Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2015 z dne 3. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2015 z dne 3. 11. 2015

Kazalo

3283. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Brdinje, stran 9115.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), Odloka o občinskih cestah v Občini Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 19/2012) in 20. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2013) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 9. redni seji dne 30. 9. 2015 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi javnega dobra v k. o. Brdinje 
I. 
Ukine se status javnega dobra na zemljišču parceli št. 889/5 v izmeri 26 m2, k.o. 883 – Brdinje.
II. 
Zemljiška parcela preneha imeti značaj javnega dobra in se vpiše v Zemljiško knjigo kot lastnina Občine Ravne na Koroškem.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0028/2015
Ravne na Koroškem, dne 22. oktobra 2015
Župan 
Občine Ravne na Koroškem 
dr. Tomaž Rožen l.r.

AAA Zlata odličnost