Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2015 z dne 28. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2015 z dne 28. 9. 2015

Kazalo

2819. Sklep o imenovanju nadomestne namestnice članice Občinske volilne komisije Občine Rogatec, stran 7886.

  
Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) ter 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Rogatec na 7. redni seji dne 2. 9. 2015 sprejel naslednji
S K L E P
I.
Občinski svet Občine Rogatec ugotavlja, da je Dragu Granerju, Ulica bratov Šanda 2, Rogatec, zaradi odstopa prenehal mandat namestnika članice Občinske volilne komisije Občine Rogatec.
II.
Za nadomestno namestnico članice Občinske volilne komisije Občine Rogatec v mandatnem obdobju 2015–2019 se imenuje Cvetka Kos, Steklarska ulica 17, Rogatec.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-0005/2015-21
Rogatec, dne 2. septembra 2015
Podžupan
Občine Rogatec
Anton Roškar l.r.