Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2015 z dne 20. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2015 z dne 20. 7. 2015

Kazalo

2260. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 6261.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 23. člena Zakona o graditvi objektov ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US, 120/06 Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10- ZRud-1, 62/10 – popr., 20/11 Odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15), 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06 – uradno prečiščeno besedilo) in Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Gospodarsko tehnološki center (GTC) Škocjan (Uradni list RS, št. 89/07) je Občinski svet Občine Škocjan na 4. redni seji dne 17. 3. 2015 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra nepremičnin parc. št. 1686, k.o. 1470 – Dobrava (ID 4237008) in parc. št. 1733, k.o. 1470 – Dobrava (ID 1214135).
2. člen
Nepremičnini iz 1. člena tega sklepa prenehata imeti značaj statusa javnega dobra in postaneta last Občine Škocjan.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0054/2014
Škocjan, dne 6. julija 2015
Župan 
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti