Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2015 z dne 2. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2015 z dne 2. 10. 2015

Kazalo

2916. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote, stran 8198.

  
Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, Ljubljana, v skladu z Energetskim zakonom (Uradni list RS, št. 17/14) in Aktom o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (Uradni list RS, št. 27/15) objavlja
C E N I K
za posamezne tarifne skupine toplote
1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana d.o.o., Ljubljana, Verovškova ulica 62, se določijo nove cene toplote:
Tarifna skupina
Enota
Cena brez DDV na enoto
Dodatek za povečanje energetske učinkovitosti na enoto
Prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije
v soproizvodnji
z visokim izkoristkom
in iz OVE na enoto
22% DDV
Končna cena z DDV na enoto
 
 
 
 
 
GOSPODINJSKI ODJEM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
za dobavljene količine
 
 
 
 
– za obračun po toplotnem števcu
EUR/MWh
45,4573
0,5000
0,99045
10,3285
57,2763
 
 
 
 
 
za priključno moč
 
 
 
 
– za obračun po toplotnem števcu
EUR/MW/leto
12.251,4071
 
 
2.695,3096
14.946,7167
  in obračun po vodomeru
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEGOSPODINJSKI ODJEM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
za dobavljene količine
 
 
 
 
– za obračun po toplotnem števcu
EUR/MWh
50,6102
0,5000
0,99045
11,4622
63,5629
 
 
 
 
 
za priključno moč
 
 
 
 
– za obračun po toplotnem števcu
EUR/MW/leto
14.181,5111
 
 
3.119,9324
17.301,4435
  in obračun po vodomeru
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V skladu s Splošnimi pogoji za dobavo in odjem toplote in hladu iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 47/12 in 92/12) se dobavljene količine toplote za ogrevanje sanitarne tople vode pri merjenju z vodomerom določajo posredno na osnovi odčitkov vodomera in obračunavajo po ceniku za obračun po toplotnem števcu.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik za posamezne tarifne skupine toplote, objavljen v Uradnem listu RS, št. 39/15.
3. člen
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi.
Ljubljana, dne 30. septembra 2015
Samo Lozej l.r.
Direktor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti