Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2015 z dne 30. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2015 z dne 30. 9. 2015

Kazalo

2865. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1996/3 k.o. Opatje selo, stran 8083.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZDavNepr, 22/14 – odl. US in 19/15) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07, 69/14, 93/14) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 11. redni seji dne 23. 9. 2015 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1996/3 k.o. Opatje selo
1. člen
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica na nepremičnini parc. št. 1996/3 k.o. Opatje selo.
2. člen
Na podlagi tega sklepa izda občinska uprava ugotovitveno odločbo o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, ki se po pravnomočnosti pošlje v izvršitev zemljiškoknjižnemu sodišču.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-47/2015-1
Miren, dne 23. septembra 2015
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar l.r.

AAA Zlata odličnost