Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2015 z dne 3. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2015 z dne 3. 11. 2015

Kazalo

3274. Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje v Ižakovcih, stran 9025.

  
Na podlagi 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 3/07 in 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A), 109/12 in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) in prvega odstavka 95. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 63/10) je Občinski svet Občine Beltinci na 10. redni seji dne 22. 10. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje v Ižakovcih 
1. člen 
V Odloku o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje v Ižakovcih (Uradni list RS, št. 48/15) se v drugi alineji v petem odstavku 9. člena spremeni besedilo tako, da se glasi:
»– višinski gabarit: do P+1. Objekti so lahko podkleteni kolikor to dopušča višina podtalnice. Podkletene stavbe je treba načrtovati in graditi ob upoštevanju možnosti visoke podtalnice. Višinska kota pritličja mora biti minimalno 0,20 m nad koto nivelete ceste.«
2. člen 
(veljavnost) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2015-10-95/VI
Beltinci, dne 22. oktobra 2015
Župan 
Občine Beltinci 
Milan Kerman l.r.

AAA Zlata odličnost