Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015

Kazalo

3047. Pravilnik o določitvi vstopnih točk in pogojev za vnos fitofarmacevtskih sredstev na carinsko območje Evropske unije ter podrobnejši postopek kontrole, stran 8508.

  
Na podlagi četrtega odstavka 21. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/12 – ZFfS-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o določitvi vstopnih točk in pogojev za vnos fitofarmacevtskih sredstev na carinsko območje Evropske unije ter podrobnejši postopek kontrole 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa vstopne točke in pogoje za vnos fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: FFS) na carinsko območje Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) preko Republike Slovenije ter podrobnejši postopek kontrole pred vnosom FFS na carinsko območje EU.
2. člen 
(pošiljka FFS) 
Pošiljka FFS pomeni količino FFS, ki se vnaša na carinsko območje EU in se obravnava z istimi dokumenti, ki se uporabljajo za carinske ali druge formalnosti.
3. člen 
(vstopne točke) 
(1) Pošiljke FFS se lahko vnašajo na carinsko območje EU čez vstopna mesta v Republiki Sloveniji, ki so navedena v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Sproščanje v prost promet na območju Republike Slovenije se opravlja preko uradov Finančne uprave Republike Slovenije, ki opravljajo naloge s področja carinskih predpisov, kjer se opravlja tudi fitosanitarni nadzor.
4. člen 
(dokumentacija in pogoji za vnos) 
Pošiljke FFS, ki se vnašajo na carinsko območje EU, morajo biti opremljene z dokumentacijo, ki mora vsebovati:
1. ime in naslov oziroma firmo in sedež distributerja pošiljke FFS,
2. ime in naslov oziroma firmo in sedež pošiljatelja pošiljke FFS iz izvorne države,
3. ime in naslov oziroma firmo in sedež prejemnika pošiljke FFS,
4. ime in naslov oziroma firmo in sedež proizvajalca FFS,
5. vrsto in številko prevoznega sredstva,
6. namembno državo,
7. podatke o FFS:
– trgovsko oziroma kemijsko ime FFS,
– način in število pakiranj,
– količino FFS,
– če je namembna država država članica EU: številko dovoljenja ali potrdilo o dovoljenju FFS oziroma številko registracije ali potrdilo o registraciji FFS iz te države in varnostni list.
5. člen 
(prijava pošiljk FFS) 
Distributer za pošiljko FFS, ki se vnaša na carinsko območje EU, o prispetju FFS na vstopno točko obvesti fitosanitarnega inšpektorja, ki opravlja kontrolo na vstopnih točkah iz 3. člena tega pravilnika. Prijava se vloži pisno s predložitvijo dokumentacije iz prejšnjega člena.
6. člen 
(kontrola) 
(1) Kontrola, ki jo opravi fitosanitarni inšpektor, obsega pregled listin. Po presoji fitosanitarni inšpektor lahko opravi tudi pregled istovetnosti pošiljke FFS oziroma vzorčenje pošiljke FFS.
(2) Na spremne listine fitosanitarni inšpektor vpiše, ali je vnos pošiljke dovoljen, ter podatke o kraju in datumu pregleda, ki morajo biti podpisani in overjeni z žigom.
7. člen 
(prevoz do ustreznega skladiščnega prostora) 
Če se pošiljka FFS sprošča v prost promet na območje RS in fitosanitarni inšpektor pri pregledu pošiljke ugotovi nepravilnosti, ki jih je mogoče naknadno odpraviti (npr. če pošiljka ni opremljena z varnostnim listom v skladu s predpisi, ki urejajo kemikalije, ali etiketo v slovenskem jeziku), odloči v soglasju s carinskimi organi o prevozu do uradno določenega mesta oziroma ustreznega skladiščnega prostora v notranjosti države, kjer se po odpravi nepravilnosti opravi inšpekcijski pregled pred sprostitvijo pošiljke FFS v prost promet na območje RS.
8. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o določitvi mejnih prehodov za promet s fitofarmacevtskimi sredstvi in postopkih nadzora pri njihovem vnosu (Uradni list RS, št. 89/04 in 83/12 – ZFfS-1).
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-169/2015
Ljubljana, dne 14. septembra 2015
EVA 2015-2330-0088
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
PRILOGA
SEZNAM VSTOPNIH MEST
Vstopna mesta so:
a) za mednarodni pomorski promet: Koper – Luka Koper;
b) za mednarodni zračni promet: Ljubljana – letališče Jožeta Pučnika;
c) za mednarodni poštni promet: Ljubljana – Pošta Ljubljana.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti