Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015

Kazalo

2215. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja Mestne občine Nova Gorica, stran 6155.

  
Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in spremembe), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 in spremembe) ter 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 2. julija 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja Mestne občine Nova Gorica
1. člen
V 16. členu Odloka o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 5/96 in 15/97, v nadaljevanju: odlok) se beseda »varnosti« črta in nadomesti z besedo »pravilih«.
2. člen
V prvem odstavku 21. člena odloka se beseda »dopoldne« črta in nadomesti z besedo »popoldne«.
3. člen
Prvi odstavek 22. člena odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Parkiranje osebnih vozil je dovoljeno na posebej označenih javnih parkirnih površinah ter tam, kjer je to dovoljeno skladno z Zakonom o pravilih cestnega prometa.«.
4. člen
V prvem odstavku 24. člena se za besedo »priklopnikov« doda besedilo »bivalnih priklopnikov, bivalnih vozil« in črta besedilo »Na te površine morajo opozarjati prometni znaki ob vpadnicah.«.
5. člen
Črtajo se prva, druga in tretja alineja 37. člena odloka.
Za prvim odstavkom 37. člena odloka se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Za dostavo blaga izven dovoljenega časa se kršitelja kaznuje z globo 80 EUR (21. člen).
Kršitelja, ki ne parkira vozil iz 24. člena odloka na posebej urejenih in označenih parkirnih površinah, se kaznuje z globo 120 EUR. (24. člen)«.
6. člen
V 39. členu odloka se beseda »varnosti« črta in nadomesti z besedo »pravilih«.
7. člen
Črta se 45. člen odloka.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2015.
Št. 34300-7/96-5
Nova Gorica, dne 2. julija 2015
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Marko Tribušon l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti