Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2015 z dne 2. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2015 z dne 2. 10. 2015

Kazalo

2886. Cenik oskrbe s pitno vodo, čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki, stran 8127.

  
Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 8/04 in 34/04), Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 17/14), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 43/13), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 17/14), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (Uradni list RS, št. 85/13, 33/14), 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11) in sklepov 8. redne seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica z dne 23. 9. 2015 objavlja
C E N I K
oskrbe s pitno vodo, čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki
A. OSKRBA S PITNO VODO
1. Cena vodarine znaša 0,4190 EUR/m3
2. Omrežnina za storitve oskrbe s pitno vodo, ki se obračunava v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture ter stroške obnov in vzdrževanja priključkov na javni vodovod, se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:
Vodomer
Faktor
Omrežnina – voda v EUR na mesec
DN ≤ 20
1
5,4006
20 < DN < 40
3
16,2018
40 ≤ DN < 50
10
54,0060
50 ≤ DN < 65
15
81,0090
65 ≤ DN < 80
30
162,0180
80 ≤ DN < 100
50
270,0300
100 ≤ DN < 150
100
540,0600
150 ≤ DN
200
1.080,1200
B. ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVISKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN
1. Cena storitve čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin znaša 0,6232 EUR/m3
2. Omrežnina za čiščenje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda z javnih površin, ki se obračunava v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture, se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:
Vodomer
Faktor
Omrežnina – voda v EUR na mesec
DN ≤ 20
1
3,0463
20 < DN < 40
3
9,1389
40 ≤ DN < 50
10
30,4630
50 ≤ DN < 65
15
45,6945
65 ≤ DN < 80
30
91,3890
80 ≤ DN < 100
50
152,3150
100 ≤ DN < 150
100
304,6300
150 ≤ DN
200
609,2600
C. ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH
1. Cena storitve čiščenja padavinske odpadne vode s streh znaša 0,1126 EUR/m3
2. Cena omrežnine za čiščenje padavinske odpadne vode s streh znaša 0,0954 EUR/m3
D. ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN
1. Cena storitve odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin znaša 0,0961 EUR/m3
2. Omrežnina za odvajanje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda z javnih površin, ki se obračunava v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture, se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:
Vodomer
Faktor
Omrežnina – voda v EUR na mesec
DN ≤ 20
1
3,9911
20 < DN < 40
3
11,9733
40 ≤ DN < 50
10
39,9110
50 ≤ DN < 65
15
59,8665
65 ≤ DN < 80
30
119,7330
80 ≤ DN < 100
50
199,5550
100 ≤ DN < 150
100
399,1100
150 ≤ DN
200
798,2200
E. ODVAJANJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH
1. Cena storitve odvajanja padavinske odpadne vode s streh znaša 0,0202 EUR/m3
2. Cena omrežnine za odvajanje padavinske odpadne vode s streh znaša 0,1298 EUR/m3
F. RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI
1.
ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
Cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov
0,1175 EUR/kg
Cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov
0,0031 EUR/kg
2.
ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV
Cena storitve zbiranja bioloških odpadkov
0,1131 EUR/kg
Cena javne infrastrukture zbiranja bioloških odpadkov
0,0099 EUR/kg
3.
OBDELAVA KOMUNALNIH ODPADKOV
Cena storitve obdelave komunalnih odpadkov
0,0007 EUR/kg
4.
ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
Cena storitve odlaganja komunalnih odpadkov
0,0515 EUR/kg
Cena javne infrastrukture odlaganja komunalnih odpadkov
0,1657 EUR/kg
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom storitve obračuna po predpisani stopnji.
Cene se začnejo uporabljati od 1. 10. 2015 dalje.
Št. 3827/2015
Grosuplje, dne 24. septembra 2015
Javno komunalno podjetje 
Grosuplje d.o.o.
Direktor
Stanislav Stopar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti