Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2015 z dne 30. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2015 z dne 30. 9. 2015

Kazalo

2853. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Dobrna, stran 8056.

  
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), tretjega odstavka 9. člena in 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), drugega odstavka 8. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06) je Občinski svet Občine Dobrna na 8. redni seji dne 24. 9. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Dobrna
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 81/12).
2. člen
Program opremljanja stavbnih zemljišč v Občini Dobrna, se dopolni v PRILOGI 1, Tabela 2: Obračunska območja za posamezne vrste obstoječe komunalne opreme v delu, ki se nanaša na kanalizacijo in čistilno napravo, tako, da po spremembi glasi:
Kanalizacija in čistilna naprava
obstoječe
Obračunsko območje so stavbna zemljišča naselij, ki so in se lahko priključijo na kanalizacijo odpadnih komunalnih vod. Kanalizacija se zaključi s Komunalno čistilno napravo (KČN) Dobrna. Ta naselja so: Brdce nad Dobrno, Dobrna, Klanc, Lokovina, Parož, Pristova, Vinska Gorica, Vrba, Zavrh nad Dobrno
v Prilogi 1 Tabela 3: Preračun obračunskih stroškov na merske enote po vrstah komunalne opreme za sekundarni in primarni del skupaj – na parcelo objekta (Cpi) (uporablja se za komunalno opremljene parcele objektov), se tabela 3 v Prilogi 1, dopolni za naselja Brdce nad Dobrno, Parož, Vrba in Zavrh nad Dobrno, tako da glasi:
Naselja
Stavbna zemljišča
Ceste s cestno razsvetljavo
Kanalizacija
Čistilna naprava
Vodovod
EKO-otoki
Zbirni center odpadkov
Javne površine
Skupaj
[m2]
[€/m2]
[€/m2]
[€/m2]
[€/m2]
[€/m2]
[€/m2]
[€/m2]
[€/m2]
Brdce nad Dobrno
43.766
6,32
3,33
0,00
6,43
0,00
0,03
0,06
16,17
Parož
28.813
6,32
3,33
0,00
6,43
0,00
0,03
0,06
16,17
Vrba
74.555
6,32
3,33
0,00
6,43
0,00
0,03
0,06
16,17
Zavrh nad Dobrno
124.245
6,32
3,33
0,00
6,43
0,00
0,03
0,06
16,17
v Prilogi 1 Tabela 4: Preračun obračunskih stroškov na merske enote po vrstah komunalne opreme za primarni del – na parcelo objekta (Cpi) se tabela 4 v Prilogi 1, dopolni za naselja Brdce nad Dobrno, Parož, Vrba in Zavrh nad Dobrno tako, da glasi:
Naselja
Stavbna 
zemljišča
Ceste s cestno razsvetljavo
Kanalizacija
Čistilna naprava
Vodovod
EKO-otoki
Zbirni center odpadkov
Javne površine
Skupaj
[m2]
[€/m2]
[€/m2]
[€/m2]
[€/m2]
[€/m2]
[€/m2]
[€/m2]
[€/m2]
Brdce nad Dobrno
43.766
4,78
1,40
0,72
1,41
0,00
0,03
0,06
8,40
Parož
28.813
4,78
1,40
0,72
1,41
0,00
0,03
0,06
8,40
Vrba
74.555
4,78
1,40
0,72
1,41
0,00
0,03
0,06
8,40
Zavrh nad Dobrno
124.245
4,78
1,40
0,72
1,41
0,00
0,03
0,06
8,40
v Prilogi 1 Tabela 5: Preračun obračunskih stroškov na merske enote po vrstah komunalne opreme za sekundarni del – na parcelo objekta (Cpi) se tabela 5 v Prilogi 1, dopolni za naselja Brdce nad Dobrno, Parož, Vrba in Zavrh nad Dobrno tako, da glasi:
Naselja
Stavbna 
zemljišča
Ceste
Kanalizacija
Vodovod
Skupaj
[m2]
[€/m2]
[€/m2]
[€/m2]
[€/m2]
Brdce nad Dobrno
43.766
1,54
1,93
5,02
8,49
Parož
28.813
1,54
1,93
5,02
8,49
Vrba
74.555
1,54
1,93
5,02
8,49
Zavrh nad Dobrno
124.245
1,54
1,93
5,02
8,49
v Prilogi 1 Tabela 6: Preračun obračunskih stroškov na merske enote po vrstah komunalne opreme za sekundarni in primarni del skupaj – na neto tlorisno površina objekta (Cti) se tabela 6 v Prilogi 1, dopolni za naselja Brdce nad Dobrno, Parož, Vrba in Zavrh nad Dobrno tako, da glasi:
Naselja
Neto tlorisne površine
Ceste s cestno razsvetljavo
Kanalizacija
Čistilna naprava
Vodovod
EKO-otoki
Zbirni center odpadkov
Javne površine
Skupaj
[m2]
[€/m2]
[€/m2]
[€/m2]
[€/m2]
[€/m2]
[€/m2]
[€/m2]
[€/m2]
Brdce nad Dobrno
11.868
42,01
15,79
3,43
36,26
0,00
0,19
0,42
98,1
Parož
6.546
42,01
15,79
3,43
36,26
0,00
0,19
0,42
98,1
Vrba
15.537
42,01
15,79
3,43
36,26
0,00
0,19
0,42
98,1
Zavrh nad Dobrno
18.415
42,01
15,79
3,43
36,26
0,00
0,19
0,42
98,1
v Prilogi 1 Tabela 7: Preračun obračunskih stroškov na merske enote po vrstah komunalne opreme za primarni del – na neto tlorisno površino objekta (Cti) se tabela 7 v Prilogi 1, dopolni za naselja Brdce nad Dobrno, Parož, Vrba in Zavrh nad Dobrno tako, da glasi:
Naselja
Neto tlorisne površine
Ceste s cestno razsvetljavo
Kanalizacija
Čistilna naprava
Vodovod
EKO-otoki
Zbirni center odpadkov
Javne površine
Skupaj
[m2]
[€/m2]
[€/m2]
[€/m2]
[€/m2]
[€/m2]
[€/m2]
[€/m2]
[€/m2]
Brdce nad Dobrno
11.868
31,78
6,63
3,43
7,93
0,00
0,19
0,42
50,38
Parož
6.546
31,78
6,63
3,43
7,93
0,00
0,19
0,42
50,38
Vrba
15.537
31,78
6,63
3,43
7,93
0,00
0,19
0,42
50,38
Zavrh nad Dobrno
18.415
31,78
6,63
3,43
7,93
0,00
0,19
0,42
50,38
v Prilogi 1 Tabela 8: Preračun obračunskih stroškov na merske enote po vrstah komunalne opreme za sekundarni del – na neto tlorisno površino objekta (Cti) se tabela 8 v Prilogi 1, dopolni za naselja Brdce nad Dobrno, Parož, Vrba in Zavrh nad Dobrno tako, da glasi:
Naselja
Stavbna 
zemljišča
Ceste 
Kanalizacija
Vodovod
Skupaj
[m2]
[€/m2]
[€/m2]
[€/m2]
[€/m2]
Brdce nad Dobrno
11.868
10,23
9,16
28,33
47,72
Parož
6.546
10,23
9,16
28,33
47,72
Vrba
15.537
10,23
9,16
28,33
47,72
Zavrh nad Dobrno
18.415
10,23
9,16
28,33
47,72
 
3. člen
Ostala določila Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 81/12) ostanejo nespremenjena.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0009/2015-1(1)
Dobrna, dne 24. septembra 2015
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost