Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2015 z dne 8. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2015 z dne 8. 10. 2015

Kazalo

2958. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 8322.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (ZLS – UPB2, Uradni listi RS, št. 94/07, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9) ter 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 6. redni seji dne 24. 9. 2015 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljišču parc. št. 2954/4, zemljišče v izmeri 36 m2, k.o. 1451 – Mirna Peč, parc. št. 2229/17, zemljišče v izmeri 733 m2, 1449 – Globodol in parc. št. 3504/2, zemljišče v izmeri 177 m2, 1452 – Hmeljčič.
II.
Zemljišče iz I. točke tega sklepa preneha imeti status javnega dobra in postane last Občine Mirna Peč.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-4/2015-5
Mirna Peč, dne 29. septembra 2015
Župan
Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost