Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2015 z dne 3. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2015 z dne 3. 11. 2015

Kazalo

3275. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Beltinci, stran 9025.

  
Na podlagi določil Zakon o štipendiranju (Zštip-1, Uradni list RS, št. 56/13) ter 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine Beltinci na 10. redni seji dne 22. 10. 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Beltinci 
1. člen 
V Pravilniku o štipendiranju v Občini Beltinci(Uradni list RS, št. 21/09) se v drugem odstavku 4. člena, za besedilom »po Pravilniku o stimulaciji študentov Občine Beltinci«, doda pika in se črta preostali del besedila, navedenega v oklepaju.
2. člen 
V tretji alineji prvega odstavka 7. člena se za besedilom »podiplomski študijski program« doda pika in se črta preostali del besedila.
Črta se besedilo četrte alineje prvega odstavka 7. člena in se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»– da ima v preteklem študijskem letu povprečno oceno  vseh opravljenih izpitov  najmanj 8,5.«.
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kolikor izpolnjuje pogoje za dodelitev štipendije več kandidatov, kot je razpisanih štipendij, imajo prednost do dodelitve štipendije kandidati z višjo povprečno oceno vseh opravljenih izpitov v preteklem študijskem letu. Med kandidati z isto povprečno oceno vseh opravljenih izpitov v preteklem študijskem letu pa imajo prednost kandidati z višjo povprečno oceno vseh opravljenih izpitov.«.
3. člen 
Črta se tretji odstavek 9. člena.
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2015-10-96/VI
Beltinci, dne 22. oktobra 2015
Župan 
Občine Beltinci 
Milan Kerman l.r.

AAA Zlata odličnost