Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2015 z dne 8. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2015 z dne 8. 10. 2015

Kazalo

2951. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Miren - Kostanjevica, stran 8315.

  
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07, 69/14, 93/14) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 11. seji dne 23. 9. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Miren - Kostanjevica
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 12/10).
2. člen
18. člen se na koncu dopolni z naslednjim besedilom:
»V skladu s 83. členom ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami in dopolnitvami) Občina Miren - Kostanjevica določa, da se komunalni prispevek oprosti za vse nestanovanjske stavbe (oznaka 12 v klasifikaciji CC-SI) in gradbene inženirske objekte (oznaka 2 v klasifikaciji CC-SI). Občina oproščena sredstva v enaki višini nadomesti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna«.
3. člen
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred veljavnostjo tega odloka, se končajo po določilih tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati s 1. 1. 2016 po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar l.r.

AAA Zlata odličnost