Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2015 z dne 20. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2015 z dne 20. 7. 2015

Kazalo

2273. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Tržič, stran 6279.

  
Na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 17/14 – ZUOPŽ, 36/14 – odl. US) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13) je Občinski svet Občine Tržič na 7. redni seji dne 18. 6. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Tržič
1. člen
Spremeni se prvi odstavek 36. člena Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 78/12 in 41/13) tako, da se glasi:
»(1) Za parkiranje motornih vozil na javnih parkirnih površinah, kjer je parkiranje časovno omejeno, mora uporabnik namestiti parkirno uro ali plačati parkirnino. Javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina, čas, v katerem se plačuje parkirnina in višino parkirnine se določi v ceniku, ki ga potrdi občinski svet.«
2. člen
Za 36. členom Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 78/12 in 41/13) se doda nov člen:
»36.a člen
(plačilo parkirnine)
(1) Na javnih parkirnih površinah, za uporabo katerih je določeno plačilo parkirnine, je parkiranje dovoljeno za čas, za katerega je plačana. Zavezanec za plačilo je uporabnik javne parkirne površine.
(2) Vrsta in način parkiranja, dovoljeni čas parkiranja, obveznost plačila parkirnine in njena višina, so razvidni s prometne signalizacije.
(3) Z globo 60 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki parkira na javni parkirni površini iz prvega odstavka tega člena, brez plačila parkirnine.«
3. člen
Za 36.a členom Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 78/12 in 41/13) se doda nov člen:
»36.b člen
(dokazilo o plačilu parkirnine)
(1) Parkirni listek iz parkomata se šteje kot dokazilo o plačilu parkirnine. Parkirni listek mora biti nameščen v parkiranem vozilu na sprednji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro viden in povsem čitljiv z zunanje strani vetrobranskega stekla vozila.
(2) Z globo 60 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom tega člena.«
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem prenehanja veljavnosti Odloka o občinskih taksah v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 28/07 in 110/08).
Št.: 007-0004/2012-47
Tržič, dne 18. junija 2015
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti