Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2015 z dne 20. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2015 z dne 20. 7. 2015

Kazalo

2245. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki dejavnosti in urejanju pokopališč ter pogrebni dejavnosti na območju Občine Idrija, stran 6219.

  
Na podlagi 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 4. in 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 18/15), 1. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS, št. 26/90, 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A0/91), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US), 3. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 15. in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) in skladno z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) je Občinski svet Občine Idrija na 6. seji dne 2. 7. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki dejavnosti in urejanju pokopališč ter pogrebni dejavnosti na območju Občine Idrija
1. člen
V Odloku o pokopališki dejavnosti in urejanju pokopališč ter pogrebni dejavnosti na območju Občine Idrija (Uradni list RS, št. 53/14) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Izvajanje pokopališke dejavnosti in urejanja pokopališč se znotraj območij krajevne skupnosti Mesto Idrija, krajevne skupnosti Spodnja Idrija in krajevne skupnosti Godovič izvaja kot izbirna gospodarska javna služba (v nadaljevanju: javna služba).«
V tretjem odstavku se črta besedilo »Godovič,«.
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. 9. 2015.
Št. 007-0004/2009
Idrija, dne 2. julija 2015
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti