Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015

Kazalo

3045. Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih agencijah iz pristojnosti Ministrstva za finance, stran 8506.

  
Na podlagi drugega odstavka 22.i člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14 in 95/14 – ZUPPJS15) ter prvega odstavka 3. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K 
o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih agencijah iz pristojnosti Ministrstva za finance 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
Ta pravilnik določa obseg sredstev, ki ga lahko javne agencije iz pristojnosti Ministrstva za finance namenijo za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.
II. OBSEG SREDSTEV 
2. člen 
Med prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu se uvrščajo prihodki od blaga in storitev, pridobljeni zunaj opravljanja dejavnosti iz naslova izvajanja javne službe, ki je opredeljena v ustanovitvenem aktu posrednega proračunskega uporabnika.
3. člen 
V javnih agencijah iz pristojnosti Ministrstva za finance obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znaša največ 30 odstotkov razlike med prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu.
III. KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-587/2015/9
Ljubljana, dne 8. oktobra 2015
EVA 2015-1611-0102
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost