Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2015 z dne 3. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2015 z dne 3. 11. 2015

Kazalo

3254. Zakon o dopolnitvi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-T), stran 8974.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-T) 
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-T), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. oktobra 2015.
Št. 003-02-8/2015-6
Ljubljana, dne 29. oktobra 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O DOPOLNITVI ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU (ZSPJS-T)
1. člen
V Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14 in 95/14 – ZUPPJS15) se v prilogi 3 v točki d) na koncu tabele dodata novi vrstici, ki se glasita:
»
A047601
predsednik Fiskalnega sveta
64
A047602
član Fiskalnega sveta
59
«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 110-06/15-7/14
Ljubljana, dne 21. oktobra 2015
EPA 694-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti