Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2015 z dne 14. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2015 z dne 14. 7. 2015

Kazalo

2157. Sklep o podelitvi pooblastila za odločanje o delovni uspešnosti poslovodnih organov javnih zavodov, stran 5870.

  
Na podlagi 22.a, 22.e in 22.k člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14 in 95/14 – ZUPPJS15), 29. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 8. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 94/10 – ZIU, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 15/14, 43/14 in 6/15), 5. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08, 98/09 – ZIUZGK in 94/10 – ZIU) in 19., 32. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13), je Mestni svet Mestne občine Celje na 7. redni seji dne 30. 6. 2015 sprejel
S K L E P
o podelitvi pooblastila za odločanje o delovni uspešnosti poslovodnih organov javnih zavodov
1. člen
Mestni svet Mestne občine Celje pooblašča svete javnih zavodov, katerih poslovodni organi so imenovani s strani ustanovitelja, za odločanje in določanje višine dela plač za delovno uspešnost poslovodnih organov teh javnih zavodov.
2. člen
Mestni svet Mestne občine Celje pooblašča župana Mestne občine Celje za izdajo soglasja za izplačilo dela plač za delovno uspešnost poslovodnih organov javnih zavodov.
3. člen
O izvrševanju pooblastila iz prvega in drugega člena tega sklepa se Mestnemu svetu Mestne občine Celje poroča enkrat letno.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 020-12/2015
Celje, dne 30. junija 2015
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti