Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2015 z dne 14. 8. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2015 z dne 14. 8. 2015

Kazalo

2499. Pravilnik o izpitnih centrih za opravljanje vozniškega izpita za voznike motornih vozil, stran 7077.

  
Na podlagi 21. točke prvega odstavka 14. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10 in 25/14) izdaja minister za infrastrukturo
P R A V I L N I K
o izpitnih centrih za opravljanje vozniškega izpita za voznike motornih vozil
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa izpitne centre za opravljanje teoretičnega in praktičnega dela vozniškega izpita za voznike motornih vozil (v nadaljnjem besedilu: izpitni center), kraje, kjer se opravljajo vozniški izpiti ter kategorije motornih vozil, za katere se v posameznem izpitnem centru opravljajo vozniški izpiti.
2. člen
(izpitni centri)
Izpitni centri se organizirajo kot teritorialne izpostave Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, in sicer:
– Izpitni center Celje – Trbovlje s sedežem v Celju,
– Izpitni center Koper s sedežem v Kopru,
– Izpitni center Kranj – Jesenice s sedežem v Kranju,
– Izpitni center Krško – Brežice s sedežem v Krškem,
– Izpitni center Murska Sobota s sedežem v Murski Soboti,
– Izpitni center Novo mesto s sedežem v Novem mestu,
– Izpitni center Nova Gorica s sedežem v Novi Gorici,
– Izpitni center Postojna s sedežem v Postojni,
– Izpitni center Ljubljana – Domžale s sedežem v Ljubljani,
– Izpitni center Maribor – Ptuj s sedežem v Mariboru in
– Izpitni center Slovenj Gradec – Velenje s sedežem v Slovenj Gradcu.
3. člen
(kraji in kategorije motornih vozil za opravljanje teoretičnega dela vozniškega izpita)
(1) Teoretični del vozniškega izpita za vse kategorije motornih vozil opravljajo kandidati za voznike motornih vozil v Celju, Trbovljah, Kopru, Kranju, Krškem, Ljubljani, Domžalah, Mariboru, Murski Soboti, Novem mestu, Novi Gorici, Postojni, Slovenj Gradcu, Velenju, Kočevju, Sežani, Črnomlju, na Jesenicah in Ptuju.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se teoretični del vozniškega izpita lahko opravlja tudi v Brežicah, Ajdovščini, Tolminu, Idriji, Ilirski Bistrici, Ormožu, Litiji in na Ravnah na Koroškem, če je elektronsko opravljanje teoretičnega dela vozniškega izpita omogočeno pod pogoji, določenimi v pravilniku, ki ureja opravljanje vozniških izpitov.
4. člen
(kraji in kategorije motornih vozil za opravljanje praktičnega dela vozniškega izpita)
(1) Praktični del vozniškega izpita opravljajo kandidati za voznike motornih vozil:
1. V Izpitnem centru Celje – Trbovlje v krajih:
– Celje: kategorija AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE in F;
– Trbovlje: kategorija AM, A1, A2, A, B1, B, BE in F.
2. V Izpitnem centru Koper v kraju:
– Koper: kategorija AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE in F.
3. V Izpitnem centru Kranj – Jesenice v krajih:
– Kranj: kategorija AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE in F;
– Jesenice: kategorija AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE in F.
4. V Izpitnem centru Krško – Brežice v kraju:
– Krško: kategorija AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE in F;
– Brežice: kategorija AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE in F.
5. V Izpitnem centru Ljubljana – Domžale v krajih:
– Ljubljana: kategorija AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE in F;
– Domžale: kategorija AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE in F;
– Litija: kategorija AM, A1, A2, A in B.
6. V Izpitnem centru Maribor – Ptuj v krajih:
– Maribor: kategorija AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE in F;
– Ptuj: kategorija AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE in F.
7. V Izpitnem centru Murska Sobota v kraju:
– Murska Sobota: kategorija AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE in F.
8. V Izpitnem centru Novo mesto v krajih:
– Novo mesto: kategorija AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE in F;
– Črnomelj: kategorija AM, A1, A2, A, B1, B, BE in F.
9. V Izpitnem centru Nova Gorica v kraju:
– Nova Gorica: kategorija AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE in F;
– Ajdovščina: kategorija B;
– Tolmin: kategorija A1, A2, A in B.
10. V Izpitnem centru Postojna v krajih:
– Postojna: kategorija AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE in F;
– Sežana: kategorija AM, A1, A2, A, B1, B, BE ter F;
– Kočevje: kategorija AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, BE, C1E, CE in F;
– Idrija: kategorija B;
– Ilirska Bistrica: kategorija B.
11. V Izpitnem centru Slovenj Gradec – Velenje v krajih:
– Velenje: kategorija AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE in F;
– Slovenj Gradec: kategorija AM, A1, B1, B, BE in F.
(2) Kandidati za voznike motornih vozil kategorije AM in F lahko praktični del vozniškega izpita opravljajo tudi zunaj krajev, določenih v prejšnjem odstavku, če je opravljanje praktičnega dela vozniškega izpita omogočeno pod pogoji, določenimi v pravilniku, ki ureja opravljanje vozniških izpitov. V teh primerih zagotovi neprometno površino za preizkus spretnosti z vozilom, ki ustreza pogojem, določenim v pravilniku, ki ureja opravljanje vozniških izpitov, šola vožnje, v kateri se je kandidat usposobil za vozniški izpit.
(3) V krajih Ajdovščina, Tolmin, Litija, Idrija in Ilirska Bistrica se lahko opravlja praktični del vozniškega izpita pod pogojem, če je omogočeno preverjanje kandidatov skladno z zahtevami pravilnika, ki ureja opravljanje vozniškega izpita.
5. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izpitnih centrih za opravljanje vozniškega izpita za voznike motornih vozil (Uradni list RS, št. 64/14), uporablja pa se do začetka uporabe tega pravilnika.
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne trideseti dan po uveljavitvi tega pravilnika.
Št. 007-300/2015
Ljubljana, dne 7. avgusta 2015
EVA 2015-2430-0072
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister 
za infrastrukturo

AAA Zlata odličnost