Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2015 z dne 8. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2015 z dne 8. 10. 2015

Kazalo

2961. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Semič, stran 8323.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF), 21. in 213. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – Odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZDavNepr, 22/14 – Odl. US, v nadaljevanju ZGO), 3. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 – UPB1) je Občinski svet Občine Semič na 8. redni seji dne 24. 9. 2015 sprejel
S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Semič
1.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Semič pridobijo naslednje nepremičnine, ki predstavljajo občinske ceste (lokalne ceste, javne poti in pločnik) in drugo javno infrastrukturo lokalnega pomena – zelenica, parkirišče, stopnice:
Zap. št.
k.o.
parcela
ID znak
vrsta rabe
1
1528-Brezje pri Vinjem Vrhu
1982/4
1528-1982/4-0
POT
2
1528-Brezje pri Vinjem Vrhu
1950/2
1528-1950/2-0
POT
3
1528-Brezje pri Vinjem Vrhu
844
1528-844/0-0
ZELENICA, PARKIRIŠČE
4
1528-Brezje pri Vinjem Vrhu
752
1528-752/0-0
POT, ZELENICA
5
1528-Brezje pri Vinjem Vrhu
1979/2
1528-1979/2
POT
6
1528-Brezje pri Vinjem Vrhu
1955/2
1528-1955/2-0
POT
7
1528-Brezje pri Vinjem Vrhu
1949/4
1528-1949/4-0
POT
8
1528-Brezje pri Vinjem Vrhu
1949/2
1528-1949/2-0
POT
9
1528-Brezje pri Vinjem Vrhu
1947/2
1528-1947/2-0
POT
10
1527-Semič
1391/14
1527-1391/14-0
PARKIRIŠČE
11
1527-Semič
1752/2
1527-1752/0-0
PLOČNIK, CESTA
12
1527-Semič
1754/6
1527-1754/6-0
PLOČNIK, CESTA
13
1527-Semič
1459/0
1527-1459/0-0
CESTA
14
1527-Semič
1643/4
1527-1643/4-0
PLOČNIK, CESTA
15
1527-Semič
1645/4
1527-1645/4-0
PLOČNIK, CESTA
16
1527-Semič
1837/2
1527-1837/2-0
PLOČNIK, CESTA
17
1527-Semič
1838/2
1527-1838/2-0
PLOČNIK, CESTA
18
1527-Semič
1734/2
1527-1734/2-0
PLOČNIK, CESTA
19
1527-Semič
1836/8
1527-1836/8-0
STOPNIČKE
20
1529-Kot
2769/2
1529-2769/2-0
STOPNIČKE
21
1529-Kot
2763/2
1529-2763/2-0
STOPNIČKE
22
1529-Kot
2828/9
1529-2828/9-0
STOPNIČKE
23
1527-Semič
1865/2
1527-1865/2-0
CESTA
24
1527-Semič
1836/10
1527-1836/10-0
STOPNIČKE
25
1527-Semič
1836/11
1527-1836/11-0
STOPNIČKE
26
1527-Semič
7466
1527-7466/0-0
PLOČNIK, CESTA
27
1527-Semič
7464
1527-7464/0-0
PLOČNIK, CESTA
2.
Navedene nepremičnine pridobijo status grajenega javnega dobra v lasti Občine Semič z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava Občine Semič. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedenih nepremičninah zaznamuje grajeno javno dobro lokalnega pomena ter se vknjiži lastninska pravica na ime: Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, matična št. 5880262000.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-26/2015-3
Semič, dne 24. septembra 2015
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

AAA Zlata odličnost