Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015

Kazalo

3071. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 8572.

  
Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZdavNepr, 110/13 in 19/15) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 9. seji 28. septembra 2015 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
1. člen 
Ukine se status grajenega javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 656/2, v izmeri 90 m2, k. o. 1736 – Brinje I (ID 6179934) in parc. št. 657/2, v izmeri 438 m2, k. o. 1736 – Brinje I (ID 6179919), vpisanih v zemljiški knjigi kot grajeno javno dobro v lasti Mestne občine Ljubljana.
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-56/2015-3
Ljubljana, dne 28. septembra 2015
 
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost