Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015

Kazalo

3054. Odlok o spremembah Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice, stran 8533.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A in 57/12) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 8. redni seji dne 5. 10. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice 
1. člen
Spremeni se prvi odstavek 8. člena Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice (Uradni list RS, št. 65/13 – uradno prečiščeno besedilo in 32/15), ki se sedaj glasi:
»(1) Denarna socialna pomoč in pomoč ob rojstvu otroka se podelita praviloma v denarni obliki. Pomoč ob rojstvu otroka se lahko v največ 25% višine dodeljene pomoči podeli tudi v obliki bona za nakup pralnih plenic. Denarna socialna pomoč in pomoč ob rojstvu otroka se lahko dodelita tudi v funkcionalni obliki v celotnem znesku v primeru, da Center za socialno delo Brežice ugotovi, da bi bila primernejša funkcionalna oblika denarne pomoči. Odločitev o dodelitvi dela pomoči ob rojstvu otroka v obliki bona za nakup pralnih plenic, za vsako proračunsko leto sprejme Občinski svet Občine Brežice.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2016.
Št. 7-12/2015
Brežice, dne 5. oktobra 2015
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost