Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2015 z dne 16. 10. 2015

Kazalo

3042. Uredba o spremembah Uredbe o kategorizaciji državnih cest, stran 8503.

  
Na podlagi prvega odstavka 43. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o kategorizaciji državnih cest 
1. člen 
V Uredbi o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 102/12, 35/15 in 38/15) se v 6. členu pri številki ceste:
– 102 v stolpcu »dolžina v km« številka »96,940« nadomesti s številko »96,920«,
– 107 v stolpcu »dolžina v km« številka »47,540« nadomesti s številko »47,488« in
– 108 v stolpcu »dolžina v km« številka »64,643« nadomesti s številko »64,663«.
V stolpcu »dolžina (km)« se pri skupni dolžini G2 številka »455,296« nadomesti s številko »455,244«.
2. člen 
V 7. členu se pri številki ceste 210 v stolpcu »dolžina (km)« številka »95,053« nadomesti s številko »95,000«, pri skupni dolžini R1 pa se številka »947,411« nadomesti s številko »947,358«.
3. člen 
V 8. členu se pri številki ceste:
– 416 v stolpcu »dolžina (km)« številka »21,377« nadomesti s številko »21,280«,
– 417 v stolpcu »dolžina (km)« številka »26,741« nadomesti s številko »26,570«,
– 420 v stolpcu »dolžina (km)« številka »6,688« nadomesti s številko »6,818« in
– 432 v stolpcu »dolžina (km)« številka »26,923« nadomesti s številko »27,150«.
V stolpcu »dolžina (km)« se pri skupni dolžini R2 številka »1380,003« nadomesti s številko »1380,092«.
4. člen 
V 9. členu se pri številki ceste:
– 602 v stolpcu »dolžina (km)« številka »16,725« nadomesti s številko »15,900«,
– 639 v stolpcu »konec na« besedilo »R3-922« nadomesti z besedilom »L-039111«, v stolpcu »dolžina km« pa se številka »20,458« nadomesti s številko »19,228«,
– 645 v stolpcu »dolžina (km)« številka »29,105« nadomesti s številko »29,600«,
– 651 v stolpcu »potek ceste« besedilo »Trebnje–Novo mesto (Krka) in Karteljevo–Novo mesto (Bučna vas)« nadomesti z besedilom »Šentjurij–Mirna Peč–Novo mesto (Krka) in Karteljevo–Novo mesto (Bučna vas)«, v stolpcu »dolžina (km)« pa se številka »19,680« nadomesti s številko »14,230« in
– RT 937 v stolpcu »potek ceste« besedilo »Brestrnica–Gaj–Sveti Jurij ob Ščavnici« nadomesti z besedilom »Bresternica–Gaj–Sv. Jurij ob Pesnici«.
Cela vrstica pri številki ceste RT 922 se črta.
V stolpcu »dolžina (km)« se pri skupni dolžini R3 številka »2801,626« nadomesti s številko »2792,146«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-23/2015
Ljubljana, dne 14. oktobra 2015
EVA 2015-2430-0085
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost