Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2015 z dne 25. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2015 z dne 25. 9. 2015

Kazalo

2776. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o delih in opremi vozil, stran 7831.

  
Na podlagi 1. točke prvega odstavka 11. člena in 1. točke prvega odstavka 47. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10 in 23/15) izdaja minister za infrastrukturo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o delih in opremi vozil
1. člen
V Pravilniku o delih in opremi vozil (Uradni list RS, št. 44/13 in 36/14) se za tretjim odstavkom 1. člena doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Šteje se, da proizvodi, ki se zakonito tržijo v drugih državah članicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Turčije, če so proizvedeni v skladu z njihovo nacionalno zakonodajo, ki zagotavlja enakovredno raven varovanja javnega interesa, izpolnjujejo zahteve iz tega pravilnika in se lahko dajo na trg, razen če je bil izpeljan postopek v skladu z Uredbo (ES) št. 764/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih tehničnih pravil za proizvode, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici in o razveljavitvi Odločbe št. 3052/95/ES (UL L št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 21).«.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– gasilnik za vozila za javni prevoz potnikov, avtobuse in tovorna vozila (za vozila kategorij M1 in N z gasilno sposobnostjo najmanj 8A, 55B, za ostala vozila z gasilno sposobnostjo najmanj 21A, 113B);«.
3. člen
V Prilogi II se v Delu A v točki 1.1 deveta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– skupina vozil, prirejena posebej za prevoz vozil:
a) na avtocestah, hitrih cestah, glavnih cestah 
22,00 m
b) na regionalnih in občinskih cestah, če je tako urejeno s prometno ureditvijo 
22,00 m«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-324/2014
Ljubljana, dne 10. septembra 2015
EVA 2014-2430-0115
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister
za infrastrukturo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti