Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2015 z dne 14. 8. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2015 z dne 14. 8. 2015

Kazalo

2519. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči, stran 7097.

  
Na podlagi drugega odstavka 27. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radeče za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 49/15) župan objavlja
O B V E S T I L O
o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči
Skladno s prvim odstavkom 9. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014), je Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Služba za državne pomoči in razvoj dne 9. 7. 2015 posredovala Evropski Komisiji povzetek podatkov o shemi državne pomoči v obliki, določeni v Prilogi II.
Evropska komisija je dne 14. 7. 2015 potrdila prejem povzetka informacij o zadevni državni pomoči z informacijo o identifikacijski številki sheme državne pomoči.
Shema državne pomoči »Ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radeče za programsko obdobje 2015-2020« se vodi pod identifikacijsko številko: SA.42507(2015/XA).
Št. 330-6/2015/9
Radeče, dne 3. avgusta 2015
Župan
Občine Radeče
Tomaž Režun l.r.

AAA Zlata odličnost