Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2015 z dne 14. 8. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2015 z dne 14. 8. 2015

Kazalo

2500. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja, stran 7078.

  
Na podlagi tretjega odstavka 37. člena in za izvrševanje 38. in 114. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13 in 32/14 – ZPDZ-1) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
1. člen
V Pravilniku o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 20/12 in 28/14) se v obeh stavkih prvega odstavka 3. člena pred besedo »osebam« črta beseda »brezposelnim«, v tretjem odstavku pa se pred besedo »osebe« črta beseda »Brezposelne«.
2. člen
Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dodatek za prevoz pripada osebam, ki so vključene v aktivnosti APZ in katerih kraj stalnega ali začasnega prebivališča ali kraj, od koder se oseba dejansko vozi, je od kraja izvajanja aktivnosti oddaljen najmanj en kilometer v eno smer. Upošteva se kraj, ki je bližji kraju izvajanja.«.
3. člen
V prvem odstavku 5. člena se pred besedo »osebam« črta beseda »brezposelnim«.
4. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(denarni prejemki in stroški v času trajanja vključitve v aktivnost APZ)
(1) Osebe, vpisane v evidenci brezposelnih oseb in osebe, vpisane v evidenci iskalcev zaposlitve, so upravičene do denarnih prejemkov in stroškov iz 2. člena tega pravilnika v času vključitve v aktivnost APZ.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka, ki se vodijo v evidenci oseb, vključenih v programe APZ, lahko obdržijo pravico do denarnih prejemkov in stroškov iz 2. člena tega pravilnika v skladu s pogodbo, vendar ne dlje od končane vključitve v ukrepe APZ.
(3) Iskalec zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena, ki je vključen v aktivnost APZ, je upravičen do dodatka za aktivnost in dodatka za izobraževanje po prijavi v evidenco brezposelnih oseb za obdobje do izteka pogodbe.
(4) Osebam iz prvega odstavka tega člena, vključenim v aktivnost APZ, ki se v času trajanja pogodbe zaposlijo, pripadajo denarni prejemki in stroški iz 2. člena tega pravilnika za čas od ponovne prijave v evidenco brezposelnih oseb do izteka pogodbe.«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-19/2015
Ljubljana, dne 5. avgusta 2015
EVA 2015-2611-0042
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

AAA Zlata odličnost