Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2015 z dne 14. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2015 z dne 14. 7. 2015

Kazalo

2153. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Celje, stran 5846.

  
Na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 – odl. US) in 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) je Mestni svet Mestne občine Celje na 7. redni seji dne 30. 6. 2015 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Celje
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah, poteku, obsegu in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
(1) Občinske ceste se kategorizirajo kot lokalne ceste (s skrajšano oznako LC), javne poti (s skrajšano oznako JP) in javne poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).
(2) Lokalne ceste so ceste, namenjene povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v občini med seboj in ceste, pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije.
(3) Javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov naselij v občini in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev v prometu (krajevne ceste in poti, vaške ceste in poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece, gonjače in podobno).
(4) Javne poti za kolesarje so namenjene prometu kolesarjev v občini in med sosednjimi občinami.
3. člen
Lokalne ceste v mestu Celje in ostalih naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na glavne mestne ceste (s skrajšano oznako LG), ki so kot nadaljevanje državnih cest skozi mesto Celje in ostalih naselij z uvedenim uličnim sistemom namenjene prometnemu povezovanju mestnih območij in četrti; skladno s predpisi o varnosti cestnega prometa je na njih lahko dovoljena višja hitrost od splošne omejitve hitrosti v naselju;
– na zbirne mestne ceste (s skrajšano oznako LZ), ki so namenjene zbiranju in navezovanju prometnih tokov iz posameznih območij mesta Celje in ostalih naselij z uvedenim uličnim sistemom na ceste enake ali višje kategorije;
– na mestne ceste (s skrajšano oznako LK), ki so kot nadaljevanje cest višje kategorije namenjene dostopu do zaključenih prostorskih enot (stanovanjske soseske blokovne in individualne gradnje, industrijske cone, nakupovalni in rekreacijski centri ipd.) v posameznih območjih mesta Celje in ostalih naselij z uvedenim uličnim sistemom.
4. člen
Lokalne ceste (LC) so:
Zap. št. 
Številka
odseka
Začetek
odseka
Potek odseka
Konec
odseka
Dolžina odseka v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1.
032011
032030
Celje (Cesta na Ostrožno) – Lopata
032040
2.026
V
2.
032012
032040
Lopata – Gorica pri Šmartnem – Šmartno v Rožni dolini
490470
3.914
V
3.
032013
490470
Šmartno v Rožni dolini – Brezova – Vojnik
430
3.248
V
1.574 – Vojnik
4.
032031
5
Medlog (krožišče G1 5) – Celje (Cesta na Ostrožno)
032310
1.425
V
5.
032041
032010
Gorica pri Šmartnem – Podgora
490440
1.676
V
1.247 – Žalec
6.
032051
5
Celje (Plava laguna) – Babno – Medlog
032080
2.544
V
7.
032052
032080
Medlog – krožišče G1 5
5
500
V
8.
032053
5
Medlog – Zaloška Gorica
490480
775
V
255 – Žalec
9.
032061
038030
Dobrova – Runtole
032120
1.458
V
10.
032071
032310
Celje (Cesta na Ostrožno) – Lokrovec – Dobrova
038030
1.970
V
11.
032081
032050
Medlog – Lopata
032010
1.279
V
12.
032091
032330
Celje – Lahovna – Dobrova
038030
3.683
V
13.
032121
430
Šmarjeta pri Celju – Prekorje – Runtole
032060
1.970
V
14.
032122
032060
Runtole – Lešje – Vojnik
032010
1.109
V
965 – Vojnik
15.
034011
752
Bukovžlak – Proseniško
464070
1.399
V
1.313 – Šentjur
16.
034051
034090
Trnovlje pri Celju – Zadobrova – Arclin
752
2.219
V
17.
034091
430
Celje (Mariborska cesta) – Trnovlje pri Celju
034050
2.243
V
18.
034092
034050
Trnovlje pri Celju – Leskovec (krožišče R3 752)
752
1.178
V
19.
034101
430
Škofja vas – Zadobrova
752
2.253
V
20.
034111
034340
Bukovžlak (Obrtna cesta) – Leskovec
034090
1.869
V
21.
034112
034090
Trnovlje pri Celju (Cesta na Ljubečno) – Zadobrova
034100
1.017
V
22.
034121
034110
Trnovlje pri Celju – Začret
752
595
V
23.
034122
752
Začret – Ljubečna
034130
1.095
V
24.
034131
034010
Bukovžlak – Začret – Ljubečna
464070
1.777
V
25.
036011
036040
Celje (Zagrad) – Pečovnik – Zvodno – Celjska koča
744
8.699
V
362 – Laško
26.
036041
036360
Celje (cesta v Laško) – Zagrad – odcep Zvodno
536540
1.912
V
27.
036042
536540
Celje (odcep Zvodno) – Osenca – Pečovje – Štore
744
2.160
V
2.637 – Štore
28.
036361
5
Celje – Teharje
107
4.442
V
29.
038011
032310
Celje (Partizanska cesta) – Košnica pri Celju
5
5.000
V
30.
038031
032330
Celje (krožišče Ulice mesta Grevenbroich) – Dobrova
032060
1.860
V
31.
038032
032060
Dobrova – Loče – Brezova
032010
3.978
V
32.
038041
032310
Celje – Brnica – Kasaze
490010
3.080
V
2.383 – Žalec
33.
200221
744
Jagoče – Brstnik – Rifengozd – Tremerje
5
798
V
3.513 – Laško
34.
396013
464020
Pristava – Šmiklavž pri Škofji vasi – Ljubečna
752
1.409
V
35.
396021
234
Trnovec pri Dramljah – Jarmovec – Glinsko – Žepina
464070
2.838
V
3.600 – Šentjur
36.
396241
464070
Goričica – Cerovec – Žepina
396020
329
V
2.339 – Šentjur
37.
412061
107
Štore – Vrhe – Teharje
107
1.411
V
1.241 – Štore
38.
464072
752
R3 752 – Ljubečna (Kocbekova cesta)
034130
526
V
39.
464073
034130
Ljubečna – Žepina – Proseniško
034010
1.808
V
895 – Šentjur
40.
464081
430
Vojnik – Zadobrova
752
488
V
2.320 – Vojnik
41.
490013
490090
Liboje – Košnica pri Celju
5
2.489
V
1.666 – Žalec
42.
490444
032040
Galicija – Gorica pri Šmartnem – Lopata
032010
1.781
V
228 – Žalec
43.
490471
490460
Galicija – Zavrh pri Galiciji – Pepelno – Šmartno v Rožni dolini
032010
2.610
V
2.628 – Žalec
V…vsa vozila
SKUPAJ:
90.840 m
5. člen
Glavne mestne ceste (LG) so:
Zap. št. 
Številka
odseka
Začetek
odseka
Potek odseka
Konec
odseka
Dolžina odseka v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1.
032311
5
Partizanska cesta – Čopova ulica
032311
1.463
V
2.
032312
032311
Čopova ulica
5
650
V
3.
032313
5
Čopova ulica – Cesta na Ostrožno
032030
2.280
V
4.
032321
430
Dečkova cesta
032310
1.686
V
5.
032331
430
od Mariborske ceste do Opekarniške ceste
032331
499
V
6.
032332
032331
od Opekarniške ceste do nogometnega štadiona
032332
238
V
7.
032333
032332
od nogometnega štadiona do Ulice mesta Grevenbroich
032333
994
V
8.
034341
430
Bežigrajska cesta
034341
382
V
9.
034342
034341
Bežigrajska cesta – Plinarniška ulica
034342
980
V
10.
034343
034342
Plinarniška ulica – Gaji
752
1.200
V
11.
038371
5
Levstikova ulica – Gregorčičeva ulica – Ljubljanska cesta
038910
620
V
12.
038372
038910
Ljubljanska cesta – Medlog
5
2.725
V
13.
038381
038370
Kersnikova ulica do Oblakove ulice
038381
341
V
14.
038382
038381
Kersnikova ulica do Dečkove ceste
032320
634
V
15.
038383
032320
Ulica mesta Grevenbroich do Drapšinove ulice
038383
292
V
16.
038384
038383
Ulica mesta Grevenbroich do Kraigherjeve ulice
038384
351
V
17.
038385
038384
Ulica mesta Grevenbroich do Smrekarjeve ulice
038385
246
V
18.
038386
038385
Ulica mesta Grevenbroich do Škapinove ulice
038386
286
V
19.
038387
038386
Ulica mesta Grevenbroich – rondo z LG 032333
032330
162
V
V…vsa vozila
SKUPAJ:
16.029 m
6. člen
Zbirne mestne ceste (LZ) so:
Zap. št. 
Številka
odseka
Začetek
odseka
Potek odseka
Konec
odseka
Dolžina odseka v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1.
032631
032800
Ipavčeva ulica – Stritarjeva ulica
038380
510
V
2.
032641
032310
Lava – Ložnica pri Celju – Babno
032050
1.147
V
3.
032701
038380
Drapšinova ulica do Dečkove ceste
032320
697
V
4.
032721
032320
Cesta na Dobrovo – Škapinova ulica
038380
1.200
V
5.
032741
430
Ulica Frankolovskih žrtev
032090
439
V
6.
032761
038030
Ulica Cirila Debeljaka – Ulica heroja Rojška do Bevkova ulica
032800
295
V
7.
032762
032800
Bevkova ulica – Ulica heroja Rojška
032070
413
V
8.
032801
5
Ipavčeva ulica
032320
449
V
9.
032802
032801
od Ipavčeve ulice do glavne ceste
5
163
V
10.
032803
032700
Cesta v Lokrovec – Bevkova ulica
032760
1.066
V
11.
032811
032320
Opekarniška cesta
032330
706
V
12.
034811
034090
Kulturniška ulica – Plinarniška ulica
034340
886
V
13.
036831
036360
Cesta na Grad
036850
732
V
14.
036841
036860
Popovičeva ulica – Podgorje – Teharska cesta
036360
837
V
15.
036851
036360
Plečnikova ulica – Zvezna ulica
036830
874
V
16.
036861
036360
Teharska cesta – Popovičeva ulica
036850
819
V
17.
038891
5
Cankarjeva ulica – Vodnikova ulica – Gledališki trg
038910
581
V
18.
038892
038891
od Gledališkega trga do Gregorčičeve ulice
038370
79
V
19.
038893
5
Teharska cesta – Cesta na Grad
036360
241
V
20.
038901
038370
Jurčičeva ulica – Trubarjeva ulica
032310
733
V
21.
038911
038370
Ljubljanska cesta – Trg celjskih knezov
538070
221
V
22.
038912
538070
Trg celjskih knezov – Gosposka ulica – Slomškov trg – Savinjsko nabrežje
5
703
V
23.
038921
038370
Vrunčeva ulica od Levstikove ulice do glavne ceste
5
488
V
24.
038922
5
Vrunčeva ulica od glavne ceste do Dečkove ceste
032320
473
V
V…vsa vozila
SKUPAJ:
14.752 m
7. člen
Mestne ceste (LK) so:
Zap. št. 
Številka
odseka
Začetek
odseka
Potek odseka
Konec
odseka
Dolžina odseka v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1.
032611
430
Stara Dečkova cesta
038920
483
V
2.
032621
038380
Tkalska ulica
038920
280
V
3.
032651
032310
Čopova ulica – Lava
032640
560
V
4.
032652
032651
Njegoševa ulica – Iršičeva ulica
032670
509
V
5.
032653
032670
Cesta na Ostrožno – do mostu
HŠ 43
524
V
6.
032671
032310
Pucova ulica
HŠ 5
346
V
7.
032681
032650
Valvasorjeva ulica
HŠ 66
448
V
8.
032711
038380
Pohorska ulica
032720
357
V
9.
032731
032810
Jamova ulica – Travniška ulica
032720
611
V
10.
032751
032090
Skaletova ulica 
do Ulice Frankolovskih žrtev
032740
655
V
11.
032771
032070
Cesta II. grupe odredov
HŠ 21
416
V
12.
032821
032310
Stara cesta
HŠ 12
167
V
13.
032831
032760
Ob Koprivnici
032830
654
V
14.
032832
032310
Ob Koprivnici – Ulica Alme Karlinove
032830
518
V
15.
032841
032700
Grčarjeva ulica – Hohkrautova ulica – Ulica bratov Mravljakov – Ribarjeva ulica
032700
540
V
16.
032851
430
Resljeva ulica do Bežigrajska cesta
034340
501
V
17.
034821
430
Kovinarska ulica – Delavska ulica
107
534
V
18.
036871
036830
Cesta na Grad
grad
1.358
V
19.
038871
038920
Oblakova ulica do Kersnikove ulice
038380
210
V
20.
038872
038380
Oblakova ulica od Kersnikove ulice
HŠ 32
368
V
21.
038931
032310
Trubarjeva ulica
HŠ 97
294
V
22.
038941
038900
Malgajeva ulica – Na otoku
032310
636
V
V…vsa vozila
SKUPAJ:
10.969 m
8. člen
Javne poti (JP) so:
Zap. št. 
Številka
odseka
Začetek
odseka
Potek odseka
Konec
odseka
Dolžina odseka v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1.
532011
038920
Veselova ulica do HŠ 3
HŠ 3
123
V
2.
532012
532011
Veselova ulica do HŠ 6
HŠ 6
89
V
3.
532021
038920
Dalmatinova ulica do HŠ 1
HŠ 1
100
V
4.
532031
032620
Zoisova ulica – Brodarjeva ulica
032620
383
V
5.
532032
532031
Kersnikova ulica do HŠ 28
HŠ 28
79
V
6.
532041
038380
Tkalska ulica do HŠ 15
HŠ 15
136
V
7.
532051
032620
Nušičeva ulica do HŠ 12
HŠ 12
269
V
8.
532061
032620
Brodarjeva ulica do HŠ 41
HŠ 41
273
V
9.
532062
532061
Kersnikova ulica do HŠ 52
HŠ 52
102
V
10.
532071
038380
Stritarjeva ulica
532051
193
V
11.
532081
032650
Iršičeva ulica – Stegenškova ulica
535401
128
V
12.
532082
535401
Stegenškova ulica do HŠ 1
HŠ 1
39
V
13.
532083
032650
Njegoševa ulica do HŠ 17
HŠ 17
119
V
14.
532091
532081
Klanjškova ulica do HŠ 20
HŠ 20
138
V
15.
532092
532081
Klanjškova ulica do HŠ 2
HŠ 2
100
V
16.
532101
032650
Lepa pot do HŠ 13
HŠ 13
52
V
17.
532102
032650
Lepo pot do HŠ 1
HŠ 1
83
V
18.
532111
032650
Zatišje
032650
240
V
19.
532121
032670
Goriška ulica do HŠ 7
HŠ 7
204
V
20.
532131
032670
Ulica Milke Kerinove do HŠ 14
HŠ 14
133
V
21.
532141
535421
Puchova ulica do HŠ 21
HŠ 21
145
V
22.
532142
532141
dostopna cesta do šole
HŠ 7
101
V
23.
532151
032680
Kozakova ulica do HŠ 12
HŠ 12
135
V
24.
532161
032680
Pohlinova ulica do HŠ 10
HŠ 10
131
V
25.
532162
032680
Valvasorjeva ulica do HŠ 12
HŠ 12
32
V
26.
532171
032680
Mencingerjeva ulica do HŠ 11
HŠ 11
125
V
27.
532172
032680
Valvasorjeva ulica do HŠ 20
HŠ 20
30
V
28.
532181
032680
Valjavčeva ulica do HŠ 10
HŠ 10
135
V
29.
532191
032680
Meškova ulica do HŠ 9
HŠ 9
120
V
30.
532192
032680
Valvasorjeva ulica do HŠ 46
HŠ 46
35
V
31.
532201
032680
Sorčanova ulica do HŠ 8
HŠ 8
95
V
32.
532202
032680
Valvasorjeva ulica do HŠ 62
HŠ 62
35
V
33.
532211
032310
Cesta na Ostrožno do HŠ 72
HŠ 72
217
V
34.
532212
532211
Cesta na ostrožno – most
032650
54
B
35.
532213
532211
Cesta na Ostrožno do HŠ 89
HŠ 89
89
V
36.
532214
032650
Ulica Zofke Kvedrove do HŠ 19
HŠ 19
149
V
37.
532215
032650
Ulica Zofke Kvedrove do HŠ 2
HŠ 2
62
V
38.
532221
032800
Cesta v Lokrovec do HŠ 43
HŠ 43
225
V
39.
532222
032800
Cesta v Lokrovec do HŠ 24
HŠ 24
101
V
40.
532223
032800
dostopna cesta do vrtca
HŠ 30
160
V
41.
532232
032830
Ob Koprivnici do HŠ 77
HŠ 77
88
V
42.
532233
032830
Ob Koprivnici do igrišča
igrišče
72
V
43.
532234
532233
Ob Koprivnici do HŠ 82
HŠ 82
65
V
44.
532235
532233
Ob Koprivnici do HŠ 86
HŠ 86
68
V
45.
532241
032800
Ulica Matevža Haceta do HŠ 12
HŠ 12
68
V
46.
532242
032760
Ob Koprivnici do cerkve
cerkev
73
V
47.
532243
032800
Ulica Matevža Haceta do HŠ 1
HŠ 1
84
V
48.
532251
032760
Bevkova ulica do HŠ 27
HŠ 27
226
V
49.
532261
032760
Razgledna ulica
032070
308
V
50.
532271
032830
Ulica Alme Karlinove
532281
248
V
51.
532281
032070
Cvetlična ulica I
032830
296
V
52.
532282
032830
Cvetlična ulica II
535431
141
V
53.
532283
532281
Cvetlična ulica do HŠ 1
HŠ 1
67
V
54.
532291
032070
Erjavčeva ulica do HŠ 45
HŠ 45
221
V
55.
532301
032070
Samova ulica do HŠ 12
HŠ 12
170
V
56.
532311
032770
Ulica Jana Husa do HŠ 8
HŠ 8
69
V
57.
532321
032770
Krpanova ulica do HŠ 12
HŠ 12
93
V
58.
532322
032770
Cesta II. grupe odredov do HŠ 7
HŠ 7
60
V
59.
532331
032770
Črtomirova ulica do HŠ 9
HŠ 9
111
V
60.
532341
032770
Cesta II. grupe odredov do HŠ 12
HŠ 12
116
V
61.
532342
032770
Cesta II. grupe odredov do HŠ 41
HŠ 41
154
V
62.
532351
032770
Ulica Kozjanskega odreda do HŠ 7
HŠ 7
105
V
63.
532361
032770
Ulica I. štajerskega bataljona do HŠ 12
HŠ 12
253
V
64.
532371
032770
Ulica Dušana Kvedra
032310
681
V
65.
532372
032010
Cesta na Ostrožno do HŠ 132
HŠ 132
82
V
66.
532373
532371
Stara cesta
032770
100
V
67.
532381
032770
Efenkova ulica
032820
145
V
68.
532382
032820
Ulica bratov Vedenikov do HŠ 8
HŠ 8
185
V
69.
532391
032310
Ulica bratov Frecetov
032820
109
V
70.
532401
032310
Gradnikova ulica do HŠ 14
HŠ 14
217
V
71.
532402
032030
Ulica heroja Šarha do HŠ 17
HŠ 17
134
V
72.
532403
532401
Gradnikova ulica do HŠ 4
HŠ 4
46
V
73.
532411
032670
Pregljeva ulica do HŠ 13
HŠ 13
131
V
74.
532421
032010
Ulica heroja Lacka do HŠ 14
HŠ 14
233
V
75.
532431
032010
Lopata od HŠ 9a do HŠ 4
032010
255
V
76.
532432
532431
Lopata do HŠ 2
HŠ 2
100
V
77.
532441
032670
Pucova ulica do HŠ 2
HŠ 2
116
V
78.
532442
032650
Cesta na Ostrožno do HŠ 4a
HŠ 4a
53
V
79.
532443
032650
Iršičeva ulica do HŠ 11
HŠ 11
76
V
80.
532451
032670
dostopna cesta do vrtca
HŠ 3
109
V
81.
532461
032810
Pokopališka cesta
032720
561
V
82.
532471
032610
Stara Dečkova cesta – Mariborska cesta
430
324
V
83.
532481
032090
Bezenškova ulica
032750
246
V
84.
532482
032750
Skaletova ulica do HŠ 12b
HŠ 12b
43
V
85.
532491
032700
Adamičeva ulica do HŠ 19
HŠ 19
111
V
86.
532501
532521
Adamičeva ulica do HŠ 44a
HŠ 44a
117
V
87.
532502
532501
Starihova ulica do HŠ 1
HŠ 1
73
V
88.
532511
032320
Hubadova ulica do HŠ 6
HŠ 6
89
V
89.
532521
038380
Šaranovičeva ulica do HŠ 17
HŠ 17
407
V
90.
532532
032840
Ulica bratov Mravljakov do HŠ 1
HŠ 1
59
V
91.
532541
032840
Robova ulica
032840
249
V
92.
532542
532541
Robova ulica – Ulica bratov Mravljakov
032840
51
V
93.
532543
532541
Robova ulica – Grčarjeva ulica
532551
49
V
94.
532551
032840
Grčarjeva ulica
032840
248
V
95.
532561
038380
Pod gabri do HŠ 33
HŠ 33
374
V
96.
532562
532561
Pod lipami – Pod kostanji do HŠ 13
HŠ 13
153
V
97.
532563
532562
Pod kostanji – pešpot
535501
72
P
98.
532571
032720
Okrogarjeva ulica
032710
187
V
99.
532572
532571
Okrogarjeva ulica do HŠ 7
HŠ 7
89
V
100.
532581
532571
Zagajškova ulica
532590
210
V
101.
532591
532581
Celovška ulica do HŠ 20
HŠ 20
103
V
102.
532592
532581
Celovška ulica do HŠ 2
HŠ 2
106
V
103.
532601
038380
Kraigherjeva ulica do HŠ 30
HŠ 30
248
V
104.
532611
038380
Smrekarjeva ulica do HŠ 24
HŠ 24
310
V
105.
532621
532611
Ulica bratov Vošnjakov do HŠ 2
HŠ 2
254
V
106.
532631
032730
Travniška ulica do HŠ 33
HŠ 33
459
V
107.
532632
532631
Rožna ulica do HŠ 6
HŠ 6
64
V
108.
532641
032720
Strma pot do HŠ 17
HŠ 17
166
V
109.
532651
032720
Cesta na Dobrovo – šola
HŠ 114
404
V
110.
532661
532911
Ulica Cirila Debeljaka
038030
258
V
111.
532671
032730
Na Golovcu do HŠ 2
HŠ 2
124
V
112.
532681
032730
Jamova ulica do HŠ 27
HŠ 27
225
V
113.
532682
532681
Jamova ulica – Pučnikova ulica
532631
205
V
114.
532691
032090
Dobojska ulica
532691
509
V
115.
532701
032090
Ulica bratov Dobrotinškov do HŠ 40
garaže
240
V
116.
532711
032090
Štekličeva ulica do HŠ 6
HŠ 6
120
V
117.
532721
032090
Ulica Frankolovskih žrtev – Bezenškova ulica
532731
174
V
118.
532722
532721
Ulica Frankolovskih žrtev
532911
213
V
119.
532731
032090
Bezenškova ulica – Zgornja Hudinja
532911
429
V
120.
532732
532731
Cesta v Lahovno do HŠ 9
HŠ 9
100
V
121.
532741
032090
Ulica Hermine Seničarjeve do HŠ 8
HŠ 8
70
V
122.
532751
032750
Salmičeva ulica do HŠ 8
HŠ 8
282
V
123.
532761
032750
Kačeva ulica do HŠ 10
HŠ 10
86
V
124.
532771
032750
Jeretinova ulica do HŠ 19
HŠ 19
156
V
125.
532781
032750
Janševa ulica do HŠ 17
HŠ 17
160
V
126.
532791
032750
Ulica Frankolovskih žrtev do HŠ 26a
HŠ 26a
153
V
127.
532801
032740
dostopna cesta do šole
HŠ 125
134
V
128.
532811
032740
Ulica Frankolovskih žrtev do HŠ 9
HŠ 9
106
V
129.
532821
032090
Kovačičeva ulica – Ulica Frankolovskih žrtev
032740
161
V
130.
532831
032090
Goručanova ulica do HŠ 11
HŠ 11
157
V
131.
532841
032090
Plankarjeva ulica do HŠ 12
HŠ 12
151
V
132.
532851
032090
Planinčeva ulica do HŠ 11
HŠ 11
142
V
133.
532861
032090
Dolharjeva ulica do HŠ 10
HŠ 10
132
V
134.
532871
032090
Ulica ključarja Kožuha do HŠ 10
HŠ 10
124
V
135.
532881
032090
Jerajeva ulica do HŠ 9
HŠ 9
120
V
136.
532891
032090
Letnerjeva ulica do HŠ 9
HŠ 9
116
V
137.
532901
032090
Miličinskega ulica do HŠ 13
HŠ 13
273
V
138.
532911
032330
Zgornja Hudinja – Ulica Cirila Debeljaka
038030
1.184
V
139.
532912
532911
Zgornja Hudinja – Dobojska ulica
532691
71
V
140.
532921
032720
Škapinova ulica do HŠ 15
HŠ 15
211
V
141.
532931
032050
Babno do HŠ 24
HŠ 24
102
V
142.
532941
032050
Babno do HŠ 19a
HŠ 19a
89
V
143.
532951
032640
Babno od HŠ 22 do HŠ 4
032050
180
V
144.
532961
032640
Ložnica pri Celju – OŠ Lava
HŠ 7
491
V
145.
532971
532961
Ložnica pri Celju – Lava
032640
354
V
146.
532981
032640
Ronkova ulica do HŠ 6
HŠ 6
292
V
147.
532991
532981
Ronkova ulica do HŠ 6a
HŠ 6a
166
V
148.
533011
430
Mariborska cesta – Jakopičeva ulica
533031
445
V
149.
533012
533011
Mariborska cesta do HŠ 175a
HŠ 175a
119
V
150.
533013
533012
Levčeva ulica do HŠ 10
HŠ 10
80
V
151.
533021
533011
Berksova ulica do HŠ 3
HŠ 3
43
V
152.
533031
533011
Bernekerjeva ulica do HŠ 9
HŠ 9
175
V
153.
533041
533031
Žagarjeva ulica do HŠ 17
HŠ 17
171
V
154.
533042
533041
Levčeva ulica do HŠ 2
HŠ 2
84
V
155.
533051
533061
Trdinova ulica do HŠ 12
HŠ 12
204
V
156.
533061
430
Tumova ulica do HŠ 29
HŠ 29
281
V
157.
533071
533061
Tumova ulica do HŠ 27
HŠ 27
186
V
158.
533081
533061
Ilirska ulica do HŠ 12
HŠ 12
226
V
159.
533091
430
Tumova ulica do HŠ 31
HŠ 31
533
V
160.
533092
533091
Tumova ulica do HŠ 32
HŠ 32
60
V
161.
533101
430
Šmarjeta pri Celju do HŠ 25
HŠ 25
134
V
162.
533111
430
Šmarjeta pri Celju do HŠ 6
HŠ 6
100
V
163.
533121
430
Škofja vas do HŠ 24a
HŠ 24a
801
V
164.
533122
430
Škofja vas do HŠ 30l
HŠ 30l
109
V
165.
533123
533121
Škofja vas do HŠ 28
HŠ 28
83
V
166.
533131
430
Škofja vas do HŠ 22
HŠ 22
234
V
167.
533141
032120
Prekorje do HŠ 4a
HŠ 4a
47
V
168.
533151
032120
Prekorje do HŠ 9
HŠ 9
50
V
169.
533152
032120
Prekorje do HŠ 2
HŠ 2
182
V
170.
533161
032120
Prekorje do HŠ 54
HŠ 54
94
V
171.
533171
032120
Prekorje do HŠ 31
HŠ 31
198
V
172.
533181
032090
Zgornja Hudinja do HŠ 27
HŠ 27
657
V
173.
533191
533181
Zgornja Hudinja do HŠ 11
HŠ 11
85
V
174.
533201
533181
Zgornje Hudinje do HŠ 34
p. 330
207
V
175.
533211
533181
Zgornje Hudinje do HŠ 33a
HŠ 33a
85
V
176.
533221
032090
Zgornja Hudinja do HŠ 40b
HŠ 40b
51
V
177.
533231
032090
Zgornja Hudinja do HŠ 54
p. 363/4
220
V
178.
533232
032090
Zgornja Hudinja do HŠ 60
HŠ 60
66
V
179.
533241
032090
Lahovna do HŠ 11
HŠ 11
278
V
180.
533242
533241
Lahovna do HŠ 4a
HŠ 4a
109
V
181.
533243
533241
Lahovna do HŠ 10c
HŠ 10c
144
V
182.
533251
032090
Lahovna do HŠ 15
HŠ 15
79
V
183.
533261
533400
Šentjungert do HŠ 23
HŠ 23
36
V
184.
533271
533281
Lokrovec do HŠ 71
HŠ 71
776
V
185.
533281
032070
Prvomajska ulica do HŠ 37
HŠ 37
689
V
186.
533282
533281
Prvomajska ulica do HŠ 56
HŠ 56
198
V
187.
533291
533293
Ulica Marjana Jerina do HŠ 19
HŠ 19
105
V
188.
533292
533291
Ulica Marjana Jerina do HŠ 12
HŠ 12
119
V
189.
533293
038030
Dobrova – Ulica Marjana Jerina
032070
387
V
190.
533301
032070
Ulica ob gozdu do HŠ 9
HŠ 9
126
V
191.
533311
032080
Lopata – Medlog
032030
979
V
192.
533312
533311
Lopata od HŠ 57 do HŠ 9a
032010
504
V
193.
533314
032080
Medlog do HŠ 53
HŠ 53
282
V
194.
533315
032050
Babno od HŠ 26c do HŠ 29
032030
557
V
195.
533316
032030
Medlog do HŠ 21
HŠ 21
303
V
196.
533317
032050
Medlog do HŠ 22a
HŠ 22a
85
V
197.
533318
032050
Medlog – Lopata
HŠ 43
417
V
198.
533319
533318
Medlog do HŠ 64a
HŠ 64a
154
V
199.
533321
032070
Lokrovec do HŠ 60
HŠ 60
737
V
200.
533322
032070
Lokrovec do HŠ 26a
HŠ 26a
101
V
201.
533324
533321
Lokrovec do HŠ 59
HŠ 59
85
V
202.
533331
490440
Gorica pri Šmartnem – Zaloška Gorica
032050
1.256
V
184 – Žalec
203.
533341
490440
Lopata – Gorica pri Šmartnem
032040
648
V
204.
533351
490440
Gorica pri Šmartnem od HŠ 59c do HŠ 44
490440
1.098
V
205.
533361
032040
Gorica pri Šmartnem do HŠ 31
HŠ 31
215
V
206.
533371
032010
Gorica pri Šmartnem – Slatina v Rožni dolini
HŠ 15p
315
V
207.
533372
533371
Slatina v Rožni Dolini do HŠ 15r
HŠ 15r
131
V
208.
533373
032010
Gorica pri Šmartnem do HŠ 29
p. 599
867
V
209.
533381
032040
Galicija – Gorica pri Šmartnem
032010
1.544
V
210.
533382
533381
Gorica pri Šmartnem do HŠ 22h
HŠ 22h
112
V
211.
533383
533381
Gorica pri Šmartnem do HŠ 22l
HŠ 22l
95
V
212.
533384
533383
Gorica pri Šmartnem do HŠ 21l
HŠ 21I
80
V
213.
533391
533410
Šmartno v Rožni dolini – Šentjungert
990560
2.809
V
214.
533401
032040
Galicija – Šentjungert – Gorica pri Šmartnem
032010
3.875
V
215.
533411
032010
Šmartno v Rožni dolini – Šentjungert
533401
1.949
V
216.
533413
533411
Šmartno v Rožni dolini od HŠ 20a do HŠ 22
533391
548
V
217.
533421
965591
Rupe do HŠ 12a
HŠ 12a
310
V
218.
533431
533411
Šmartno v Rožni dolini do HŠ 27
HŠ 27
411
V
219.
533441
533451
Slatina v Rožni dolini od HŠ 10j do HŠ 17h
533471
376
V
220.
533451
032010
Slatina v Rožni dolini – Loče
038030
1.110
V
221.
533461
533451
Slatina v Rožni dolini do HŠ 15i
HŠ 15i
791
V
222.
533471
533451
Slatina v Rožni dolini do HŠ 4f
HŠ 4f
471
V
223.
533481
032010
Šmartno v Rožni dolini – Loče
038030
1.161
V
224.
533482
533481
Šmartno v Rožni dolini do HŠ 41a
HŠ 41a
92
V
225.
533491
032010
Brezova – Šmartinsko jezero
rampa
910
V
226.
533501
038030
Loče do HŠ 13c
HŠ 13c
1.065
V
227.
533502
038030
Loče – čolnarna
čolnarna
340
V
228.
533511
038030
Brezova od HŠ 44b do HŠ 11
032010
856
V
229.
533521
533521
Rožni Vrh – Brezova
032010
1.419
V
230.
533522
032010
Šmartno v Rožni dolini – Otemna – Rožni vrh – Hrenova
429
2.692
V
1.226 – Vojnik
231.
533523
533522
Rožni Vrh do HŠ 18
HŠ 18
831
V
232.
533531
533522
Otemna – Jezerce pri Šmartnem do HŠ 13
HŠ 13
1.168
V
233.
533532
533531
Otemna do HŠ 17b
HŠ 17b
166
V
234.
533541
490470
Pepelno – Rupe
533971
2.429
V
235.
533551
535561
Pepelno – Rupe do HŠ 2
HŠ 2
682
V
236.
533561
533541
Pepelno – Jezerce pri Šmartnem do HŠ 9
HŠ 9
791
V
237.
533571
533541
Pepelno do HŠ 16
HŠ 16
479
V
238.
533581
032120
Prekorje do HŠ 39
HŠ 39
335
V
239.
533582
533581
Prekorje do HŠ 45a
HŠ 45a
196
V
240.
533591
430
Škofja vas do HŠ 6
HŠ 6
255
V
241.
533601
533121
Škofja vas do HŠ 30p
HŠ 30p
120
V
242.
533611
032120
Prekorje do HŠ 100
HŠ 100
250
V
243.
533612
533611
Prekorje do HŠ 89
HŠ 89
102
V
244.
533621
032120
Prekorje do HŠ 82
HŠ 82
237
V
245.
533631
533531
Otemna do HŠ 7
HŠ 7
336
V
246.
533641
032120
Prekorje do HŠ 68
HŠ 68
39
V
247.
533642
032120
Prekorje do HŠ 72
HŠ 72
50
V
248.
533651
032120
Prekorje do HŠ 49
HŠ 49
69
V
249.
533661
032010
Lopata do HŠ 24d
HŠ 24d
348
V
250.
533681
990560
Pepelno do HŠ 8
HŠ 8
129
V
251.
533691
032010
Brezova – Konjsko – Visoko
HŠ 13
1.781
V
252.
533701
032010
Rožni Vrh do HŠ 2a
HŠ 2a
866
V
253.
533711
032630
Ipavčeva ulica do HŠ 28
HŠ 28
50
V
254.
533721
032740
Ulica Frankolovskih žrtev do HŠ 28
HŠ 28
103
V
255.
533731
032090
Prijateljeva ulica do HŠ 9
HŠ 9
97
V
256.
533741
032710
Pohorska ulica – cesta do gasilskega doma
GD
115
V
257.
533751
532631
Spominska ulica do HŠ 22
HŠ 22
53
V
258.
533752
532631
Spominska ulica do HŠ 17
HŠ 17
44
V
259.
533753
532631
Spominska ulica do HŠ 11
HŠ 11
48
V
260.
533761
032720
Spominska ulica do HŠ 16
HŠ 16
82
V
261.
533762
532641
Spominska ulica do HŠ 21
HŠ 21
44
V
262.
533771
032720
Spominska ulica do HŠ 10
HŠ 10
66
V
263.
533781
032720
Spominska ulica do HŠ 2
HŠ 2
50
V
264.
533782
532631
Spominska ulica do HŠ 3
HŠ 3
55
V
265.
533791
032810
Opekarniška cesta do HŠ 12
HŠ 12
219
V
266.
533801
032090
Don Boskov trg do HŠ 8
HŠ 8
122
V
267.
533821
5
Medlog do HŠ 11
HŠ 11
640
V
268.
533831
535111
Medlog – cesta do vodarne
objekt
296
V
269.
533841
038920
Nušičeva ulica do HŠ 12
HŠ 12
63
V
270.
533861
032010
Šmartno v Rožni dolini do HŠ 37
HŠ 37
176
V
271.
533871
533511
Brezova do HŠ 41a
HŠ 41a
360
V
272.
533911
533401
Šentjungert do HŠ 43
HŠ 43
273
V
273.
533921
533401
Gorica pri Šmartnem do HŠ 3g
HŠ 3g
295
V
274.
533931
533401
Gorica pri Šmartnem do HŠ 2e
HŠ 2e
435
V
275.
533951
533401
Šentjungert do HŠ 25a
HŠ 25a
480
V
276.
533971
965591
Rupe do HŠ 3
HŠ 3
481
V
277.
533981
490470
Pepelno do HŠ 15
HŠ 15
397
V
278.
533982
490470
Pepelno 7
HŠ 7
174
V
279.
533991
533400
Čoparjev vrh – Sv. Kunigunda
990560
2.124
V
280.
534011
034090
Ob Hudinji do HŠ 17
HŠ 17
508
V
281.
534021
034050
Trnovlje pri Celju – Šmarjeta pri Celju (Kmečka pot)
534041
1.117
V
282.
534031
534041
Mariborska cesta do HŠ 200a
HŠ 200a
245
V
283.
534041
430
Šmarjeta pri Celju do HŠ 71
HŠ 71
520
V
284.
534042
534041
Šmarjeta pri Celju do HŠ 62
HŠ 62
61
V
285.
534043
534041
Šmarjeta pri Celju do HŠ 70
HŠ 70
130
V
286.
534051
034050
Zadobrova – Škofja vas do HŠ 69
HŠ 69
514
V
287.
534052
034050
Zadobrova do HŠ 45e
HŠ 45e
79
V
288.
534061
034050
Cesta v Zadobrovo
034050
394
V
289.
534071
034050
Nadvozna cesta do HŠ 17a
HŠ 17a
216
V
290.
534081
034090
Trnoveljska cesta do HŠ 107
HŠ 107
426
V
291.
534091
534081
Na Plate do HŠ 12
HŠ 12
308
V
292.
534101
034090
Trnoveljska cesta do HŠ 35
HŠ 35
148
V
293.
534111
034090
Ob Hudinji do HŠ 12
HŠ 12
153
V
294.
534121
034090
Ozka pot do HŠ 3
HŠ 3
114
V
295.
534122
534121
Ozka pot do HŠ 11
HŠ 11
134
V
296.
534123
034090
Trnoveljska cesta od HŠ 2 do HŠ 4a
534123
337
V
297.
534124
534123
Trnoveljska cesta od HŠ 2g do HŠ 2a
534124
247
V
298.
534131
034090
Cesta v Trnovlje do HŠ 10a
HŠ 10a
175
V
299.
534141
034810
Ob vrtovih do HŠ 10
HŠ 10
166
V
300.
534151
752
dostopna cesta do šole
534151
169
V
301.
534161
034810
Kotna ulica – Plinarniška ulica
034810
507
V
302.
534162
534161
Kotna ulica do HŠ 6
Z HŠ 6
77
V
303.
534163
034810
Plinarniška ulica 10
HŠ 10
166
V
304.
534171
034340
dostopna cesta do skladišča Petrola
HŠ 30
470
V
305.
534181
752
Ulica 15. junija do HŠ 8
HŠ 8
238
V
306.
534191
534203
Gaji do HŠ 18
HŠ 18
198
V
307.
534192
534191
Gaji do HŠ 19
HŠ 19
50
V
308.
534201
034340
Gaji od HŠ 40 do HŠ 46
034110
558
V
309.
534202
034340
Gaji do HŠ 1
HŠ 1
151
V
310.
534203
534202
Gaji do HŠ 34
HŠ 34
171
V
311.
534204
034340
Bukovžlak do HŠ 109
HŠ 109
267
V
312.
534205
034110
Bukovžlak do HŠ 107
HŠ 107
221
V
313.
534206
034110
Bukovžlak do HŠ 107
HŠ 107
218
V
314.
534211
034090
Poštna pot
034110
1.071
V
315.
534221
534211
Na gmajni do HŠ 3
HŠ 3
266
V
316.
534231
034090
Trnoveljska cesta do HŠ 84
534081
152
V
317.
534241
034090
Ločje
034110
698
V
318.
534242
534241
Ločje do HŠ 2
HŠ 2
90
V
319.
534251
034110
Zadobrova do HŠ 56
HŠ 56
359
V
320.
534261
034100
Zadobrova proti HŠ 28a
prepust
216
V
321.
534262
034050
Zadobrova do HŠ 17
HŠ 17
57
V
322.
534271
034100
Škofja vas do HŠ 52g
HŠ 52g
178
V
323.
534281
034100
Škofja vas do ČN
HŠ 69b
614
V
324.
534291
034100
Škofja vas do HŠ 50c
HŠ 50c
167
V
325.
534301
034100
Škofja vas do HŠ 50b
HŠ 50b
55
V
326.
534311
034100
Škofja vas do HŠ 55c
HŠ 55c
106
V
327.
534312
534311
Škofja vas do HŠ 55f
HŠ 55f
72
V
328.
534321
034100
Zdobrova do HŠ 86b
HŠ 86b
121
V
329.
534331
034110
Zadobrova do HŠ 71c
HŠ 71c
149
V
330.
534341
034110
Zadobrova do HŠ 68
HŠ 68
64
V
331.
534351
034110
Zdobrova – Na travniku do HŠ 3
HŠ 3
472
V
332.
534361
034110
Zadobrova do HŠ 59
HŠ 59
134
V
333.
534371
034110
Trnovlje pri Celju – podvoz – Leskovec
034090
1.442
V
334.
534381
034110
Obrtna cesta do HŠ 56
HŠ 56
231
V
335.
534391
034110
Obrtna cesta proti HŠ 42
potok
96
V
336.
534401
034110
Obrtna cesta od HŠ 9 do HŠ 8
034120
193
V
337.
534411
034120
Začret do HŠ 29
HŠ 29
421
V
338.
534421
034120
Začret od HŠ 50 do HŠ 13
034130
919
V
339.
534431
034120
Začret do HŠ 17
HŠ 17
164
V
340.
534441
034120
Začret do HŠ 67
HŠ 67
84
V
341.
534442
034120
Začret do HŠ 18b
HŠ 18b
398
V
342.
534443
534442
Začret do HŠ 16e
HŠ 16e
54
V
343.
534444
034130
Cesta v Teharje do HŠ 27
HŠ 27
286
V
344.
534445
534442
Začret do HŠ 16
HŠ 16
41
V
345.
534446
534442
Začret do HŠ 70
HŠ 70
18
V
346.
534451
034130
Vizjakova ulica do HŠ 10
HŠ 10
351
V
347.
534461
534471
Leskovec do HŠ 37
HŠ 37
250
V
348.
534471
752
Leskovec – Ljubečna
034130
1.007
V
349.
534481
464070
Poljska pot do HŠ 10
razcep
777
V
350.
534482
534481
Rožna ulica do HŠ 5
HŠ 5
137
V
351.
534491
752
Opekarska ulica do HŠ 6
HŠ 6
125
V
352.
534501
752
Opekarska ulica proti HŠ 3
razcep
62
V
353.
534502
534511
Opekarska ulica do HŠ 1
HŠ 1
60
V
354.
534511
752
Štekličeva ulica do HŠ 16
HŠ 16
320
V
355.
534512
534510
Štekličeva ulica do HŠ 3
razcep
97
V
356.
534521
534511
Kurirska pot do HŠ 9
HŠ 9
169
V
357.
534531
534551
Sodinova ulica do HŠ 25
HŠ 25
218
V
358.
534541
534551
Na gmajni do HŠ 32
HŠ 32
206
V
359.
534542
534541
Vengustova ulica do HŠ 12
HŠ 12
114
V
360.
534551
752
Na griču do HŠ 10
HŠ 10
217
V
361.
534561
396010
Tiranova ulica
534551
196
V
362.
534571
396010
Murnova ulica
534551
208
V
363.
534581
396010
Gasilska cesta
534551
190
V
364.
534591
752
Novačanova ulica – Obrtniška cesta
396010
256
V
365.
534601
534591
Novačanova ulica do HŠ 15
HŠ 15
137
V
366.
534602
396010
Žagarjeva ulica do HŠ 6
HŠ 6
81
V
367.
534603
396010
Šmiklavška cesta do HŠ 5
HŠ 5
75
V
368.
534611
396010
Šmniklavž pri Škofji vasi proti HŠ 3c
objekt
69
V
369.
534621
396010
Šmiklavž pri Škofji vasi proti HŠ 10
p. 660/1
296
V
370.
534631
396010
Šmiklavž pri Škofji vasi do HŠ 7a
HŠ 7a
145
V
371.
534641
396010
Šmiklavž pri Škofji vasi do HŠ 22a
HŠ 22a
167
V
372.
534642
534641
Šmiklavž pri Škofji vasi – Lipovec pri Škofji vasi
534721
895
V
373.
534651
412060
Vrhe – Bukovžlak
752
1.118
V
374.
534661
412060
Vrhe – Teharje
107
1.023
V
375.
534671
534661
Vrhe do HŠ 27
HŠ 27
281
V
376.
534681
412060
Vrhe – Nad streliščem do HŠ 4
HŠ 4
438
V
377.
534691
412060
Vrhe do HŠ 6
HŠ 6
382
V
378.
534701
752
Bukovžlak – Trnovlje pri Celju
034340
1.604
V
379.
534711
430
Šmarjeta pri Celju do HŠ 17
HŠ 17
90
V
380.
534721
534731
Glinsko – Lipovec pri Škofji vasi – Žepina
464070
1.928
V
381.
534731
396020
Glinsko do HŠ 7
HŠ 7
1.247
V
382.
534741
034050
Zadobrova do HŠ 10
HŠ 10
276
V
383.
534751
752
Slance – Bukovžlak
534701
817
V
384.
534761
534751
Bukovžlak do HŠ 81
HŠ 81
248
V
385.
534771
036360
Teharje do HŠ 68
HŠ 68
243
V
386.
534772
534771
Teharje do HŠ 58
HŠ 58
92
V
387.
534781
036360
Teharje – mimo igrišča
534791
146
V
388.
534791
036360
Teharje – mimo stare šole
p. 438/1
186
V
389.
534801
036360
Teharje do HŠ 5
HŠ 5
100
V
390.
534811
412060
Teharje do HŠ 49
HŠ 49
135
V
391.
534821
752
Slance – Bukovžlak do HŠ 4
HŠ 4
350
V
392.
534831
752
Slance – Bukovžlak do HŠ 92
HŠ 92
254
V
393.
534841
752
Bukovžlak – Vrhe do HŠ 61
razcep
385
V
394.
534851
752
Bukovžlak – cesta mimo spomenika v smeri Proseniškega
034010
527
V
395.
534861
752
Bukovžlak do HŠ 36
razcep
201
V
396.
534871
752
Bukovžlak do HŠ 35
HŠ 35
164
V
397.
534881
534701
Bukovžlak do HŠ 56
razcep
135
V
398.
534882
534881
Bukovžlak do HŠ 43a
HŠ 43a
280
V
399.
534891
412060
Teharje – Slance do vodohrana
vodohran
127
V
400.
534901
412060
Vrhe do HŠ 34b
HŠ 34b
132
V
401.
534911
534651
Vrhe do HŠ 55
HŠ 55
72
V
402.
534921
752
Bukovžlak do HŠ 22
HŠ 22
94
V
403.
534931
430
stara Kidričeva ulica
107
195
V
404.
534951
464070
Sokolska ulica do HŠ 7
HŠ 7
167
V
405.
534952
534951
Sokolska ulica do HŠ 8
HŠ 8
76
V
406.
534971
752
Slance – Teharje do HŠ 18
HŠ 18
276
V
407.
534981
534821
Slance – Bukovžlak do HŠ 3a
HŠ 3a
111
V
408.
535011
533481
Šmartno v Rožni dolini do HŠ 45a
HŠ 45a
255
V
409.
535021
533471
Slatina v Rožni dolini do HŠ 5
HŠ 5
240
V
410.
535041
533471
Slatina v Rožni dolini do HŠ 1
HŠ 1
733
V
411.
535091
533821
Medlog – Babno do HŠ 12a
razcep
347
V
412.
535111
038370
Medlog do HŠ 1
HŠ 1
1.414
V
413.
535112
535111
Medlog – cesta v industrujsko cono
HŠ 7e
120
V
414.
535121
032310
Čopova ulica – Dečkova cesta
535121
216
V
415.
535122
535121
Dečkova cesta – Ipavčeva ulica
032800
105
V
416.
535131
032330
Podjavorškova ulica – Mariborska cesta
430
229
V
417.
535141
032330
Podjavorškova ulica do HŠ 119
HŠ 119
112
V
418.
535151
032010
Lopata do HŠ 18č
HŠ 18č
120
V
419.
535161
032640
Lava proti HŠ 7
razcep
112
V
420.
535162
032650
Lava do HŠ 9a
HŠ 9a
209
V
421.
535171
032010
Brezova proti HŠ 26
razcep
238
V
422.
535201
032080
Lopata – Gorica pri Šmartnem
490440
906
V
423.
535202
535201
Lopata do HŠ 35
HŠ 35
252
V
424.
535221
032080
Lopata do HŠ 51
HŠ 51
133
V
425.
535231
032080
Lopata do HŠ 41
HŠ 41
395
V
426.
535232
032080
Medlog od HŠ 57a do HŠ 62
533318
251
V
427.
535251
032010
Lopata do HŠ 14c
HŠ 14c
411
V
428.
535261
032010
Lopata do HŠ 7
razcep
163
V
429.
535271
533311
Lopata do HŠ 65
HŠ 65
316
V
430.
535281
038030
Dobrova – Lahovna mimo HŠ 22
HŠ N.H.
297
V
431.
535291
032060
Dobrova do HŠ 42
HŠ 42
467
V
432.
535292
038030
Dobrova proti HŠ 43
razcep
216
V
433.
535301
533011
Žagarjeva ulica do HŠ 4
HŠ 4
64
V
434.
535311
032010
Lopata do HŠ 17c
HŠ 17c
75
V
435.
535321
032010
Lopata do HŠ 24b
HŠ 24b
93
V
436.
535401
532080
Stegenškova ulica do HŠ 19
HŠ 19
125
V
437.
535421
032670
Ulica Maksima Gorkega do HŠ 9
HŠ 9
140
V
438.
535431
032830
Ob Koprivnici – Ulica Alme Karlinove
032830
86
V
439.
535432
535431
Cvetlična ulica od HŠ 27 do HŠ 29
HŠ 29
28
V
440.
535451
532291
Erjavčeva ulica do HŠ 35
HŠ 35
103
V
441.
535461
532291
Erjavčeva ulica od HŠ 14 do HŠ 8
532301
160
V
442.
535471
532301
Samova ulica od HŠ 7 do HŠ 1
032770
96
V
443.
535481
032700
Ribarjeva ulica ulica – šola
zapora
98
V
444.
535482
032700
dostopna cesta do šole
535482
79
V
445.
535491
532521
Dečkova cesta do HŠ 54
HŠ 54
105
V
446.
535492
532521
Dečkova cesta do HŠ 56
HŠ 56
83
V
447.
535493
532521
Dečkova cesta do HŠ 50
HŠ 50
77
V
448.
535501
038380
Novi trg
038380
315
V
449.
535511
532581
Roška ulica do HŠ 9
HŠ 9
112
V
450.
535521
032710
Brinarjeva ulica
532581
102
V
451.
535531
532601
Kraigherjeva ulica do HŠ 22
HŠ 22
101
V
452.
535532
535531
Kraigherjeva ulica – pešpot
532590
46
B
453.
535541
532601
Kraigherjeva ulica do HŠ 16a
HŠ 16a
119
V
454.
535551
532611
Gosposvetska ulica do HŠ 10
HŠ 10
139
V
455.
535561
532611
Smrekarjeva ulica do HŠ 4
HŠ 4
99
V
456.
535571
532611
Ulica bratov Vošnjakov do HŠ 28
HŠ 28
216
V
457.
535581
532631
Prisojna ulica do HŠ 6
HŠ 6
94
V
458.
535591
532651
Cesta na Dobrova do HŠ 62a
HŠ 62a
113
V
459.
535601
532651
Cesta na Dobrova do HŠ 66a
HŠ 66a
142
V
460.
535611
532481
Ulica Bibe Roecka do HŠ 5
HŠ 5
69
V
461.
535621
532481
Ulica Dušana Finžgarja do HŠ 5
HŠ 5
63
V
462.
535631
532481
Ulica Roka Drofenika do HŠ 5
HŠ 5
55
V
463.
535641
532691
Dobojska ulica do HŠ 8
HŠ 8
87
V
464.
535651
532911
Bezenškova ulica do HŠ 35
HŠ 35
127
V
465.
535661
032720
Škapinova ulica do HŠ 1
HŠ 1
162
V
466.
535671
532971
Ložnica pri Celju do HŠ 32
HŠ 32
151
V
467.
535691
533491
Brezova do HŠ 39
HŠ 39
837
V
468.
535851
538421
Na zelenici proti blokom
HŠ 15
24
V
469.
535861
538811
dostopna pot do šole
šola
187
P
470.
535881
032680
Valvasorjeva ulica do HŠ 32e
HŠ 32e
208
V
471.
535882
835881
Valvasorjeva ulica do HŠ 62a
HŠ 62a
153
V
472.
536001
034340
Bežigrajska cesta do HŠ 14
HŠ 14
310
V
473.
536011
107
Tovarniška ulica I
536011
140
V
474.
536012
536011
Tovarniška ulica II
536030
54
V
475.
536013
536011
Tovarniška ulica III
536013
245
V
476.
536014
536013
Tovarniška ulica – Kidričeva ulica do HŠ 24a
HŠ 24a
198
V
477.
536015
536013
Tovarniška ulica IV
107
98
V
478.
536016
536015
Tovarniška ulica do HŠ 12
HŠ 12
195
V
479.
536021
5
Mariborska cesta – Cinkarniška pot
536020
111
V
480.
536022
536021
Cinkarniška pot do HŠ 12 jug
HŠ 12
76
V
481.
536023
536021
Cinkarniška pot do HŠ 12 sever
HŠ 12
94
V
482.
536031
536012
Tovarniška ulica proti ŽP
p. 1637/4
485
V
483.
536032
536031
Cinkarniška pot do HŠ 14
HŠ 14
39
V
484.
536033
536012
Tovarniška ulica do HŠ 1
HŠ 1
152
V
485.
536041
036360
Kočevarjeva ulica – Kolmanova ulica
107
574
V
486.
536051
536041
Kosova ulica
536061
766
V
487.
536061
036360
Tovorna ulica
036350
636
V
488.
536071
036360
Teharska cesta – Kočevarjeva ulica
536041
196
V
489.
536081
036850
Drobničeva ulica do HŠ 2
HŠ 2
172
V
490.
536091
536081
Groharjeva ulica
536102
316
V
491.
536101
036860
Jožefov hrib
lazaristi
474
V
492.
536102
536101
Janežičeva pot
036850
478
V
493.
536111
536091
Hribarjeva ulica do HŠ 11
HŠ 11
203
V
494.
536112
536111
Hribarjeva ulica do HŠ 8
HŠ 8
68
V
495.
536121
536101
Grunova ulica
036860
203
V
496.
536122
536131
Sketova ulica
036860
128
V
497.
536131
036860
Kotnikova ulica do HŠ 1
HŠ 1
105
V
498.
536132
536131
Kotnikova ulica do HŠ 13
HŠ 13
91
V
499.
536141
536151
Friderikova ulica do HŠ 10
HŠ 10
125
V
500.
536151
036860
Seliškarjeva ulica do HŠ 4
HŠ 4
115
V
501.
536161
036860
Ulrikova ulica
536161
132
V
502.
536171
036850
Puncerjeva ulica do HŠ 7
HŠ 7
129
V
503.
536181
036850
Plečnikova ulica
cerkev
104
V
504.
536191
036360
Celestinova ulica – Gallusova ulica
036830
360
V
505.
536192
536191
Gallusova ulica do HŠ 6
HŠ 6
53
V
506.
536201
036830
Vilharjeva ulica
536191
121
V
507.
536211
036830
Cigaletova ulica
536191
120
V
508.
536221
036830
Orožnova ulica do HŠ 5
HŠ 5
46
V
509.
536231
036830
Pod Gradom do HŠ 8
HŠ 8
142
V
510.
536241
536251
Na rebri od HŠ 8 do HŠ 10
036850
122
V
511.
536251
036830
Na rebri – Lešničarjeva ulica do HŠ 9
HŠ 9
230
V
512.
536252
536251
Na rebri do HŠ 1
HŠ 1
76
V
513.
536261
036830
Bohoričeva ulica
036870
237
V
514.
536271
036830
Dolarjeva ulica
036870
275
V
515.
536281
036870
Cesta na Grad – Podgorje
536371
589
V
516.
536282
536281
Popovičeva ulica do HŠ 17
HŠ 17
61
V
517.
536291
536371
Osojna ulica
536371
143
V
518.
536301
536371
Smrečna ulica do HŠ 9
HŠ 9
101
V
519.
536311
536371
Javorjeva ulica do HŠ 6
HŠ 6
82
V
520.
536321
036840
Borova ulica do HŠ 10
HŠ 10
129
V
521.
536331
036840
Borova ulica – Mirna pot
536341
315
V
522.
536341
036360
Kolškova ulica – Mirna pot do HŠ 9
HŠ 9
592
V
523.
536342
536341
Mirna pot do HŠ 2a
HŠ 2a
42
V
524.
536351
536371
Zvodno – Teharska cesta
036360
1.067
V
525.
536352
536371
Zvodno mimo HŠ 48
HŠ N.H.
226
V
526.
536361
036870
Zagrad – Zvodno
536371
1.668
V
527.
536362
536361
Zvodno 33
HŠ 33
139
V
528.
536371
036840
Podgorje – Zvodno
536350
855
V
529.
536381
036860
Popovičeva ulica od HŠ 30 do HŠ 40
036860
152
V
530.
536391
036360
Teharska – Zvodno do HŠ 61
HŠ 61
1.353
V
531.
536392
536391
Teharska cesta do HŠ 112
HŠ 112
62
V
532.
536401
036360
Zagrad mimo HŠ 82
536411
351
V
533.
536411
036360
Zagrad od HŠ 83 do HŠ 68
036040
997
V
534.
536421
036040
Zagrad – Cesta na Grad
036870
1.594
V
535.
536431
536421
Zagrad do HŠ 116a
HŠ 116a
268
V
536.
536441
036040
Zagrad – Zvodno do HŠ 25b
HŠ 25b
372
V
537.
536442
536441
Zagrad do HŠ 31c
HŠ 31c
96
V
538.
536443
536441
Zagrad do HŠ 12k
HŠ 12k
147
V
539.
536444
536443
Zagrad do HŠ 12f
HŠ 12f
60
V
540.
536445
036040
Zagrad do HŠ 22c
HŠ 22c
129
V
541.
536446
036040
Zagrad do HŠ 28b
HŠ 28b
92
V
542.
536451
536421
Zagrad od HŠ 106 do HŠ 88
536411
422
V
543.
536461
536451
Zagrad do HŠ 110
HŠ 110
347
V
544.
536471
036040
Pečovnik do HŠ 55
HŠ 55
88
V
545.
536481
539491
Pečovnik do HŠ 51
HŠ 51
435
V
546.
536491
036040
Zagrad – Pečovnik do HŠ 46
HŠ 46
840
V
547.
536501
036040
Pečovnik do HŠ 71
HŠ 71
266
V
548.
536502
536501
Pečovnik do HŠ 67a
HŠ 67a
99
V
549.
536511
036040
Zagrad – Pečovnik do HŠ 72
HŠ 72
362
V
550.
536521
036040
Pečovnik do HŠ 73a
HŠ 73a
302
V
551.
536531
036040
Zagrad – mimo kamnoloma – Pečovnik do HŠ 42
HŠ 42
2.246
V
552.
536541
036040
Zagrad – Zvodno
536601
2.054
V
553.
536551
036040
Osenca do HŠ 5
HŠ 5
92
V
554.
536561
036040
Zagrad do HŠ 47a
HŠ 47a
206
V
555.
536591
536541
Zvodno – Osenca do HŠ 16b
HŠ 16b
1.024
V
556.
536601
536591
Zvodno – Pečovje
036040
1.142
V
557.
536611
036010
Pečovnik do HŠ 40
HŠ 40
925
V
558.
536641
036830
Pod Gradom do HŠ 2d
HŠ 2d
52
V
559.
536651
536341
Mirna pot – pokopališče
HŠ 1
169
V
560.
536652
536651
pešpot Mirna pot – Teharska cesta
036860
392
B
561.
536671
536351
Zvodno do HŠ 50a
HŠ 50a
117
V
562.
536721
536411
Zagrad do HŠ 61h
HŠ 61h
126
V
563.
536731
536421
Zagrad do HŠ 103
HŠ 103
293
V
564.
536741
036010
Pečovnik do HŠ 27
HŠ 27
311
V
565.
538011
538021
Razlagova ulica do HŠ 1
HŠ 1
104
V
566.
538012
538011
pešpot Razlagova ulica
538121
45
B
567.
538013
538021
Razlagova ulica od HŠ 13 do HŠ 12a
038910
175
V
568.
538021
5
Pleteršnikova ulica – Slomškov trg do HŠ 2
VVZ
109
V
569.
538031
538101
Na okopih do HŠ 1
HŠ 10
196
V
570.
538041
538121
Savinova ulica od HŠ 16 do HŠ 3
538052
84
B
571.
538051
538151
Linhartova ulica do HŠ 2
HŠ 2
202
V
572.
538052
538051
Linhartova ulica – Savinova ulica
538051
136
V
573.
538053
538051
Linhartova ulica – pešpot
538062
32
P
574.
538061
038370
Stanetova ulica od HŠ 31 do HŠ 27
538181
81
V
575.
538062
538181
Stanetova ulica – pešpot
538121
302
B
576.
538071
038910
Prešernova ulica od HŠ 27 do HŠ 15
538111
154
V
577.
538081
538021
Kocenova ulica
HŠ 1
150
V
578.
538091
038910
Muzejski trg
538101
146
V
579.
538101
038910
Ulica Ivanke Uranjekove
538091
60
V
580.
538111
538071
Zagata – Ozka ulica
538071
163
V
581.
538121
538111
Prešernova ulica – Krekov trg
pošta
283
B
582.
538131
538121
Glavni trg
038910
122
P
583.
538141
038890
Gubčeva ulica do HŠ 4
HŠ 4
99
V
584.
538142
538140
Lilekova ulica do HŠ 1
HŠ 1
45
V
585.
538143
538142
Lilekova ulica – pešpot
538062
39
P
586.
538144
538141
Gubčeva ulica – pešpot
538121
37
P
587.
538151
038890
Gledališka ulica
038910
140
V
588.
538171
038890
Kocbekova ulica do HŠ 5
HŠ 5
212
V
589.
538181
538061
Miklošičeva ulica
038370
199
V
590.
538191
038900
Jurčičeva ulica do HŠ 11
HŠ 11
149
V
591.
538192
538191
Švabova ulica do HŠ 4
HŠ 4
45
V
592.
538201
038900
Kajuhova ulica do HŠ 10
HŠ 10
151
V
593.
538211
038900
Kopitarjeva ulica do HŠ 9
HŠ 9
135
V
594.
538221
038900
Prežihova ulica do HŠ 7
HŠ 7
116
V
595.
538222
538221
Prežihova ulica do HŠ 22
HŠ 22
80
V
596.
538223
538221
Prežihova ulica do HŠ 46
HŠ 46
80
V
597.
538224
538221
Prežihova ulica do HŠ 62
HŠ 62
68
V
598.
538241
038930
Ulica Tončke Čečeve od HŠ 97 do HŠ 81
038930
270
V
599.
538251
038870
Ipavčeva ulica – sever
podhod
124
V
600.
538252
038870
Ipavčeva ulica – jug
538402
107
V
601.
538261
038870
Kosovelova ulica – Jenkova ulica
038380
224
V
602.
538262
038870
Kosovelova ulica do HŠ 4
HŠ 4
128
V
603.
538263
538262
Kosovelova ulica – pešpot
038370
108
P
604.
538271
538251
Jenkova ulica od HŠ 38 do HŠ 11
038380
310
V
605.
538281
038370
Vojkova ulica do HŠ 25
HŠ 25
274
V
606.
538282
538281
Vojkova ulica do HŠ 16
HŠ 16
80
V
607.
538291
038370
Ulica V. prekomorske brigade do HŠ 17
538750
209
V
608.
538292
538291
Ulica V. prekomorske brigade do HŠ 9a
HŠ 9a
127
V
609.
538293
538292
Ulica V. prekomorske brigade do HŠ 7
HŠ 7
50
V
610.
538301
038370
Škvarčeva ulica do HŠ 24
HŠ 24
204
V
611.
538302
538301
Škvarčeva ulica do HŠ 6
HŠ 6
45
V
612.
538311
038370
Šercerjeva ulica do HŠ 26
HŠ 26
179
V
613.
538321
038370
Pintarjeva ulica 
– Badovinčeva ulica do HŠ 7
HŠ 7
232
V
614.
538322
038370
Ljubljanska cesta do HŠ 48
HŠ 48
313
V
615.
538331
038370
Nazorjeva ulica do HŠ 23
HŠ 23
304
V
616.
538332
538331
Nazorjeva ulica – Kettejeva ulica
538341
115
V
617.
538341
038370
Kettejeva ulica – kajak klub
HŠ 15
416
V
618.
538351
038370
Kamniška ulica do HŠ 5
HŠ 5
200
V
619.
538352
038370
Ljubljanska cesta do HŠ 78b
HŠ 78b
59
V
620.
538353
038370
Ljubljanska cesta do HŠ 98
HŠ 98
132
V
621.
538354
538353
Ljubljanska cesta do HŠ 86
HŠ 86
44
V
622.
538361
038040
Grudnova ulica do HŠ 1a
HŠ 1a
86
V
623.
538362
032310
Partizanska cesta do HŠ 17a
HŠ 17a
180
V
624.
538371
038040
Vipavska ulica – Tržaška ulica
538361
235
V
625.
538372
538371
Tržaška ulica do HŠ 37
HŠ 37
132
V
626.
538381
032310
Trubarjeva ulica od HŠ 27 do HŠ 30
038930
217
V
627.
538382
038930
Ljubljanska cesta do HŠ 31
HŠ 31
104
V
628.
538391
038900
Trubarjeva ulica do HŠ 55g
HŠ 55g
114
V
629.
538392
038900
Trubarjeva ulica do HŠ 59d
HŠ 59d
81
V
630.
538401
038870
Oblakova ulica do HŠ 38
HŠ 38
194
V
631.
538402
038870
Oblakova ulica do HŠ 13
538252
101
V
632.
538403
538402
Ipavčeva ulica – zdr. dom
zdr. dom
117
P
633.
538404
538401
Oblakova ulica – pešpot
538421
108
B
634.
538411
038370
Ljubljanska cesta do vrtnarske šole
HŠ 95
296
V
635.
538421
038370
Na zelenici od HŠ 18a do HŠ 9
032310
529
V
636.
538431
5
Mariborska cesta do HŠ 2
HŠ 2
151
V
637.
538441
5
Kukovičeva ulica – Polule – Maistrova ulica
038010
3.341
V
638.
538451
538461
Ulica heroja Bračiča do HŠ 28
HŠ 28
160
V
639.
538452
538451
Ulica heroja Bračiča do HŠ 1
HŠ 1
107
V
640.
538461
5
Vegova ulica – Polule
538441
2.450
V
641.
538471
5
Japljeva ulica do HŠ 25
HŠ 25
268
V
642.
538481
5
Cesta v Laško do HŠ 7
HŠ 7
333
V
643.
538491
538441
Polule – Košnica pri Celju
038010
1.179
V
644.
538501
5
Breg do HŠ 10
HŠ 10
233
V
645.
538502
538501
Breg do samostana
HŠ 24
85
V
646.
538511
538521
Maistrova ulica do HŠ 23
HŠ 23
343
V
647.
538521
038010
Maistrova ulica do cerkve Sv. Miklavža
HŠ 31
505
V
648.
538531
038040
Partizanska cesta – Lisce do HŠ 13a
HŠ 13a
1.415
V
649.
538532
038010
Lisce do HŠ 12
HŠ 12
319
V
650.
538541
490010
Košnica pri Celju do HŠ 75
razcep
419
V
651.
538551
038010
Košnica pri Celju do HŠ 39b
HŠ 39b
241
V
652.
538561
038010
Košnica pri Celju do HŠ 28j
HŠ 28j
181
V
653.
538571
490010
Košnica pri Celju do HŠ 41a
HŠ 41a
171
V
654.
538581
490010
Košnica pri Celju do HŠ 70
HŠ 70
762
V
655.
538591
490010
Košnica pri celju do HŠ 76
razcep
127
V
656.
538601
5
Tremerje – Debro
HŠ 27
1.901
V
918 – Laško
657.
538602
200220
Pečovnik do HŠ 8
HŠ 8
798
V
658.
538621
038900
Trubarjeva ulica do HŠ 1
razcep
82
V
659.
538631
038010
Košnica pri Celju do HŠ 51h
HŠ 51h
156
V
660.
538641
538441
Kukovčeva ulica do HŠ 14
HŠ 14
298
V
661.
538661
538471
Hrašovčeva ulica do HŠ 3
HŠ 3
69
V
662.
538662
538661
Hrašovčeva ulica do HŠ 6
HŠ 6
68
V
663.
538671
538471
Kranjčeva ulica do HŠ 2
HŠ 2
75
V
664.
538681
538441
Cesta v Laško – za bencinskim servisom
5
86
V
665.
538701
038370
Božičeva ulica do HŠ 6
HŠ 6
99
V
666.
538711
038910
Gosposka ulica – Na okopih
538031
57
V
667.
538721
032310
Partizanska cesta do drsališča
HŠ 3a
251
V
668.
538741
538291
Škvarčeva ulica do HŠ 10
HŠ 10
82
V
669.
538751
538291
Ob železnici do HŠ 1
HŠ 1
66
V
670.
538752
538291
Ob železnici do HŠ 6
HŠ 6
96
V
671.
538761
038010
Košnica pri Celju do HŠ 35
razcep
58
V
672.
538771
038010
Košnica pri Celju do HŠ 18
HŠ 18
83
V
673.
538781
038010
Košnica pri Celju mimo HŠ 1
490010
77
V
674.
538782
538781
Košnica pri Celju do HŠ 5c
HŠ 5c
120
V
675.
538791
038010
Košnica pri Celju do HŠ 17
HŠ 17
213
V
676.
538801
032630
Ipavčeva ulica do HŠ 18a
HŠ 18a
231
V
677.
538811
038370
Pot na Lavo – do šole
HŠ 20
115
V
678.
538821
038370
Ljubljanska cesta mimo HŠ 14
538821
137
V
679.
538822
538821
Ipavčeva ulica do HŠ 1
HŠ 1
172
V
680.
538831
538261
Kosovelova ulica do HŠ 18
HŠ 18
155
V
681.
538841
538271
Jenkova ulica do HŠ 16a
HŠ 16a
138
V
682.
538851
538271
Tavčarjeva ulica do HŠ 1
HŠ 1
112
V
683.
538852
538851
Tavčarjeva ulica do HŠ 12
HŠ 12
71
V
684.
538861
038040
Primorska ulica – Vipavska ulica
538371
176
V
685.
538862
538861
Primorska ulica do HŠ 3
HŠ 3
49
V
686.
538871
538481
Cesta v Laško do HŠ 15
HŠ 15
121
V
687.
538872
538871
Cesta v Laško do HŠ 17
HŠ 17
78
V
688.
538881
538501
Breg – Cesta v Laško do HŠ 2
HŠ 2
432
V
689.
538891
538601
Tremerje od HŠ 2 do HŠ 12
538601
478
V
690.
538901
538461
Polule do HŠ 68e
HŠ 68e
363
V
691.
538911
038010
Košnica pri Celju do HŠ 25f
HŠ 25f
175
V
692.
538912
538911
Košnica pri Celju do HŠ 25j
HŠ 25j
49
V
693.
538921
038010
Košnica pri Celju do HŠ 52c
HŠ 52c
178
V
694.
538922
538921
Košnica pri Celju do HŠ 51i
HŠ 51i
70
V
695.
538931
038010
Košnica pri Celju do HŠ 50a
HŠ 50a
125
V
696.
538941
038010
Lisce proti HŠ 21a
razcep
255
V
697.
538951
538441
Polule do HŠ 81
HŠ 81
278
V
698.
538961
538441
Polule do HŠ 44
HŠ 44
163
V
699.
538971
538441
Polule do HŠ 66a
HŠ 66a
414
V
700.
538981
038040
Lisce do HŠ 35
razcep
497
V
701.
538991
032310
Čopova ulica do HŠ 21
HŠ 21
97
V
702.
538992
538991
Čopova ulica do HŠ 25
HŠ 25
54
V
703.
701376
200220
Pečovnik – Rifengozd
HŠ 16
51
V
114 – Laško
704.
965591
429
Lemberg pri Novi Cerkvi – Rupe
533540
609
V
2.111 – Vojnik
705.
990405
032040
Šentjungert do HŠ 16
HŠ 16
316
V
90 – Žalec
V…vsa vozila, P…pešci, B…pešci in kolesarji
SKUPAJ:
205.493 m
9. člen
Javne poti za kolesarje (KJ) so:
Zap. št. 
Številka
odseka
Začetek
odseka
Potek odseka
Konec
odseka
Dolžina odseka 
v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1.
953201
036010
Pečovnik – čistilna naprava
200220
2.022
K
K…kolesarji
SKUPAJ:
2.022 m
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2015-97(507) z dne 5. 5. 2015.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 19/10).
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0302-2/2014
Celje, dne 30. junija 2015
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti