Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2015 z dne 20. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2015 z dne 20. 7. 2015

Kazalo

2267. Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice, stran 6266.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice – UPB (Uradni list RS, št. 21/07 in 33/10) in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) ter občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šmarješke Toplice, je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 8. redni seji dne 23. 6. 2015 ob obravnavi predloga cen komunalnih storitev sprejel
S K L E P
o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice
I.
Občinski svet potrjuje cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice in subvencijo cene za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz sredstev občinskega proračuna. Sklep začne veljati 8. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene storitev in subvencije se uporabljajo s 1. dnem naslednjega meseca po veljavnosti sklepa.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z vodnim povračilom:
Slika 1
Občina subvencionira ceno omrežnine za 3,35 % in ceno vodarine za 26,14% za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode za vse uporabnike:
Slika 2
Občina subvencionira ceno omrežnine za 4,16 % za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode:
Slika 3
Občina subvencionira ceno omrežnine za 24,43 % in ceno izvajanja storitve za 76,75 % za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov:
Zbiranje in odvoz komunalnih in bioloških odpadkov
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5% DDV
Strošek javne infrastrukture na kg
0,0052
0,0057
Stroški izvajanja storitve na kg
0,0684
0,0749
Skupaj za kg
0,0736
0,0806
Št. 354-0033/2015-8
Šmarješke Toplice, dne 23. junija 2015
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti