Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2015 z dne 14. 8. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2015 z dne 14. 8. 2015

Kazalo

2515. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2015, stran 7096.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – ZVS-UPB2, 23/07 – popravek in 41/07 – popravek), 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 14. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 6. redni seji dne 23. 7. 2015 sprejel
S K L E P
o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2015
I.
Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v višini 18,45 EUR za efektivno uro storitve od 1. 7. 2015 dalje.
V ceni efektivne ure predstavljajo stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora ter vodenje in koordiniranje 3,23 EUR/uro, stroški za neposredno socialno oskrbo pa 15,22 EUR/uro.
II.
Subvencija občine k polni ceni storitve znaša skupaj 10,84 EUR in je sestavljena iz subvencije:
– za stroške strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora ter vodenje in koordiniranje v višini 3,23 EUR/uro in
– 50 % cene neposredne oskrbe oziroma 7,61 EUR/uro.
III.
Prispevek uporabnika znaša 6,03 EUR/uro in se lahko še dodatno zniža, če uporabnik poda vlogo za dodatno znižanje, o kateri skladno z zakonom odloči pristojni Center za socialno delo Krško.
Cena za uporabnika se ob nedeljah poviša za 40 % od osnove in tako znaša 8,44 EUR/uro, ob praznikih pa se cena za uporabnika poviša za 50 % od osnove, tako da znaša prispevek uporabnika 9,04 EUR/uro.
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. julija 2015 dalje.
Št. 129-2/2015-5
Kostanjevica na Krki, dne 23. julija 2015
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Ladko Petretič l.r.

AAA Zlata odličnost