŠ 45
978
 
V
13
990520
 
Osreke
13.1
 
990521
Osreke
O 490401
Z p1118/7
480
 
V
14
990530
Burjek
14.1
 
990531
Burjek do Volk
O 490401
Z HŠ 52
406
 
V
15
990540
 
Zavrh – Kovač
15.1
 
990541
Zavrh – Kovač
C 490470
Z HŠ 5
1026
 
V
16
990550
 
Zavrh – Ramšak
16.1
 
990551
Zavrh – Ramšak
C 490470
Z HŠ 15
1092
 
V
17
990560
 
Sv. Jungert
17.1
 
990561
Sv. Jungert
C 490470
Z HŠ 45a
2530
 
V
18
990650
Gotovlje – ceste v vasi
18.1
 
990651
Gotovlje do 62d
O 490411
Z HŠ 62d
96
 
V
18.2
 
990652
Gotovlje mimo Jošt
O 490411
O 490411
325
 
V
18.3
 
990653
Gotovlje do 43
O 990652
Z HŠ 43
79
 
V
18.4
 
990654
Gotovlje 51 – 56
O 490411
Z HŠ 56
207
 
V
18.5
990655
Gotovlje 66 – 69
O 490421
Z HŠ 69
119
V
19
990660
Gotoveljski Zalog
19.1
 
990661
Zalog – Gojzdnik
C 990720
Z HŠ138e
107
 
V
20
990670
 
Studence – Gotoveljski Zalog
20.1
 
990671
Studence – Got. Zalog
C 490400
C 990670
2837
 
V
21
990680
 
Gotoveljski zalog – Visoko
21.1
 
990681
Got. Zalog – Visoko
O 490421
O 490401
1954
 
V
22
990690
 
odcep Sv. Jedert
22.1
 
990691
odcep Sv. Jedert
O 490421
Z HŠ 177
171
 
V
22.2
 
990692
Do Gotovlje 179a
O 490421
Z HŠ 179a
54
 
V
23
990700
 
Mehač – Plevno
23.1
 
990701
Mehač – Plevno
C 990710
Z HŠ 206
600
 
V
24
990710
 
Škafarjev hrib – Mehač – Gotoveljski zalog
24.1
 
990711
Škafar – Mehač – Zalog
C 990740
O 490421
1124
 
V
25
990720
 
Gotovlje – Gotoveljski zalog
25.1
 
990721
Gotovlje – Got. Zalog
C 490410
C 490420
2459
 
V
26
990730
Soseska Podvin
26.1
 
990731
Podvin 2 – 15
C 993080
C 993080
197
 
V
26.2
 
990732
Podvin 12 – 9
C 993080
Z HŠ 9
58
 
V
27
990740
Ložnica – Škafarjev hrib – Gotoveljski zalog
27.1
 
990741
Ložnica –Škafar– Zalog
O 490441
O 490421
1447
 
V
28
990750
Škafarjev hrib
28.1
 
990751
Podvin 101 – 244
O 490441
O 990741
832
 
V
28.2
 
990752
Podvin 102 – 126
O 990751
O 990741
445
 
V
28.3
 
990753
Podvin 195 – 202
O 990751
Z HŠ 202
157
 
V
28.4
 
990754
Podvin 198 – 185
O 990753
Z HŠ 185
147
 
V
28.5
 
990755
Podvin 35c
O 990741
O 990751
137
 
V
28.6
 
990756
Podvin 139 – 146
O 990757
Z HŠ 146
148
 
V
28.7
 
990757
Podvin 126 – 159
O 990741
Z HŠ 159
305
 
V
29
990760
Griže – Kolonija – Grabner
29.1
 
990761
Griže – Grabner
O 490034
C 990770
583
 
V
30
990770
 
Griže – Britno selo – Oblak
30.1
 
990771
Griže – Oblak
O 490034
O 490081
2714
 
V
30.2
990772
odcep Pongrac 81a
O 990771
Z HŠ 81a
123
V
31
990780
 
Griže – Velika hosta
31.1
 
990781
Griže – Velika hosta
O 490034
C 990770
2043
 
V
32
990790
 
Podkamnik – Britovšek
32.1
 
990791
Podkamnik – Britovšek
O 490104
Z HŠ 61
445
 
V
33
990800
 
Boršte – Dolinar
33.1
 
990801
Boršte – Dolinar
O 490034
Z HŠ 23
842
 
V
34
990810
 
Bezovnik
34.1
 
990811
Bezovnik – Jazbinšek
O 490034
Z HŠ 26
659
482
V
35
990820
 
Spodnje Griže
35.1
 
990821
Griže 46 – 39
O 490034
Z HŠ 39
195
 
V
35.2
990822
Griže 40b – 40
O 490034
Z HŠ 40
231
V
36
990830
 
Spodnje Griže – Zakonjšek
36.1
 
990831
Sp. Griže – Zakonjšek
O 490034
Z HŠ 37
397
 
V
37
990840
Spodnje Griže – Soseska
37.1
 
990841
Griže 126 – 129
O 990842
Z HŠ 129
192
 
V
37.2
 
990842
Sp. Griže – Griže
O 490034
Z HŠ 30f
623
 
V
37.3
990843
Griže 19-18
O 490034
O 990842
144
V
37.4
990844
Odcep Griže 11
O 990841
Z HŠ 11
402
V
38
990850
Limberk
38.1
 
990851
Limberk
O 490034
Z HŠ 130
202
 
V
39
990860
 
Migojnice – vas
39.1
 
990861
Migojnice – vas
O 490022
O 490035
375
 
V
39.2
990862
Do Migojnice 15a
O 490022
Z HŠ 15a
95
V
39.3
990863
Do Migojnice 9a
O 490022
Z HŠ 9a
96
V
40
990870
 
Migojnice – Goršek
40.1
 
990871
Migojnice – Goršek
O 490035
Z HŠ 86
186
 
V
41
990880
 
Migojnice – Lurd
41.1
 
990881
Migojnice – Lurd
O 990891
C 990890
728
 
V
42
990890
 
Migojnice – Holobar
42.1
 
990891
Migojnice – Holobar
O 490035
C 990860
882
 
V
43
990900
 
Migojnice – Zg. Konec
43.1
 
990901
Migojnice – Zg. Konec
O 990861
Z HŠ 42
483
 
V
43.2
990902
Do Migojnice 51
O 990901
Z HŠ 51
187
V
44
990910
 
Migojnice – Reber – Griže
44.1
 
990911
Migojnice – Reber
O 990901
O 490022
1378
 
V
45
990920
 
Goropevšek – Cizej
45.1
 
990921
Goropevšek – Cizej
O 490022
Z HŠ 28
317
 
V
46
990930
 
Zabukovška vas – Zalokar
46.1
 
990931
Zabuk. vas – Zalokar
C 990980
O 490022
678
 
V
47
990940
 
Zabukovica – Dobrajc
47.1
 
990941
Zabukovica – Dobrajc
O 490022
Z HŠ 91
302
 
V
48
990950
 
Kurja vas – Mikulič
48.1
 
990951
do Zabukovica 108
O 490022
Z HŠ 108
458
 
V
48.2
990952
do Zabukovica 106
O 990951
Z HŠ 106
102
V
49
990960
 
Kurja vas – Burjan
49.1
 
990961
Kurja vas – Burjan
O 490081
Z HŠ 109
274
 
V
50
990970
 
Zabukovica – Odele
50.1
 
990971
Zabukovica – Odele
C 991180
Z HŠ 34
287
 
V
51
990980
Zabukovica – Zabukovška vas – Krk
51.1
 
990981
Zabukovica – Zabuk. vas
O 490022
C 991180
853
 
V
51.2
 
990982
Zabuk. vas – Krk
C 991180
O 490023
1316
 
V
52
990990
Breskov nasad
52.1
 
990991
Breskov nasad
C 990770
Z HŠ 76d
306
 
V
53
991010
 
Boršte – Kozel
53.1
 
991011
Boršte – Kozel
C 990800
Z HŠ 17
418
 
V
54
991020
 
Pongrac – VVZ – Tihi
54.1
 
991021
Pongrac – Tihi
O 490022
Z HŠ 94
144
 
V
55
991030
 
Zabukovica – Močle
55.1
 
991031
Zabukovica – Močle
O 490022
Z HŠ 29
625
V
56
991040
 
Kurja vas – Grobelnik
56.1
 
991041
Kurja vas – Grobelnik
O 490022
C 990930
378
 
V
57
991050
 
Zabukovica – Sigma
57.1
 
991051
Do Zabukovica 85c
O 990981
Z HŠ 85c 
342
 
V
57.2
991052
Do Zabukovica 91
O 490022
Z HŠ 91
112
V
58
991060
 
Marinko – pokopališče
58.1
 
991061
Marinko – pokopališče
O 490022
O 990771
270
 
V
58.2
991062
do pokopališča
O 991061
Z pokop
113
V
59
991150
 
Kasaze (pri Savinji)
59.1
 
991151
Jerman – Maroh
O 490035
Z HŠ 1
220
 
V
60
991160
 
Kasaze – Mirosan
60.1
 
991161
Kasaze – Mirosan
O 490012
O 490035
853
 
V
61
991170
 
Kasaze – provizorij
61.1
 
991171
Kasaze – provizorij
C 991160
Z HŠ 23
348
 
V
62
991180
Kasaze – Porence – Podvin
62.1
 
991181
Kasaze – Porence
O 490012
O 990981
2726
 
V
62.2
 
991182
Kasaze 107h – 107g
O 991181
Z HŠ 107g
80
 
V
62.3
 
991183
Kasaze 107a – 107c
O 991181
Z HŠ 107c 
114
 
V
62.4
 
991184
Kasaze 104 – 101
O 991181
Z HŠ 101
135
 
V
62.5
991185
Odcep Kasaze 102b
O 991181
Z HŠ 102b
55
V
63
991190
Slovenski dol – Podvin
63.1
 
991191
Sl. dol – Podvin
O 490012
O 991181
1505
 
V
64
991200
 
Liboje – Sv. Neža
64.1
 
991201
Liboje – Sv. Neža
O 490012
Z HŠ 25
618
 
V
65
991210
Liboje – ceste za šolo
65.1
 
991211
šola do Liboje 95
O 490012
Z HŠ 95
274
 
V
65.2
 
991212
šola do Liboje 92
O 490012
Z HŠ 92
628
 
V
66
991220
Liboje – Brezje
66.1
 
991221
do Liboje 77
O 490013
Z HŠ 77
187
 
V
66.2
991222
do Liboje 87a
O 490013
Z HŠ 87a
149
V
67
991230
Kasaze – Brnica
67.1
 
991231
Brnica – Falenč
O 490012
Z HŠ 12
3052
 
V
67.2
 
991232
Brnica – dom
O 991231
Z HŠ 104d
910
 
V
68
991240
Govekov hrib
68.1
 
991241
Govekov hrib – krožno
O 490012
O 991241
1155
 
V
68.2
 
991242
Kasaze 70b – 70h
O 991241
Z HŠ 70h
127
 
V
68.3
 
991243
Kasaze 70b – 70f
O 991241
Z HŠ 70f
107
 
V
68.4
991244
Levec – Arčan
O 991241
O 038041
264
V
69
991250
Dobriša vas
69.1
 
991251
magistralka – vas
C 447
O 490311
221
 
V
69.2
 
991252
Dobriša vas 57 – VVZ
O 991251
O 490311
511
 
V
69.3
 
991253
Dobriša vas 39
O 490311
Z HŠ 39
505
 
V
69.4
 
991254
Dobriša vas 57d/57a
O 490311
O 490311
220
 
V
69.5
991255
za graščino
O 490311
Z HŠ 33
195
V
69.6
991256
Novo Celje
O 490311
Z HŠ 1
192
V
69.7
991257
Odcep vrtec Novo Celje
O 991256
Z HŠ 4
91
V
70
991260
Petrovče – Vrt
70.1
 
991261
Dobriša vas 35/53
O 991252
Z HŠ 53
333
 
V
70.2
 
991262
Dobriša vas 47/52
O 991261
Z HŠ 52
56
 
V
70.3
 
991263
Dobriša vas 66/69
O 991261
Z HŠ 69
65
 
V
70.4
 
991264
Dobriša vas 41/46
O 991261
Z HŠ 46
78
 
V
70.5
 
991265
Dobriša vas 71/76
O 991261
Z HŠ 76
63
 
V
70.6
 
991266
Dobriša vas 38/40
O 991261
Z HŠ 40
41
 
V
70.7
 
991267
Dobriša vas 77/81
O 991261
Z HŠ 81
63
 
V
70.8
 
991268
Dobriša vas 35/37
O 991261
Z HŠ 37
43
 
V
70.9
 
991269
Dobriša vas 83/86
O 991252
Z HŠ 86
95
 
V
71
991270
Petrovče – ob železnici – Drešinja vas – Levec
71.1
 
991271
Petrovče 1 – 13
O 490011
Z HŠ 13
402
 
V
71.2
 
991272
Petrovče 240 – 230
O 490011
O 991273
237
 
V
71.3
 
991273
Petrovče 243 – 229
O 490011
O 991311
317
 
V
71.4
 
991274
Petrovče 18 – 20
O 991271
Z HŠ 20
165
 
V
71.5
991275
nova ob železnici – Drešinja vas – Levec
O 490011
O 0286
2102
V
72
991280
Petrovče – Mazzoni – Drešinja vas
72.1
 
991281
Petrovče – Mazzoni
C 991310
C 993100
988
 
V
73
991290
Petrovče – Gmajna
73.1
 
991291
490011– Petrovče 137
O 490011
Z HŠ 137
505
 
V
73.2
 
991292
Petrovče 140 – 141
O 991291
Z HŠ 141
112
 
V
73.3
 
991293
Petrovče 148
O 991291
Z HŠ 148
68
 
V
73.4
 
991294
Petrovče 130 – 125
O 991291
Z HŠ 125
166
 
V
73.5
 
991295
Petrovče 193 – 187
O 991291
Z HŠ 187
133
 
V
73.6
991296
do Petrovče 172
O 991295
Z HŠ 172
114
V
73.7
991297
do Petrovče 175
O 991295
Z HŠ 175
130
V
74
991300
Arja vas 1
74.1
 
991301
Arja vas – zahod
O 490631
O 490631
508
 
V
74.2
 
991302
Arja vas 81/79
O 991306
Z HŠ 79
122
 
V
74.3
 
991303
Arja vas 76a/80b
O 991306
Z HŠ 80b
144
 
V
74.4
 
991304
Arja vas 35b/34b
O 991306
Z HŠ 35e
93
 
V
74.5
 
991305
Arja vas 32a/34b
O 991306
Z HŠ 34b
50
 
V
74.6
 
991306
Arja vas 81/75
O 490631
Z HŠ 75
299
 
V
74.7
991307
Arja vas 26/81
O 991309
O 991306
313
V
74.8
 
991308
odcep Arja vas 30
O 991306
Z HŠ 30
53
 
V
74.9
991309
Arja vas 7/26
O 490631
O 490631
526
V
75
991310
Petrovče 211– do železnice
75.1
 
991311
Petrovče 211– do železnice
O 490011
O 991273
382
 
V
76
991320
Levec – ulice
76.1
 
991321
Levec 17/81a
C 490040
Z HŠ 81a
202
 
V
76.2
 
991322
Levec do 16a
C 490040
Z HŠ 16a
251
 
V
76.3
 
991323
Levec do 85
O 991321
Z HŠ 91
159
 
V
76.4
 
991324
Levec 69a/11
C 490040
Z HŠ 11
110
 
V
76.5
 
991325
Levec pred Leno
C 447
C 447
160
 
V
76.6
 
991326
Levec G4 – Knez
C 447
Z HŠ 14a
106
 
V
76.7
 
991327
Levec 50 – 56
C 447
C 447
390
 
V
76.8
 
991328
Levec 47 – 31
C 991320
C 991270
563
 
V
76.9
 
991329
Levec do 7a
C 991320
Z HŠ 7a
116
 
V
77
991330
Arja vas – Ruše
77.1
 
991331
Arja vas – Ruše
O 490481
Z HŠ 10
644
 
V
77.2
991332
do Ruše 6
O 991331
Z HŠ 6
117
V
77.3
 
991333
Arja vas 91 – 82
O 490481
O 490481
238
 
V
77.4
 
991335
do Arja vas 46
O 490631
Z HŠ 46
337
 
V
77.5
991336
do Arja vas 48
O 490631
Z HŠ 48
100
V
78
991340
 
Mala Pirešica
78.1
 
991341
do M. Pirešica 7e
O 032054
Z HŠ 7e
380
 
V
78.2
991342
do Doma krajanov
O 032054
Z DomK
120
V
79
991650
Ponikva – Brezovo
79.1
 
991651
do Ponikva 33
O 490392
Z HŠ 33
1558
 
V
79.2
 
991652
do Ponikva 30
O 991651
Z HŠ 30
560
 
V
80
991660
Srednja Ponikva
80.1
 
991661
Sr. Ponikva
O 490392
O 490402
587
 
V
81
991670
 
Stebovnik
81.1
 
991671
Stebovnik
O 450161
O 991701
158
 
V
82
991680
Podkraj
82.1
 
991681
Podkraj 22 – 21b
O 450161
Z HŠ 21b
593
 
V
82.2
 
991682
do Podkraj 17
O 450161
Z HŠ 17
1138
 
V
82.3
991683
do Podkraj 28
O 450161
Z HŠ 28
99
V
83
991690
Studence – Marof
83.1
 
991691
Studence – Marof
O 490401
O 450161
3131
 
V
83.2
991692
do Studence 31a
O 991691
Z HŠ 31a
310
V
84
991700
 
Stebovnik – Cigler
84.1
 
991701
Stebovnik do Cigler
O 450161
Z HŠ 9
528
 
V
84.2
991702
do Studence 13
O 991701
Z HŠ 13
163
V
85
991710
 
Stebovnik – Sp. Golovršan
85.1
 
991711
do Golovršan
O 991701
Z HŠ 2a
766
 
V
86
991720
 
Studence – Vrhe
86.1
 
991721
Studence – Vrhe
O 490401
Z HŠ 51
1827
 
V
87
991730
 
Puncerjeva dolina
87.1
 
991731
Puncerjeva dolina
O 490401
Z HŠ 55a
551
 
V
88
991740
Hrastjek
88.1
 
991741
do Studence 57c
O 991743
Z HŠ 57c
94
 
V
88.2
 
991742
do Studence 54a
O 490401
Z HŠ 54a
113
 
V
88.3
 
991743
do Studence 57
O 490401
Z HŠ 57
241
 
V
88.4
991744
mimo Studence 58f
O 490401
O 490401
213
V
88.5
991745
do Studence 61a
O 490401
Z HŠ 61a
377
V
89
991750
Zg. Ponikva
89.1
 
991751
Ponikva 8 – pokopališče
O 490392
Z pokop
111
 
V
89.2
991753
do Ponikva 65
O 490392
Z HŠ 65
109
 
V
90
992010
Šempeter – ulice proti žagi
90.1
 
992011
Sončna ulica 2
O 490661
Z HŠ 19
235
 
V
90.2
 
992012
Prečna ulica
O 490662
O 490661
161
 
V
90.3
 
992013
Pot na mlinarico
O 490662
Z HŠ 14
157
 
V
90.4
 
992014
Cesta na žago
O 490662
Z HŠ 21
597
 
V
90.5
 
992015
Lepa ulica
O 992014
Z HŠ 16
216
 
V
90.6
 
992016
Na zelenici
O 992014
Z p572/3
212
 
V
90.7
992017
do Sončna 13
O 992011
Z HŠ 13
54
V
91
992020
Šempeter – ulice za Rimljanom
91.1
 
992021
Vrtna ulica
O 490661
O 490361
225
 
V
91.2
 
992022
do Starovaška 9
O 490661
Z HŠ 9
109
V
91.3
 
992023
Sončna ulica 1
O 490661
Z HŠ 33
331
 
V
91.4
 
992024
Rožna ulica
O 490661
O 490361
169
 
V
91.5
 
992025
Petelinjek
O 490361
O 490661
191
 
V
91.6
992026
povezovalna
O 992025
O 490661
50
V
91.7
992027
Zelena ulica
O 490671
Z HŠ 22
276
V
91.8
992028
Soseska
O 490671
Z HŠ 12
113
V
91.9
992029
Na trati
O 490671
Z HŠ 15
188
V
92
992030
Zgornje Roje
92.1
 
992031
Zg. Roje – skozi vas
O 490102
O 490061
544
 
V
92.2
 
992032
mimo Ribič
O 992031
O 490061
287
 
V
92.3
992033
do Zg. Roje 21c
O 992031
Z HŠ 21c
99
V
93
992040
Spodnje Roje
93.1
 
992041
Sp. Roje
O 490061
Z HŠ 10
478
 
V
94
992050
Tovarniška cesta
94.1
 
992051
Tovarniška cesta
O 490361
O 490361
740
 
V
94.2
992052
Kratka ulica
O 992051
Z HŠ 11
178
V
95
992060
ceste Dobrteša vas
95.1
 
992061
Ob strugi
C 992050
Z HŠ 22
236
 
V
95.2
 
992062
Na travniku
O 490361
Z HŠ 7
84
 
V
95.3
 
992063
Pod smrekami 4–9
O 992064
Z HŠ 7
81
 
V
95.4
 
992064
Pod smrekami
O 490361
O 992064
387
 
V
95.5
 
992065
Mlakar – Flis
O 490361
O 992051
95
 
V
95.6
 
992066
pri šoli levo
O 490361
Z šola
82
 
V
95.7
 
992067
pri šoli desno
O 490361
Z šola
76
 
V
95.8
 
992068
odcep Aero
O 490361
O 992051
118
 
V
95.9
 
992069
Pod smrekami – R2-447
O 992064
C 447
47
 
V
96
992070
Elektro – Sitar
96.1
 
992071
Elektro – Sitar
O 992081
C 447
349
 
V
97
992080
 
447 – SIP – Spodnje Grušovlje
97.1
 
992081
447 – Sp. Grušovlje
C 447
O 490351
701
 
V
98
992090
ceste Spodnje Grušovlje
98.1
 
992091
pri kapeli do Sp. Grušovlje 6
O 490351
O 992092
82
 
V
98.2
 
992092
Sp. Grušovlje 3 – do 13a
O 490351
Z HŠ 13a
370
 
V
99
992100
 
ceste Zgornje Grušovlje
99.1
 
992101
Hropot – Balta
O 490351
Z HŠ 29
172
 
V
99.2
 
992102
odcep Zg. Grušovlje 1
O 490351
Z HŠ 1
409
 
V
99.3
992103
odcep Prezelj
O 992102
Z HŠ 7b
211
V
100
992110
Grče
100.1
 
992111
Grče – Kale
O 490391
O 992141
1995
 
V
100.2
992112
mimo Grče 42
O 992111
Z HŠ 42
95
V
100.3
992113
do Grče 13
O 992111
Z HŠ 13
102
V
101
992120
 
Pekel – Sp. Ponikva – Studence
101.1
 
992121
Pekel – Studence
C 490390
O 490402
1621
 
V
102
992130
Loke
102.1
 
992131
Loke
O 992132
O 992121
133
 
V
102.2
 
992132
Loke – Kale
O 490392
O 490392
963
 
V
103
992140
Jajški mlin
103.1
 
992141
Jajški mlin
O 490392
O 992111
354
575 
V
104
992150
 
Pekel – Globoko
104.1
 
992151
Pekel – Globoko
C 490390
C 990670
1245
 
V
105
992160
 
Zalog – Martjaki
105.1
 
992161
Zalog – Martjaki
O 490381
Z HŠ 9k
1016
 
V
106
992170
 
ceste Podlog
106.1
 
992171
Podlog do Podlog 53
O 490391
Z HŠ 53
350
 
V
106.2
992173
do Podlog 52
O 490391
Z HŠ 52
96
V
106.3
992174
do Podlog 16
O 490411
Z HŠ 16
224
V
106.4
992175
do Podlog 36b
O 490412
Z HŠ 36b
117
V
107
992220
 
cesta na Hom
107.1
 
992221
cesta na Hom
C 490100
Z cerkev
1622
551
V
108
992820
 
Vrbje (od GD mimo KD)
108.1
 
992821
Od GD mimo KD do mostu
C 490570
Z HŠ 71
520
 
V
108.2
992822
Vrbje 50 – 54
O 490571
O 992821
102
V
109
992830
 
Vrbje (KD – Krajnc)
109.1
 
992831
KD – Krajnc
O 992821
Z HŠ 66
127
 
V
110
992840
 
Vrbje (GD – C. žalskega tabora)
110.1
 
992841
GD – C. žalskega tabora
C 490570
O 490161
318
 
V
111
992850
 
Štravs – ribnik
111.1
 
992851
Vrbje – Štravs – Ribnik
C 490570
Z ribnik
581
 
V
112
992860
Vrbje (trgovina – Miklavžin)
112.1
 
992861
Trgovina – Miklavžin
C 490570
Z HŠ 101
157
 
V
113
992870
Vrbje (trgovina – Hercog)
113.1
 
992871
Trgovina – Hercog
C 490570
Z HŠ 100d
276
 
V
113.2
992872
odcep Vrbje 102
O 992871
Z HŠ 102
55
V
114
992880
Hlade – Marinovič – Žolnir
114.1
 
992881
Hlade – Žolnir
C 490570
Z HŠ 88e
128
 
V
114.2
992882
Marinovič
O 992881
C 490570
102
 
V
114.3
992883
do Vrbje 85d
O 992881
Z HŠ 85d
44
V
115
992890
Vrbje zahod
115.1
 
992891
Miklavžin – Jošt
C 490060
Z HŠ 34a
149
 
V
115.2
992892
odcep Vrbje 28a
C 490570
Z HŠ 28a
67
V
116
992900
 
Pasarič – kombinat – igrišče
116.1
 
992901
Vrbje – Kombinat
C 490570
O 992821
846
 
V
117
992990
LC44 – Sp. Ložnica – Ložnica – LC44
117.1
 
992991
44 – Sp. Ložnica – 447
O 993081
C 447
1590
 
V
117.2
 
992992
odcep Ložnica 20b
O 490441
Z HŠ 20b
107
 
V
118
993010
Sp. Ložnica – Juteks
118.1
 
993011
Sp. Ložnica – Juteks
O 992991
O 490641
505
 
V
119
993020
Grabner – kolonija
119.1
 
993021
Grabner – kolonija
O 490022
O 990771
529
 
V
120
993040
 
Juhartova ulica
120.1
 
993041
Juhartova ulica
O 992081
O 992071
369
 
V
121
993060
 
Poslovna cona Arnovski gozd 1
121.1
 
993061
PCAG 1 – dovozna cesta
C 451
O 993062
391
 
V
121.2
993062
PCAG 1 – ob zahodnem robu cone
O 993061
O 993063
287
V
121.3
993063
PCAG 1 – proti transformatorski postaji
O 993061
Z HŠ 109
339
V
121.4
993064
PCAG 1 – proti Arja vas 107
O 993063
Z HŠ 107
113
V
121.5
993065
PCAG 1 – proti Arja vas 101
O 993063
Z HŠ 101
113
V
121.6
993066
PCAG 1 – cesta K proti zahodu
O 993063
O 993062
127
V
121.7
993067
PCAG 1 – cesta K proti vzhodu
O 993063
Z HŠ 101
114
V
122
993080
 
LC44 – Ložnica – soseska Podvin – LC44
122.1
 
993081
soseska Podvin
O 490441
O 490441
1118
 
V
123
993090
Drešinja vas – sever
123.1
 
993091
Drešinja vas do 66
C 447
Z HŠ 66
689
 
V
123.2
 
993092
Drešinja vas od 28 – 39
O 993091
Z HŠ 39
376
 
V
123.3
993093
do Drešinja vas 52
C 447
Z HŠ 52
178
V
124
993100
Drešinja vas – jug
124.1
 
993101
Drešinja vas – jug
C 447
O 991275
356
 
V
124.2
 
993102
Petrovče 269 do 266
O 993101
Z HŠ 266
95
 
V
124.3
 
993103
Petrovče 272 do 274
O 993101
Z HŠ 274
66
 
V
124.4
 
993104
Petrovče 282
O 993101
Z HŠ 282
101
 
V
125
993120
Galicija – Bojc
125.1
 
993121
do Galicija 9
O 490461
Z HŠ 9
692
 
V
125.2
993122
do Galicija 13b
O 490461
Z HŠ 13b
382
 
V
125.3
993123
do Galicija 18b
O 490442
Z HŠ 18b
140
 
V
126
993230
Arja vas
126.1
993231
do Arja vas 44
O 490441
Z HŠ 44
424
 
V
127
993240
ceste Levec 2
127.1
993241
do Levec 62a
O 991327
Z HŠ 62a
102
 
V
128
533330
Zaloška gorica – iz Celja
128.1
533331
Zaloška gorica – iz Celja
C 490440
O 032054
184
 1256
V
Skupna dolžina javnih poti (JP) v naseljih in med naselji v Občini Žalec je 125,783 km.
8. člen 
Kolesarske poti v Občini Žalec so:
Zap. št.
Št. ceste
Št. odseka
Potek ceste ali odseka
Začetek odseka
Konec odseka
Dolžina odseka v občini
Dolžina odseka v sosednji občini
Namen uporabe
1
999001
 
Žalec – Griže (kolesarska)
1.1
 
999001
Žalec – Griže
O 490021
O 490035
1652
 
K
Skupna dolžina kolesarskih javnih poti (KJ) v Občini Žalec je 1,652 km.
9. člen 
H kategorizaciji občinskih javnih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97, 113/09, 109/10 ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, št. 37162-3/2015-150 (507) z dne 1. 7. 2015.
10. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 88/99, 134/04).
11. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-00-0006/2013
Žalec, dne 22. oktobra 2015
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost