Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2015 z dne 8. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2015 z dne 8. 10. 2015

Kazalo

2946. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 5/2015, stran 8303.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 27/14) je Občinski svet Občine Krško, na 9. seji, dne 24. 9. 2015, sprejel
S K L E P
o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 5/2015
I.
Ustanovi se grajeno javno dobro v lasti Občine Krško na nepremičninah:
– parc.št. 1585/4, k.o. 1320 – Drnovo,
– parc.št. 954/2, parc.št. 955/10, parc.št. 955/12, parc.št. 1315/2, parc.št. 1201/12, parc.št. 1204/16, parc.št. 894/6, parc.št. 888/5, parc.št. 892/4, parc.št. 893/2, parc.št. 894/4, parc.št. 966/5, parc.št. 966/7, parc.št. 959/2, parc.št. 961/6, parc.št. 961/8, parc.št. 1204/18, parc.št. 1204/20, parc.št. 1204/22, parc.št. 961/10, parc.št. 964/5, parc.št. 939/5, parc.št. 896/5, parc.št. 1020/3, parc.št. 1020/4, parc.št. 1021/3, parc.št. 1023/6, parc.št. 1023/8, parc.št. 1025/12, parc.št. 936/4, parc.št. 936/5, parc.št. 936/6, parc.št. 937/2, parc.št. 937/3, parc.št. 937/5, parc.št. 937/6, parc.št. 938/3 in parc.št. 938/5, k.o. 1313 – Anovec,
– parc.št. 418/13, parc.št. 418/15, parc.št. 420/7, parc.št. 420/9, parc.št. 421/5, parc.št. 427/10, parc.št. 427/12, parc.št. 422/10, parc.št. 418/8, parc.št. 418/9 in parc.št. 418/20, k.o. 1316 – Stara vas,
– parc.št. 301/4, k.o. 1321 – Leskovec.
II.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 478-10/2015-O507
Krško, dne 24. septembra 2015
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost