Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2015 z dne 8. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2015 z dne 8. 10. 2015

Kazalo

2937. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zakoniti predkupni pravici Občine Cerknica, stran 8270.

  
Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP)in Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 7. redni seji dne 1. 10. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zakoniti predkupni pravici Občine Cerknica
1. člen
Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 17/06, 19/08 in 89/11) se v 2. členu spremeni in dopolni tako, da se 2. člen pravilno glasi:
»Občina Cerknica (v nadaljevanju: občina) lahko uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah:
– na delih ureditvenih območij naselij, kot so določena z veljavnimi prostorskimi sestavinami planskih aktov občine;
– izven njih na obstoječih infrastrukturnih omrežjih in objektih in območjih predvidenih za gradnjo infrastrukturnih omrežij in objektov.
Območja, na katerih so predvidene prostorske ureditve v javno korist in na katerih lahko občina uveljavlja predkupno pravico, sestavljajo naslednje parcele:
– v območju naselja Grahovo, kjer je predvidena izdelava občinskega lokacijskega načrta – območje Solzna:
parc. št. 1825 (ID znak: 1675-1825/0-0), parc. št. 1277/3 (ID znak: 1675-1277/3-0), parc. št. 1277/4 (ID znak: 1675-1277/4-0), 287 (ID znak: 1675-287/0-0), parc. št. 1272 (ID znak: 1675-1272/0-0) in 1273 (ID znak: 1675-1273/0-0), vse katastrska občina 1675 Grahovo.
– v območju naselja Begunje pri Cerknici, in sicer zemljišča s parc. št.:
parc. št. 1477/1 (ID znak: 1661-1477/1-0), parc. št. 1479/1 (ID znak: 1661-1479/1-0), parc. št. 1551/1 (ID znak: 1661-1551/1-0), parc. št. 1550 (ID znak: 1661-1550/0-0), parc. št. 1549/1 (ID znak: 1661-1549/1-0), parc. št. 1555/1 (ID znak: 1661-1555/1-0), parc. št. 1554/1 (ID znak: 1661-1554/1-0) in parc. št. 1560/1 (ID znak: 1661-1560/1-0), vse katastrska občina 1661 Begunje pri Cerknici.
– v območju naselja Cerknica, in sicer zemljišče s parc. št.:
2590/61 (ID znak: 1676-2590/61-0) katastrska občina 1676 Cerknica,
2590/85 (ID znak: 1676-2590/85-0) katastrska občina 1676 Cerknica,
2590/88 (ID znak: 1676-2590/88-0) katastrska občina 1676 Cerknica.
– v območju naselja Podskrajnik, in sicer zemljišče s parc. št.:
366/445 (ID znak: 1677-366/445-0) katastrska občina 1677 Dolenja vas,
366/459 (ID znak: 1677-366/459-0) katastrska občina 1677 Dolenja vas,
366/460 (ID znak: 1677-366/460-0) katastrska občina 1677 Dolenja vas,
3703 (ID znak: 1677-3703/0-0) katastrska občina 1677 Dolenja vas,
3704 (ID znak: 1677-3704/0-0) katastrska občina 1677 Dolenja vas,
3705 (ID znak: 1677-3705/0-0) katastrska občina 1677 Dolenja vas,
3706 (ID znak: 1677-3706/0-0) katastrska občina 1677 Dolenja vas,
3707 (ID znak: 1677-3707/0-0) katastrska občina 1677 Dolenja vas,
3708 (ID znak: 1677-3708/0-0) katastrska občina 1677 Dolenja vas,
3709 (ID znak: 1677-3709/0-0) katastrska občina 1677 Dolenja vas,
3710 (ID znak: 1677-3710/0-0) katastrska občina 1677 Dolenja vas,
3711 (ID znak: 1677-3711/0-0) katastrska občina 1677 Dolenja vas,
3712 (ID znak: 1677-3712/0-0) katastrska občina 1677 Dolenja vas,
3713 (ID znak: 1677-3713/0-0) katastrska občina 1677 Dolenja vas.
– v območju naselja Rakek, in sicer zemljišče s parc. št.:
993/326 (ID znak: 1659-993/326-0) katastrska občina 1659 Dolenja vas.
– v območju naselja Bezuljak, in sicer zemljišče s parc. št.:
859/0 k.o. 1658 Bezuljak (ID 2614805).
Na teh območjih Občina Cerknica uveljavlja predkupno pravico, saj je za nakup nepremičnine izkazan občinski javni interes.«
2. člen
Kartografsko gradivo, iz katerega je razvidno območje predkupne pravice, je na vpogled na Občini Cerknica.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-1/2006
Cerknica, dne 1. oktobra 2015
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost