Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015

Kazalo

3072. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Kolezija, stran 8572.

  
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 9. seji 28. 9. 2015 sprejel
S K L E P 
o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Kolezija
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Kolezija (Uradni list RS, št. 39/08 in 89/09) se drugi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Sedež vrtca je: Pod bukvami 11, Ljubljana.«.
2. člen
V 4. členu se črta tretja alineja.
Dosedanja četrta alineja postane tretja alineja.
3. člen 
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predstavnike delavcev vrtca volijo delavci vrtca na neposrednih in tajnih volitvah, tako da izvolijo:
– enega predstavnika izmed delavcev Enote Kolezija,
– enega predstavnika izmed delavcev Enote Mencingerjeva,
– dva predstavnika izmed delavcev Enote Murgle,
– enega predstavnika izmed administrativnih in tehničnih delavcev vrtca.«.
4. člen 
Skladno z določili tega sklepa izvolijo delavci vrtca v svet vrtca v roku treh mesecev po uveljavitvi tega sklepa enega dodatnega predstavnika iz Enote Murgle namesto predstavnika, ki je bil izvoljen iz Enote Livada.
Obstoječi svet vrtca nadaljuje svoje delo do poteka mandata sveta vrtca, razen član sveta, ki je bil izvoljen iz Enote Livada in mu mandat preneha z dnem izvolitve dodatnega predstavnika iz Enote Murgle iz prejšnjega odstavka.
Članu sveta, ki bo izvoljen v skladu z določilom iz prvega odstavka tega člena, poteče mandat s potekom mandata sveta vrtca.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-329/2007-42
Ljubljana, dne 28. septembra 2015
 
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti