Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2015 z dne 14. 8. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2015 z dne 14. 8. 2015

Kazalo

2520. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Podgora, stran 7098.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), Odloka o občinskih cestah v Občini Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 19/2012) in 20. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2013) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 8. redni seji dne 1. 7. 2015 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra v k. o. Podgora
I.
Ukine se status javnega dobra na zemljiških parcelah št. 730/9 v izmeri 44 m2, 730/10 v izmeri 92 m2, 730/11 v izmeri 20 m2 in 731/3 v izmeri 41 m2, vse k. o. 897 – Podgora.
II.
Zemljiške parcele prenehajo imeti značaj javnega dobra in se vpišejo v Zemljiško knjigo kot lastnina Občine Ravne na Koroškem.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0028/2015
Ravne na Koroškem, dne 3. avgusta 2015
Župan
Občine Ravne na Koroškem
dr. Tomaž Rožen l.r.

AAA Zlata odličnost