Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2015 z dne 20. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2015 z dne 20. 7. 2015

Kazalo

2244. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Idrija, stran 6219.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 97/12 Odl. US: U-I-88/10-11, 92/13) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 6. seji dne 2. 7. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Idrija
1. člen
V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 36/14, 34/15) se peti odstavek 34. člena spremeni tako, da se glasi:
»V zbirnem centru lahko povzročitelji odpadkov iz gospodinjstva proti plačilu oddajo gradbene odpadke v skupni količini do največ 6000 kg letno in odpadke, ki vsebujejo azbest v skupni količini do največ 500 kg letno.«
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2014
Idrija, dne 2. julija 2015
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti