Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2015 z dne 14. 8. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2015 z dne 14. 8. 2015

Kazalo

2516. Sklep o imenovanju podžupana Občine Kuzma, stran 7096.

  
Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 33. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07, 52/10, 93/12, 69/14 in 19/15) je župan Občine Kuzma sprejel
S K L E P
o imenovanju podžupana Občine Kuzma
1. člen
Za podžupana Občine Kuzma se imenuje Drago Šafer, roj. 1. 1. 1961, stanujoč Kuzma 33, 9263 Kuzma.
2. člen
Podžupan svojo funkcijo opravlja nepoklicno.
3. člen
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.
4. člen
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste njegove naloge, za katere ga župan pooblasti.
5. člen
Podžupan nastopi funkcijo s 1. 8. 2015.
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije in v Uradnih objavah Občine Kuzma.
Št. 032-0001/2015-3
Kuzma, dne 27. julija 2015
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

AAA Zlata odličnost