Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2015 z dne 14. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2015 z dne 14. 7. 2015

Kazalo

2160. Pravilnik o elektronskem poslovanju Občinskega sveta Občine Cerknica, stran 5872.

  
Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerknica (Uradni list, RS, št. 66/14, z dne 12. 9. 2014) je Občinski svet Občine Cerknica na 6. redni seji dne 2. 7. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o elektronskem poslovanju Občinskega sveta Občine Cerknica
1. člen
(uvodna določba)
Ta pravilnik ureja elektronsko poslovanje Občinskega sveta Občine Cerknica (v nadaljevanju: OS), ki zajema poslovanje v elektronski obliki z uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije pri sklicevanju sej sveta in njegovih delovnih teles.
2. člen
(zagotovitev povezave)
V prostoru, kjer zaseda občinski svet, je potrebno zagotoviti dostop do interneta.
3. člen
(elektronsko sklicevanje sej)
Organ, pristojen za organiziranje dela občinskega sveta (v nadaljevanju: pristojni organ), zagotavlja elektronski način sklicevanja sej občinskega sveta in njegovih delovnih teles z vsemi gradivi.
Pristojni organ sklice sej OS in njegovih delovnih teles z vsemi gradivi objavlja na uradni spletni strani Občine Cerknica, o sklicih posameznih sej pa obvesti vse prejemnike sklicev sej iz 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerknica.
4. člen
(izjeme pri elektronskem sklicevanju sej)
Ne glede na določbe iz 3. člena tega pravilnika mora pristojni organ zagotavljati sklice sej OS in njegovih delovnih teles tudi v papirni obliki le za tiste članice in člane OS, ki pristojnemu organu pisno sporočijo, da ne uporabljajo elektronske pošte oziroma nimajo odprtega elektronskega poštnega naslova.
Ne glede na določbe iz 3. člena tega pravilnika pristojna služba v papirni obliki članicam in članom OS zagotavlja tista gradiva, ki jih zaradi tehničnih razlogov v elektronski obliki ni mogoče objaviti na uradni spletni strani.
V primeru iz prvega odstavka tega člena mora pristojni organ poslati gradivo v papirni obliki ob sklicu naslednje seje.
5. člen
(zagotavljanje gradiva v elektronski obliki)
Predlagatelj oziroma pripravljavec gradiva mora gradivo za posamezno točko dnevnega reda seje OS oziroma njegovih delovnih teles pristojnemu organu posredovati v papirni in elektronski obliki.
Predlagatelj oziroma pripravljavec gradiva mora pripraviti gradivo za elektronsko objavo v enem dokumentu, razen obsežnejših grafičnih prilog.
6. člen
(programi in oblike dokumentov)
Gradivo v elektronski obliki mora biti posredovano v enem izmed naslednjih formatov: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Power Point, OpenDocument format, PDF, JPEG ali TIFF.
7. člen
(posredovanje elektronskih naslovov)
Članica oziroma član OS mora pristojnemu organu sporočiti elektronski naslov, na katerega želi prejemati sklice sej, prav tako pa mora sporočiti tudi morebitno spremembo elektronskega naslova.
8. člen
(poskusna faza)
Pristojni organ bo do 31. 12. 2015 opravljal poskusno fazo sklicevanja sej OS in njegovih delovnih teles. Od 1. 1. 2016 bo poslovanje potekalo samo v elektronski obliki, razen v primerih iz 4. člena tega pravilnika.
9. člen
(objava)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0011/2015
Cerknica, dne 2. julija 2015
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti