Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2015 z dne 2. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2015 z dne 2. 10. 2015

Kazalo

2923. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom, stran 8212.

  
Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) in 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) sprejemam
S K L E P
o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
1. člen
Župan Občine Žalec odreja, da se javno razgrne:
dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za zaključeno funkcionalno enoto F1 znotraj enote urejanja (EUP) z oznako ST-1, na območju naselja Studence, ki ga je izdelalo podjetje Kaliopa d.o.o. iz Ljubljane, pod št. projekta 008/2015 v avgustu 2015.
2. člen
Gradivo iz prejšnje točke bo od 9. oktobra do 9. novembra 2015 javno razgrnjeno:
– v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine Žalec, soba št. 53, Ul. Savinjske čete 5, Žalec,
– v prostorih Krajevne skupnosti Ponikva, Ponikva pri Žalcu 7, 3310 Žalec.
3. člen
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni osnutek OPPN podajo svoje pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti. Pripombe in predloge se lahko poda:
– kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, ki se nahaja na mestu javne razgrnitve;
– pisno na Urad za prostor in gospodarstvo Občine Žalec, ali na elektronski naslov: glavna.pisarna@zalec.si.;
– ustno na javni obravnavi.
4. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo, dne 28. oktobra 2015 ob 16. uri, v sejni sobi Občine Žalec. Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec o vsebini OPPN podala podrobnejše obrazložitve in pojasnila.
5. člen
Javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si) in na oglasni deski Občine Žalec ter KS Ponikva. Javno naznanilo začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-0003/2015
Žalec, dne 29. septembra 2015
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti