Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2015 z dne 2. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2015 z dne 2. 10. 2015

Kazalo

2912. Odlok o spremembi Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Žirovnica, stran 8196.

  
Na podlagi 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) (Uradni list RS, št. 109/10, 82/13 – UPB), 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 s spremembami) ter 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1 s spremembami) je Občinski svet Občine Žirovnica na 7. redni seji dne 24. 9. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Žirovnica
1. člen
V Odloku o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 101/06) se drugi odstavek 6. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Z globo v višini 40 EUR se kaznuje za prekršek voznika ali lastnika vozila, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.«
2. člen
Četrti in peti odstavek 9. člena odloka se spremenita tako, da se glasita:
»(4) Z globo v višini 850 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, če ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(5) Z globo 250 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če ravna v nasprotju z določbami tega člena.«
3. člen
Četrti, peti in šesti odstavek 10. člena odloka se spremenijo tako, da se glasijo:
»(4) Z globo v višini 40 EUR se kaznuje za prekršek voznika ali lastnika vozila, če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
(5) Z globo v višini 850 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, če ravna v nasprotju z določbami tretjega odstavka tega člena.
(6) Z globo 250 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če ravna v nasprotju z določbami tretjega odstavka tega člena.«
4. člen
Četrti odstavek 11. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Z globo v višini 40 EUR se kaznuje za prekršek voznika ali lastnika vozila, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.«
5. člen
Tretji, četrti in peti odstavek 14. člena odloka se spremenijo tako, da se glasijo:
»(3) Z globo v višini 40 EUR se kaznuje za prekršek voznika, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(4) Z globo v višini 850 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 250 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.«
6. člen
Tretji odstavek 15. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Z globo v višini 40 EUR se kaznuje za prekršek voznika ali lastnika vozila, če ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.«
7. člen
Drugi odstavek 16. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Z globo v višini 40 EUR se kaznuje za prekršek voznika ali lastnika vozila, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.«
8. člen
Tretji in četrti odstavek 17. člena odloka se spremenita tako, da se glasita:
»(3) Z globo v višini 850 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, če ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(4) Z globo 250 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če ravna v nasprotju z določbami tega člena.«
9. člen
Tretji in četrti odstavek 22. člena odloka se spremenita tako, da se glasita:
»(3) Z globo v višini 850 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, če ravna v nasprotju z določbo prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo 250 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če ravna v nasprotju z določbo prvega odstavka tega člena.«
10. člen
VII. poglavje odloka (24. in 25. člen) se v celoti črta, ostala poglavja in členi pa ustrezno preštevilčijo.
11. člen
Šesti, sedmi in osmi odstavek 25. člena odloka (prej 27. člena) se spremenijo tako, da se glasijo:
»(6) Z globo v višini 125 EUR se kaznuje za prekršek posameznika, če ravna v nasprotju z določbami prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena.
(7) Z globo v višini 850 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, če ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(8) Z globo 250 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če ravna v nasprotju z določbami tega člena.«
12. člen
V celoti se črta 27. člen odloka (prej 29. člen), ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2015
Breznica, dne 24. septembra 2015
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti