Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2015 z dne 8. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2015 z dne 8. 10. 2015

Kazalo

2950. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica, stran 8310.

  
Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 – odl. US) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07, 69/14 in 93/14) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 11. seji dne 23. 9. 2015 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
– Lokalne ceste so ceste, namenjene povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v občini med seboj in ceste, pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije.
– Javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov naselij v občini in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev v prometu (krajevne ceste in poti, vaške ceste in poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece, gonjače ipd.).
3. člen
Lokalne ceste (LC) so:
Zap. št.
Številka odseka
Začetek odseka
Potek odseka
Konec odseka
Dolžina odseka v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1.
259011
614
Vrtojbica – Orehovlje – Športno rekreacijski in kulturni center
ŠP Java
1.556
V
2.
259021
614
Križišče – Maloobmejni prehod Miren
M Italija
68
V
3.
259031
614
Miren – Vrtoče
759300
1.364
V
4.
259032
759300
Vrtoče – Renče (križišče)
260030
1.540
V
2.937 – Renče - Vogrsko
5.
259041
614
Križišče (pod gradom) – Mirenski grad
grad
978
V
6.
259051
614
R3 614 – Cerje
Cerje
2.877
V
7.
259061
614
Opatje selo – Nova vas – Karavla
karavla
1.411
V
8.
260011
614
RTC Lokvica – Maloobmejni prehod Lokvica
M Italija
362
V
9.
260012
614
RTC Lokvica – Lokvica
760010
1.621
V
10.
260013
760010
Lokvica – R3 614 (križišče za Hudi Log)
614
1.075
V
11.
260014
614
R3 614 (križišče za Hudi Log) – Korita na Krasu (križišče)
260020
2.439
V
12.
260015
260020
Korita na Krasu (križišče) – Sela na Krasu (križišče)
260030
1.065
V
13.
260016
260030
Sela na Krasu (križišče) – občinska meja – Brestovica
616
663
V
1.190 – Komen
14.
260021
260010
Korita na Krasu – Kostanjevica na Krasu (križišče)
614
2.735
V
15.
260022
614
Kostanjevica na Krasu (križišče) – Novelo – Temnica (križišče)
260030
3.123
V
16.
260023
260030
Temnica (križišče) – Lipa
760810
1.738
V
17.
260024
760810
Lipa – skozi vas – LC 260051 (križišče)
260050
550
V
18.
260025
260050
LC 260051 (križišče) – občinska meja – Škrbina
284370
795
V
1.145 – Komen
19.
260031
260010
Sela na Krasu – Vojščica (križišče)
614
4.290
V
20.
260032
614
Vojščica (križišče) – Temnica
260020
2.575
V
21.
260033
260020
Temnica – križišče (Stjenkova koča na Trstelju)
260040
578
V
22.
260034
260040
Križišče (Stjenkova koča na Trstelju) – Renče – Bukovica
615
1.847
V
5.774 – Renče - Vogrsko
23.
260041
260030
Križišče – Stjenkova koča na Trstelju
koča
2.753
V
24.
260051
260020
Lipa – občinska meja – Šibelji (Železna vrata)
284370
1.484
V
V…vsa vozila
SKUPAJ:
39.487 m
4. člen
Javne poti (JP) so:
Zap. št.
Številka odseka
Začetek odseka
Potek odseka
Konec odseka
Dolžina odseka v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
BILJE
1.
759011
615
Križ Cijanov – Laz (križišče)
759020
679
V
2.
759012
759010
Nogometno igrišče – polje
hale
485
V
3.
759013
759010
Nogometno igrišče – mlin
759020
214
V
4.
759014
759010
Bilje – Orehovlje
259010
743
V
5.
759021
615
Ob pokopališču – Laz – spomenik (križišče)
615
839
V
6.
759022
759020
Križišče – zadnja hišna številka (HŠ 38)
HŠ 38
393
V
7.
759023
759020
Križišče – zadnja hišna številka (HŠ 73)
HŠ 73
98
V
8.
759024
759020
Križišče – do HŠ 47
HŠ 47
124
V
9.
759025
759020
Križišče – do HŠ 34g
HŠ 34g
90
V
10.
759026
759020
Bilje – do reke Vipava
reka
185
V
11.
759031
615
Cerkev – Počivale – križišče
615
949
V
12.
759032
759030
Križišče – zadnja hišna številka
HŠ 122g
222
V
13.
759033
759030
Križišče – zadnja hišna številka
HŠ 92b
118
V
14.
759034
759030
Križišče – novo naselje – zadnja hišna številka
HŠ 121h
180
V
15.
759035
759030
Križišče – povezava
759030
37
V
16.
759036
759030
Križišče – do HŠ 89
HŠ 89
59
V
17.
759041
615
Križišče – Frnaža – tovarna
615
924
V
18.
759042
759040
Bilje – Vrtojba
414470
122
V
1.304 – Šempeter - Vrtojba
19.
759043
759040
Bilje – od križišča do HŠ 137a
HŠ 137a
60
V
20.
759044
759040
Križišče – zadnja hišna številka
HŠ 135
214
V
21.
759051
615
Spomenik – zadnja hišna številka
HŠ 177
249
V
22.
759052
759050
Bilje 180
HŠ 180
113
V
23.
759061
615
Bilje – galerija Nemec
razcep
282
V
24.
759071
615
Ob pokopališču (križišče) – Skorjevica
HŠ 196
225
V
25.
759081
615
Ob pokopališču
HŠ 3a
56
V
OREHOVLJE
26.
759101
614
Križišče (diskont) – Gavge – Nad otokom (križišče)
259010
553
V
27.
759111
614
Miren (križišče) – most – Orehovlje
759010
494
V
28.
759121
259010
Cerkev (križišče) – zadnja hišna številka
HŠ 27c
397
V
29.
759131
259010
Vodnjak – polje
259010
471
V
30.
759132
259010
Orehovlje – povezava med LC 259011 in JP 759131
759130
115
V
31.
759141
259010
Pod otokom – Krgišče – vodnjak (križišče)
259010
597
V
32.
759142
759140
Krgišče – Lahovo
HŠ 66
102
V
33.
759143
759140
Krajišče – zadnja hišna številka
HŠ 23h
236
V
34.
759151
259010
Nad otokom – križišče
259010
417
V
35.
759161
614
Križišče – diskont
diskont
119
V
36.
759162
759160
Križišče – zadnja hišna številka
HŠ 1f
143
V
MIREN
37.
759201
614
Cerkev – V Klancu – M Italija
HŠ 44b
348
V
38.
759202
759200
Križišče – Za Vrtami – Bencinska črpalka (križišče)
614
159
V
39.
759203
759200
Križišče – Servis (Potok)
614
71
V
40.
759204
759200
Vodnjak – zadnja hišna številka
HŠ 36a
59
V
41.
759205
759200
Miren – ŠP Grive
759205
538
V
42.
759207
614
R3 614 rondo – Miren 14e
razcep
52
V
43.
759211
614
Most – Dele – zadnja hišna številka
HŠ 118b
289
V
44.
759212
759210
Miren – ob Vipavi (Rupa)
razcep
1.015
V
45.
759221
614
Vodnjak – Staro mesto – Pod bregom – križišče
614
556
V
46.
759222
759220
Staro mesto – zadnja hišna številka
HŠ 168l
122
V
47.
759223
759220
Staro mesto – zadnja hišna številka
HŠ 157f
78
V
48.
759224
614
Križišče – zadnja hišna številka
HŠ 172g
139
V
49.
759225
759220
Križišče – do HŠ 157a
HŠ 157a
19
V
50.
759226
614
R3 614 do HŠ 142 d
HŠ 142d
119
V
51.
759231
614
Križišče – Vodmat – pri Grapci
HŠ 243
778
V
52.
759232
759230
Vodmat (križišče) – Japnišče – Pri Grapci (križišče)
759230
506
V
53.
759233
759230
Križišče – zadnja hišna številka
HŠ 226
73
V
54.
759234
759230
Japnišče – zadnja hišna številka
HŠ 267
111
V
55.
759235
759230
Križišče – Pri Grapci
759230
247
V
56.
759236
759230
Krožno od HŠ 265 do HŠ 255
759230
80
V
57.
759237
759230
Križišče – do HŠ 263
HŠ 263
53
V
58.
759241
614
Križišče (občina) – šola
šola
411
V
59.
759242
614
Križišče – občina
HŠ 129
39
V
60.
759243
759240
Povezava v križišču ob občini
759240
19
V
61.
759244
759240
Miren – Zdravstveni dom
ZD
206
V
62.
759251
614
Križišče – Vrtojbica
614
758
V
63.
759252
759250
Križišče – vodnjak
614
149
V
64.
759253
759250
Križišče – zadnja hišna številka
HŠ 86
66
V
65.
759254
759250
Župnišče – servis
614
101
V
66.
759255
614
Ferrari bar – zadnja hišna številka
HŠ 13i
175
V
67.
759256
614
Trgovina Petejan – Ferrari bar
759250
180
V
68.
759257
614
Faraonova pot
HŠ 93
167
V
69.
759261
614
V klancu – nogometno igrišče
igrišče
77
V
70.
759262
259030
Miren – nogometno igrišče
HŠ 186b
27
V
71.
759271
614
Križišče – do HŠ 219b
HŠ 219b
113
V
72.
759401
614
Miren – Vrtojba
p. 1458/4
680
V
73.
759501
615
Obrtna cona Primorje I
HŠ 2e
242
V
74.
759502
759500
Obrtna cona Primorje II
p. 892/16
80
V
VRTOČE
75.
759281
259030
Križišče – do HŠ 17
HŠ 17
120
V
76.
759301
259030
Vrtoče – Merljaki
HŠ 66
695
V
335 – Renče - Vogrsko
LOKVICA
77.
760021
260010
Križišče – Segeti
HŠ 27
538
V
78.
760031
260010
Križišče z LC – JP 760032
760030
333
V
79.
760032
260010
Lokvica – Cerje
259050
950
V
80.
760033
760030
Križišče z JP 760032 – do HŠ 26
HŠ 26
53
V
81.
760034
760030
Križišče – Barovca
760030
110
V
OPATJE SELO
82.
760011
260010
Lokvica (križišče) – Opatje selo (cerkev)
614
1.970
V
83.
760012
760010
Križišče – Pilk pri Kalu
614
187
V
84.
760013
760010
Križišče – HŠ 28
760010
69
V
85.
760014
760011
Križišče – Privat
HŠ 27f
220
V
86.
760015
760011
Križišče – Zadnja hišna številka
HŠ 25f
70
V
87.
760016
760010
Opatje selo – do HŠ 27k
HŠ 27k
230
V
88.
760017
614
Opatje selo 75a
HŠ 75a
95
V
89.
760018
760010
Opatje sejo – dostop do novih hiš in igrišča
igrišče
86
V
90.
760101
614
Križišče – do HŠ 2e
HŠ 2e
122
V
91.
760102
614
Križišče – do HŠ 8
HŠ 8
109
V
92.
760103
760100
Križišče – do HŠ 7c
HŠ 7c
71
V
93.
760104
614
Križišče – novo naselje
NH
507
V
94.
760111
614
Vodnjak – pokopališče – državna meja
M Italija
636
V
95.
760112
760110
Križišče – cerkev
614
88
V
96.
760113
760110
Križišče – Smukvica
259060
267
V
97.
760114
760110
Opatje selo – Nova vas
259060
941
V
98.
760115
614
Opatje selo 14b
HŠ 14b
67
V
99.
760122
259060
Križišče – Ograjce
614
504
V
100.
760123
614
Križišče – do HŠ 76a
HŠ 76a
41
V
101.
760124
614
Križišče – do HŠ 82
HŠ 82
63
V
NOVA VAS
102.
760121
259060
Opatje selo – Nova vas – Sela na Krasu
260010
4.050
V
103.
760201
259060
Nova vas – mimo HŠ 31 in HŠ 32
760200
49
V
104.
760202
259060
Križišče – zadnja hišna številka
HŠ 29
95
V
SELA NA KRASU
105.
760301
260010
Cerkev – krožno skozi naselje
260010
281
V
106.
760302
760300
Križišče – zadnja hišna številka
HŠ 57
138
V
107.
760303
760300
Sela na Krasu 51a
razcep
59
V
108.
760304
260010
Sela na Krasu 9a
HŠ N.H.
151
V
109.
760311
260030
Odsek proti vodovodu
Kraški vodovod
497
V
110.
760351
260010
Sela na Krasu – Na Kalu
šp. objekti
133
V
111.
760361
260010
Sela na Krasu 37
HŠ 37
53
V
112.
760371
260010
Sela na Krasu 17
HŠ 17
43
V
KORITA NA KRASU
113.
760321
260010
Križišče – zadnja hišna številka
HŠ 4a
313
V
114.
760322
260010
LC 260021 – Korita na Krasu HŠ 9b
HŠ 9b
78
V
HUDI LOG
115.
760331
260010
Hudi Log 7
HŠ 7
87
V
KOSTANJEVICA NA KRASU
116.
760401
614
Križišče – spomenik
260020
128
V
117.
760402
260020
Spomenik – R3 614
614
266
V
118.
760403
260020
LC 260021 – povezava na JP 760402
760400
152
V
119.
760404
260020
LC 260021 – povezava na JP 760403
760400
49
V
120.
760405
760400
JP 760401 – krožno mimo HŠ 36, HŠ 40
760400
107
V
121.
760411
260020
Križišče – Brišče
614
613
V
122.
760412
760410
Križišče – Zdravstvena postaja
614
161
V
123.
760413
760410
Križišče – Križada
614
177
V
124.
760414
260020
Križišče (HŠ 62) – Spačalov Konec (HŠ 94)
760410
308
V
125.
760415
760410
Spačalov Konec (HŠ 93) – križišče
760410
59
V
126.
760416
760410
JP 760414 – do nove HŠ
HŠ NH
144
V
127.
760417
760410
JP 760414 – mimo vrtca
HŠ 89
51
V
128.
760418
614
R3 614 – povezava na JP 760412
760410
79
V
129.
760419
614
R3 614 – povezava na JP 760413
760410
48
V
130.
760421
614
Brišče (HŠ 102) – Blence (HŠ 31)
260020
498
V
131.
760431
260020
Križišče – vojaški objekt
vojaški objekt
404
V
132.
760432
260020
Cerkev – križišče
260020
270
V
133.
760433
760430
Ob cerkvi
260020
57
V
134.
760441
260020
Pod cerkvijo – križišče
760410
92
V
135.
760442
614
HŠ 13 – HŠ 50/a
260020
63
V
136.
760443
260020
HŠ 14 – HŠ 7
614
99
V
137.
760451
614
Križišče – zadnja hišna številka
HŠ 79h
131
V
138.
760461
614
Križišče – zadnja hišna številka
HŠ 105
173
V
139.
760462
760410
Križišče – zadnja hišna številka
760460
57
V
VOJŠČICA
140.
760501
614
Križišče – spomenik – križišče
260030
221
V
141.
760502
760500
Križišče – do HŠ 41d
HŠ 41d
72
V
142.
760503
260030
LC 260031 – povezava na JP 760501
760500
59
V
143.
760511
260030
Vaška – Drejevi
HŠ 25
308
V
144.
760512
760510
Vojščica 26
HŠ 26
125
V
145.
760513
260030
Šola – Gorjanovi
760510
318
V
146.
760514
260030
Pilj – za Legišovimi
760510
172
V
147.
760515
760510
Vojščica 29b
HŠ 29b
105
V
148.
760521
260030
Vaška – Tabor
pokopališče
309
V
149.
760522
760520
Križišče – Kržada – cerkev
260030
177
V
150.
760523
260030
Križišče povezava na JP 760521
760520
35
V
151.
760524
760520
Okrog Grobčevih
760520
109
V
152.
760531
614
Po naselju
614
165
V
153.
760541
614
Vojščica 58
HŠ 58
53
V
154.
760551
614
Jurinski konc
614
180
V
155.
760552
760550
Do Pišotovih
HŠ NH
50
V
156.
760561
614
Križišče (HŠ 64) – Soline
614
185
V
157.
760571
260030
Vojščica – Koron
p. 1774/2
112
V
NOVELO
158.
760601
260020
Dolnji konec – Na Kali – Na Križadi
260020
277
V
159.
760602
760600
Po Noveli
260020
84
V
160.
760611
260020
Novelo 12b
HŠ 12b
128
V
TEMNICA
161.
760701
260020
Križišče – Na Lopati – šola
260030
285
V
162.
760702
760700
Križišče – Dolenjski Konec – križišče
260030
284
V
163.
760703
760700
Po Temnici
260030
92
V
164.
760711
260030
Plac – Cerkev – križišče
260030
133
V
165.
760721
260030
Križišče – Gorenjski Konec – igrišče
260030
515
V
166.
760722
760720
Križišče – Draga
HŠ 36
95
V
167.
760723
760720
Temnica – do HŠ 43a
HŠ 43a
49
V
168.
760731
260030
Temnica – Petarin
HŠ N.H.
191
V
LIPA
169.
676522
676500
Komen – občinska meja – Lipa
260020
970
V
2.585 – Komen
170.
760801
260020
Križišče – Dolnji Konec – Gornji konec – spomenik
260020
408
V
171.
760802
260020
Cerkev – križišče
760800
144
V
172.
760803
760800
Lipa 12a
HŠ 12a
47
V
173.
760811
260020
Obvoz okoli Lipe
676520
379
V
174.
760812
260020
Križišče – cerkev
260020
162
V
175.
760813
260020
Lipa – povezava v križišču
760810
60
V
176.
760821
260020
Lipa – Kavčič
HŠ N.H.
194
V
V…vsa vozila
SKUPAJ:
46.813 m
5. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2015-128 (507) z dne 10. 6. 2015.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 33/10).
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2015-7
Miren, dne 23. septembra 2015
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar l.r.

AAA Zlata odličnost