Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2015 z dne 25. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2015 z dne 25. 9. 2015

Kazalo

2774. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o sporočanju podatkov za kemikalije, stran 7830.

  
Na podlagi prvega odstavka 35. člena in 37. člena Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08, 9/11 in 83/12 – ZFfS-1) izdaja ministrica za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o sporočanju podatkov za kemikalije
1. člen
V Pravilniku o sporočanju podatkov za kemikalije (Uradni list RS, št. 35/11, 49/13 in 18/15) se v prvem odstavku 3. člena v napovednem stavku besedilo »Uredbo Komisije (EU) št. 1297/2014 z dne 5. decembra 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (UL L št. 350 z dne 6. 12. 2014, str. 1)« nadomesti z besedilom »Uredbo Komisije (EU) 2015/1221 z dne 24. julija 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (UL L št. 197 z dne 25. 7. 2015, str. 10)«.
2. člen
V Prilogi 1 se v 7. točki v tabeli za tarifno oznako 3406 doda nova tarifna oznaka, ki se glasi:
»– tarifna oznaka 3824 50 10 – beton, pripravljen za vlivanje«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-60/2015
Ljubljana, dne 18. septembra 2015
EVA 2015-2711-0029
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica
za zdravje

AAA Zlata odličnost