Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2015 z dne 31. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2015 z dne 31. 7. 2015

Kazalo

2397. Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, stran 6811.

  
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
1. člen
V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14 in 36/15) se v 13. členu 13. točka spremeni tako, da se glasi:
»13. v Ministrstvu za zunanje zadeve:
– Direktorat za skupno zunanjo in varnostno politiko,
– Direktorat za multilateralo, razvojno sodelovanje in mednarodno pravo,
– Direktorat za zadeve Evropske unije,
– Direktorat za gospodarsko in javno diplomacijo;«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za zunanje zadeve se s to uredbo uskladi najpozneje v treh mesecih od njene uveljavitve.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-17/2015
Ljubljana, dne 29. julija 2015
EVA 2015-3130-0047
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik