Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2015 z dne 20. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2015 z dne 20. 7. 2015

Kazalo

2258. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave OPPN za območje novejšega mestnega jedra v Sežani, stran 6254.

  
Na podlagi določil 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) ter 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 2. 7. 2015 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave OPPN za območje novejšega mestnega jedra v Sežani
1. člen
S tem sklepom se spreminja in dopolnjuje Sklep o začetku priprave OPPN za območje novejšega mestnega jedra v Sežani (Uradni list RS, št. 30/13, v nadaljevanju: sklep) v delu, ki določa način pridobitve strokovnih rešitev in rokov za izdelavo.
2. člen
V 5. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»Strokovne rešitve, lahko tudi variantne rešitve, za posamične ureditve in posamične objekte se pridobijo pred izdelavo osnutka.
Strokovne rešitve podrobnega prostorskega načrta bodo temeljile na:
– povzetkih in usmeritvah prostorskih planskih aktov Občine Sežana,
– idejnih rešitvah pridobljenih pred izdelavo osnutka,
– strokovnih podlagah v zvezi z urejanjem prometa pripravljenimi za predmetno območje,
– idejnih rešitvah prometnega priključevanja na javno cestno omrežje s prikazom povezav na sosednja območja,
– idejnih rešitvah komunalne infrastrukture znotraj območja urejanja in navezav na sosednja območja.«
3. člen
V 6. členu se v prvem odstavku spremenita prvi in drugi stavek tako, da se glasita:
»Občina objavi sklep o začetku priprave akta v Uradnem listu RS, naroči izdelavo geodetskih elaboratov ter pripravi izhodišča, na podlagi katerih se pridobijo strokovne rešitve, ki se lahko za posamične ureditve ali objekte izdelajo v variantah.«
V istem členu se v tabeli pod drugo točko besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Pridobitev strokovnih rešitev za posamične prostorske ureditve in objekte«.
4. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za pripravo in izdelavo OPPN – novejše mestno jedro se potrebna sredstva zagotovi v proračunu Občine Sežana za leto 2016 in 2017.«
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-5/2015-4
Sežana, dne 2. julija 2015
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti