Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2015 z dne 20. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2015 z dne 20. 7. 2015

Kazalo

2253. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogatec, stran 6245.

  
Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14 in 36/15) je Občinski svet Občine Rogatec na 6. redni seji dne 7. 7. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogatec
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 16/05).
2. člen
V drugem odstavku 6. člena se naslov »Ceste 11«, nadomesti z naslovom »Pot k ribniku 4«.
3. člen
V odloku se v vseh členih besedna zveza »tajnik občine« nadomesti z besedno zvezo »direktor občinske uprave«.
4. člen
13. člen odloka se dopolni tako, da se za besedo center doda vejica in besedna zveza »režijski obrat«.
5. člen
14. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Režijski obrat se ustanovi, kadar tako določa zakon ali kadar zaradi majhnega obsega ali značilnosti gospodarske javne službe iz tehničnih in ekonomskih razlogov ni smotrno ustanoviti javnega podjetja, javnega gospodarskega zavoda ali podeliti koncesije.«
6. člen
15. člen odloka se dopolni z novim odstavkom, ki se glasi:
»Za izvajanje nalog, ki so skupnega pomena za več občin, se lahko ustanovi eden ali več organov skupne občinske uprave. Organ skupne občinske uprave se ustanovi z odlokom, ki ga na skupen predlog županov sprejmejo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic.«
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-0004/2015
Rogatec, dne 7. julija 2015
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič
 
po pooblastilu št. 030-0002/2015
z dne 2. 7. 2015
Podžupan 
Občine Rogatec
Anton Roškar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti