Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2015 z dne 30. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2015 z dne 30. 9. 2015

Kazalo

2866. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica, stran 8084.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZDavNepr, 22/14 – odl. US in 19/15) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07, 69/14, 93/14) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 11. redni seji, dne 23. 9. 2015 sprejel
S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica
1. člen
Nepremičnine:
– parc. št. 412/0 k.o. 2324 – Orehovlje,
– parc. št. 377/0 k.o. 2324 – Orehovlje,
– parc. št. 256/2 k.o. 2324 – Orehovlje,
– parc. št. 1031/0 k.o. 2334 – Lipa,
– parc. št. 1692/0 k.o. 2330 – Sela na Krasu,
– parc. št. 1700/0 k.o. 2330 – Sela na Krasu,
– parc. št. 1731/1 k.o. 2330 – Sela na Krasu,
– parc. št. 1749/0 k.o. 2330 – Sela na Krasu,
– parc. št. 1747/4 k.o. 2330 – Sela na Krasu,
– parc. št. 1745/1 k.o. 2330 – Sela na Krasu,
– parc. št. 1731/2 k.o. 2330 – Sela na Krasu,
– parc. št. 1734/0 k.o. 2330 – Sela na Krasu,
– parc. št. 1735/0 k.o. 2330 – Sela na Krasu,
– parc. št. 1739/1 k.o. 2330 – Sela na Krasu,
– parc. št. 3174/0 k.o. 2332 – Kostanjevica na Krasu,
– parc. št. 3172/0 k.o. 2332 – Kostanjevica na Krasu
pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica.
2. člen
Na podlagi tega sklepa občinska uprava izda ugotovitveno odločbo, s katero se ugotovi, da imajo nepremičnine iz prejšnjega člena status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Miren - Kostanjevica.
Odločba se po pravnomočnosti pošlje v izvršitev zemljiškoknjižnemu sodišču, ki pri predmetnih nepremičninah zaznamuje navedeni status.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-46/2015-1
Miren, dne 23. septembra 2015
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar l.r.

AAA Zlata odličnost