Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2015 z dne 14. 8. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2015 z dne 14. 8. 2015

Kazalo

2501. Pravilnik o spremembi Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove, stran 7078.

  
Na podlagi četrtega odstavka 48. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 8/10 – ZSKZ-B, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US in 24/15) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove
1. člen
V Pravilniku o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (Uradni list RS, št. 71/04, 95/04, 37/05, 87/05, 73/08, 63/10 in 54/14) se priloga 4 nadomesti z novo prilogo 4, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-338/2015
Ljubljana, dne 13. avgusta 2015
EVA 2015-2330-0119
Mag. Dejan Židan l.r.
minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
 
»PRILOGA 4: Sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest
občina
delež prorač. sredstev
Ajdovščina
38,3
Apače
75,1
Beltinci
63,8
Bistrica ob Sotli
13,5
Bled
69,5
Bloke
43,2
Bohinj
70,4
Borovnica
32,4
Bovec
31,0
Braslovče
29,9
Brda
33,6
Brezovica
26,9
Brežice
29,8
Cankova
66,7
Celje
6,4
Cerklje na Gorenjskem
30,5
Cerknica
45,0
Cerkno
43,7
Cirkulane
0,0
Črenšovci
61,8
Črna na Koroškem
15,6
Črnomelj
29,1
Destrnik
0,0
Divača
32,4
Dobje
16,6
Dobrepolje
40,6
Dobrna
27,0
Dobrova - Polhov gradec
39,9
Dobrovnik
76,8
Dol Pri Ljubljani
42,1
Dolenjske toplice
36,4
Domžale
42,8
Dravograd
66,7
Duplek
1,6
Gorenja vas - Poljane
28,8
Gorje
73,1
Gornja Radgona
59,1
Gornji Grad
18,1
Gornji Petrovci
53,5
Grad
58,9
Grosuplje
30,8
Hoče - Slivnica
30,0
Hodoš
53,1
Horjul
38,6
Hrastnik
41,1
Hrpelje - Kozina
35,4
Idrija
43,6
Ig
27,6
Ilirska Bistrica
44,6
Ivančna Gorica
32,2
Jesenice
76,4
Jezersko
32,5
Juršinci
0,0
Kamnik
29,1
Kanal
29,2
Kidričevo
0,0
Kobarid
33,6
Kobilje
61,8
Kočevje
39,8
Komen
41,1
Komenda
21,3
Koper
48,0
Kostanjevica
39,9
Kostel
37,0
Kozje
23,7
Kranj
23,6
Kranjska Gora
69,3
Križevci
47,7
Krško
25,9
Kungota
47,3
Kuzma
63,5
Laško
7,8
Lenart
17,1
Lendava
66,5
Litija
27,7
Ljubljana
32,0
Ljubno ob Savinji
27,7
Ljutomer
59,4
Logatec
34,6
Loška dolina
50,5
Loški Potok
34,0
Lovrenc na Pohorju
28,9
Luče
13,0
Lukovica
48,9
Majšperk
12,6
Makole
13,2
Maribor
28,4
Medvode
25,9
Mengeš
42,2
Metlika
24,7
Mežica
34,1
Miren - Kostanjevica
44,6
Mirna
20,5
Mirna Peč
27,5
Mislinja
47,1
Mokronog Trebelno
17,5
Moravče
42,4
Moravske toplice
54,7
Mozirje
38,3
Murska Sobota
64,2
Muta
65,7
Naklo
26,4
Nazarje
19,3
Nova Gorica
36,2
Novo Mesto
28,9
Oplotnica
18,2
Ormož
34,4
Osilnica
30,3
Pesnica
31,7
Pivka
43,4
Podčetrtek
10,3
Podlehnik
9,1
Podvelka
33,2
Poljčane
24,6
Polzela
16,7
Postojna
48,5
Prebold
13,4
Preddvor
16,5
Prevalje
58,3
Ptuj
39,4
Puconci
56,7
Rače - Fram
8,9
Radeče
19,9
Radenci
52,0
Radlje ob Dravi
50,2
Radovljica
70,0
Ravne na Koroškem
65,5
Razkrižje
49,9
Rečica ob Savinji
23,9
Renče - Vogrsko
37,4
Ribnica
33,3
Ribnica na Pohorju
32,3
Rogaševci
66,6
Rogaška Slatina
11,9
Rogatec
6,5
Ruše
22,0
Selnica ob Dravi
20,1
Semič
37,2
Sevnica
33,0
Sežana
38,5
Slovenj Gradec
23,5
Slovenska Bistrica
10,4
Slovenske Konjice
7,8
Sodražica
33,4
Solčava
16,8
Središče ob Dravi
3,2
Straža pri Novem mestu
24,1
Sveta Ana
10,4
Sveti Andraž v Slov. Goricah
0,0
Sveti Jurij
47,4
Sveti Jurij v Slov. Goricah
38,4
Sveti Tomaž
24,6
Šalovci
56,4
Šempeter - Vrtojba
26,1
Šenčur
14,7
Šentilj
6,2
Šentjernej
32,2
Šentjur pri Celju
20,2
Šentrupert
22,2
Škocjan
41,4
Škofja Loka
25,1
Škofljica
23,4
Šmarje pri Jelšah
12,4
Šmarješke toplice
33,7
Šmartno ob Paki
29,5
Šmartno pri Litiji
27,8
Šoštanj
29,2
Štore
29,7
Tabor
27,3
Tišina
52,7
Tolmin
31,2
Trbovlje
26,5
Trebnje
28,8
Trnovska vas
31,7
Trzin
32,4
Tržič
24,9
Turnišče
74,0
Velenje
37,2
Velika Polana
70,1
Velike Lašče
33,8
Veržej
47,5
Videm pri Ptuju
3,8
Vipava
40,7
Vitanje
23,0
Vodice
33,8
Vojnik
14,8
Vransko
25,6
Vrhnika
29,6
Vuzenica
59,0
Zagorje ob Savi
36,5
Zavrč
15,0
Zreče
13,1
Žalec
18,8
Železniki
27,5
Žetale
19,1
Žiri
64,1
Žirovnica
74,4
Žužemberk
28,7
«

AAA Zlata odličnost