Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015

Kazalo

3043. Sklep o prenosu delov državnih cest med občinske ceste, stran 8504.

  
Na podlagi četrtega odstavka 43. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o prenosu delov državnih cest med občinske ceste 
Novozgrajeni in rekonstruirani deli državnih cest iz II. do XI. točke tega sklepa, ki so bili z Uredbo o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 102/12, 35/15 in 38/15) opredeljeni kot kategorizirani deli državnih cest, se prenesejo med občinske ceste.
II 
Med občinske ceste Občine Brežice se prenese del državne ceste:
številka ceste
številka odseka
ime odseka
stacionaža
dolžina (v km)
vzrok prenosa
od km
do km
R2-420
1335
Brežice–Dobova–Rigonce
4,740
5,270
0,530
Zaradi prestavitve ceste R2-420 (izvennivojsko križanje z železniško progo Dobova) del odseka 1335, v dolžini 530 m, prevzema funkcijo lokalne ceste.
III 
Med občinske ceste Občine Cerklje na Gorenjskem se prenese dele državnih cest:
številka ceste
številka odseka
ime odseka
stacionaža
dolžina (v km)
vzrok prenosa
od km
do km
R3-639
1143
Sp. Brnik–Cerklje
3,330
4,560
1,230
Predlog občine; medsebojno usklajeni interesi glede bodoče funkcije cest v smislu prometnih povezav in razvojnih potreb.
RT-922
1455
Grad–Krvavec
0
2,470
2,470
IV 
Med občinske ceste Občine Gorenja vas - Poljane se prenese del državne ceste:
številka ceste
številka odseka
ime odseka
stacionaža
dolžina (v km)
vzrok prenosa
od km
do km
R1-210
1111
Gorenja vas–Trebija
0
0,520
0,520
Del ceste R1-210, v dolžini 520 m, je na odsekih 1111 nadomeščen z novo obvozno cesto Gorenja vas.
Med občinske ceste Občine Kobarid se prenese del državne ceste:
številka ceste
številka odseka
ime odseka
stacionaža
dolžina (v km)
vzrok prenosa
od km
do km
R3-602
1032
Staro selo–Breginj most
0
0,811
0,811
Zaradi nove navezave ceste G2-101 del odseka 1032, v dolžini 811 m, skozi Staro selo, prevzame funkcijo lokalne ceste.
VI 
Med občinske ceste Občine Mirna Peč se prenese del državne ceste:
številka ceste
številka odseka
ime odseka
stacionaža
dolžina (v km)
vzrok prenosa
od km
do km
R3-651
1198
Trebnje–Novo mesto (Bučna vas)
4,120
8,530
4,410
Odsek ceste R3-651 je v dolžini 4410 m nadomeščen z novo cestno povezavo Mirna Peč–A2–R2-448-R1-215–Trebnje.
VII 
Med občinske ceste Občine Rogatec se prenese dele državne ceste:
številka ceste
številka odseka
ime odseka
stacionaža
dolžina (v km)
vzrok prenosa
od km
do km
G2-107
1276
Podplat–Rogatec
12,230
12,420
0,190
Del ceste G2-107, v dolžini 370 m, je na odsekih 1276 in 1277 nadomeščen z novo obvozno cesto Rogatec.
G2-107
1277
Podplat–Rogatec
0
0,180
0,180
VIII 
Med občinske ceste Občine Šentjur se prenese del državne ceste:
številka ceste
številka odseka
ime odseka
stacionaža
dolžina (v km)
vzrok prenosa
od km
do km
G2-107
1275
Šentjur–Mestinje 
3,380
3,470
0,090
Zaradi prestavitve ceste G2-107 (izvennivojsko križanje z železniško progo Grobelno) del odseka 1275, v dolžini 90 m, prevzema funkcijo lokalne ceste.
IX 
Med občinske ceste Občine Šmarje pri Jelšah se prenese dele državne ceste:
številka ceste
številka odseka
ime odseka
stacionaža
dolžina (v km)
vzrok prenosa
od km
do km
G2-107
1275
Šentjur–Mestinje 
3,540
4,220
0,680
Zaradi prestavitve ceste G2-107 (izvennivojsko križanje z železniško progo Grobelno) del odseka 1275, v dolžini 910 m, prevzema funkcijo lokalne ceste.
G2-107
1275
Šentjur–Mestinje
4,310
4,540
0,230
Med občinske ceste Občine Šmartno pri Litiji se prenese dele državnih cest:
številka ceste
številka odseka
ime odseka
stacionaža
dolžina (v km)
vzrok prenosa
od km
do km
R2-416
1346
Litija–Šmartno
2,210
2,260
0,050
Odseki cest R2-416 in odsek ceste R2-417 so nadomeščeni z novo obvozno cesto Šmartno pri Litiji. Odseki v skupni dolžini 1180 m prevzemajo funkcijo lokalnih cest in javnih poti.
R2-416
1165
Šmartno pri Litiji
0
0,260
0,260
R2-416
1347
Šmartno–Grm
0
0,740
0,740
R2-417
1190
Šmartno pri Litiji–Ljubež v Lazah
0
0,130
0,130
XI 
Med občinske ceste Občine Trebnje se prenese del državne ceste:
številka ceste
številka odseka
ime odseka
stacionaža
dolžina (v km)
vzrok prenosa
od km
do km
R3-651
1198
Trebnje–Novo mesto (Bučna vas)
0
4,120
4,120
Odsek ceste R3-651 je v dolžini 4120 m nadomeščen z novo cestno povezavo Mirna Peč–R2-448-R1-215–Trebnje. V okvir lokalnih cest se prekategorizira tudi rondo in priključna rampa na R1-215, na Ponikvah, v dolžini 177 m.
XII 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. novembra 2015.
Št. 00710-24/2015
Ljubljana, dne 14. oktobra 2015
EVA 2015-2430-0086
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost