Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2015 z dne 30. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2015 z dne 30. 9. 2015

Kazalo

2851. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2015, stran 8048.

  
Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični urad Republike Slovenije
K O E F I C I E N T E  R A S T I  C E N
v Republiki Sloveniji, avgust 2015
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu avgusta 2015 v primerjavi z julijem 2015 je bil –0,002.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca avgusta 2015 je bil –0,005.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca avgusta 2015 je bil –0,001.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu avgusta 2015 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil –0,004.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin avgusta 2015 v primerjavi z julijem 2015 je bil 0,001.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do avgusta 2015 je bil –0,001.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do avgusta 2015 je bil 0,000.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin avgusta 2015 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil –0,003.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do avgusta 2015 v primerjavi s povprečjem leta 2014 je bil –0,005.
Št. 9621-133/2015/5
Ljubljana, dne 21. septembra 2015
EVA 2015-1522-0027
Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost